Θέμα ολίγων ημερών είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης σε ροδίτικη εργολαβική εταιρεία, που ήταν και η μόνη που εκδήλωσε ενδιαφέρον, του έργου της διενέργειας αρχαιολογικών τομών στο ακίνητο Αφάντου, από το ΤΑΙΠΕΔ.
Πιο συγκεκριμένα ο σχετικός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε την Δευτέρα και το ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται πλέον στην διαδικασία ανοίγματος της προσφοράς που υπέβαλε η ροδίτικη εταιρεία για να την αξιολογήσει και να προχωρήσει στην ανάθεση.
Εκπρόσωποι των δύο επενδυτών που έχουν υπογράψει συμφωνία με το ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση του Γκολφ Αφάντου, τώρα τηρούν στάση αναμονής.
Ηδη έχουν αποστείλει στο ΤΑΙΠΕΔ τοπογραφικά διαγράμματα των master plan των επενδύσεων, που σκοπεύουν να κάνουν, προκειμένου εν συνεχεία να καθοριστεί, πού θα διενεργηθούν οι τομές.
Οι επενδυτές αναμένουν τα αποτελέσματα των έργων που θα υλοποιηθούν και στη συνέχεια, αφού αξιολογήσουν τα νέα δεδομένα, θα τοποθετηθούν.
Πάντως, οι δύο συμφωνίες που υπεγράφησαν τον Σεπτέμβριο του 2015 παραμένουν στον αέρα, μετά την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού να χαρακτηρίσει το σύνολο των δύο ακινήτων αρχαιολογικό χώρο.
Ετσι, φτάσαμε στον περασμένο Δεκέμβριο, όπου με πρωτοβουλία του ΤΑΙΠΕΔ οι δύο προτιμητέοι επενδυτές υπέγραψαν μνημόνιο για τη διενέργεια αρχαιολογικών διερευνητικών τομών.
Υπενθυμίζεται ότι κατά την υποβολή των προσφορών αξιοποίησης των δύο ακινήτων στ’ Αφάντου Ρόδου, τον Ιούλιο του 2014, η M.A. Angeliades Inc. με προσφορά 26,9 εκατ. ευρώ για το βόρειο ακίνητο της περιοχής και η Τ.Ν. Aegean Sun Investment Ltd με προσφορά ύψους 15,0 εκατ. ευρώ για το νότιο ακίνητο, πλειοδότησαν στον σχετικό διαγωνισμό.
Εκτοτε, το ακίνητο έκτασης 500 στρεμμάτων που περιλαμβάνει το Γκολφ της Αφάντου, τις εγκαταστάσεις της Φωνής της Αμερικής και το ακίνητο που κατείχε κάποτε ο Αντονι Κουίν, παραμένει αναξιοποίητο.
Θυμίζουμε ότι δεδομένης της ανάγκης τεχνικής ωρίμανσης του ακινήτου, το ΤΑΙΠΕΔ υπέγραφε με το Υπουργείο Πολιτισμού το από 11/12/2017 Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας για τη Διενέργεια Αρχαιολογικών Διερευνητικών Τομών στα δύο ακίνητα
Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά στην παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης τεχνικού έργου, με σκοπό τη διευκόλυνση συστηματοποίηση και επιτάχυνση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών.
Οι δοκιμαστικές τομές που θα αναληφθούν δυνάμει του υπογραφέντος Μνημονίου, αφορούν στις παρακάτω περιοχές:

Για τη Νότια ζώνη:
Αριθμός επιφανειών (καλύψεις κτηρίων και κολυμβητικών δεξαμενών), όπου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εκσκαφή: (περίπου) 150. Βάθη εκσκαφών: 1,50 μ. έως 4 μ. (επικρατέστερο βάθος: 2,80 μ.).
Για τη Βόρεια ζώνη:
Ο ακριβής προσδιορισμός των διερευνητικών τομών θα προκύψει κατόπιν συνεργασίας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και του ΤΑΙΠΕΔ.
Στο νοτιότερο τμήμα του χώρου Α8 (βορείως του Γκολφ), οι εργασίες θα αφορούν μόνο στον προσδιορισμό των ορίων του αρχαίου νεκροταφείου.
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να τηρεί εμπιστευτικότητα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, να προσαρμόζει το έργο προς τις παρατηρήσεις των αρμόδιων Αρχαιολόγων, που θα επιβλέπουν την τήρηση των διαδικασιών του ν. 3028/2002 και τη διασφάλιση της προστασίας των αρχαιοτήτων και να εκτελούν το έργο συμφώνως προς τις οδηγίες του ΤΑΙΠΕΔ και των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Οι αρχαιολογικές διερευνητικές τομές θα έχουν μέγιστη διάρκεια:
Νότια ζώνη: τρεις (3) μήνες.
Βόρεια ζώνη: τέσσερις (4) μήνες.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ