Ειδήσεις

Αλλάζουν όλα το 2024 σε τέλη κυκλοφορίας και ενοικίαση ακινήτων – Οι 12 άξονες του σχεδίου δράσης του ΥΠΟΙΚ

Κεντρικοί άξονες είναι η περαιτέρω μείωση του δημοσίου χρέους και η διασφάλιση της δημόσιας σταθερότητας – Προετοιμάζονται μηχανισμοί παρακολούθησης του επιπέδου του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους και έγκαιρης προειδοποίησης για το γρήγορο εντοπισμό του σε επίπεδο επιχειρήσεων και ιδιωτών

Nεο σύστημα  βεβαίωσης τελών κυκλοφορίας μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και αλλαγή στο καθεστώς ενοικίασης ακινήτων, περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του Οικονομικών για το 2024. Οι βασικές δράσεις του νέου έτους προβλέπουν, ακόμη, την περαιτέρω εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων, τη συνέχιση και ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης των αντικειμενικών τιμών, την αποπληρωμή των κρατικών εγγυήσεων, μηχανισμούς παρακολούθησης του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους και τη νέα πολιτική διαχείρισης των ανωνύμων εταιριών του Υπερταμείου.

Το σχέδιο δράσεων για το 2024 έχει 12 κεντρικούς άξονες με τους στόχους και τις δράσεις που θα αναλάβει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Κεντρικοί άξονες είναι η περαιτέρω μείωση του δημοσίου χρέους και η διασφάλιση της δημόσιας σταθερότητας. Ειδικότερα:

1. Μείωση δημοσίου χρέους
Περαιτέρω πρόωρη εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων με σχετικά υψηλό κόστος εξυπηρέτησης, υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος του νέου δανεισμού θα υπολείπεται του προαναφερόμενου κόστους εξυπηρέτησης. Στόχος η περαιτέρω αποπληρωμή ακριβών υφιστάμενων δανείων για το οικονομικό έτος 2024.

Εκδοση πράσινου ομολόγου το 4ο τρίμηνο του 2024. Προβλέπεται καθορισμός πλαισίου ESG (ICMA), second party opinion review of the ESG framework, επιλογή τραπεζών αναδόχων μεταξύ των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, επιλογή ESG projects για χρηματοδότηση μέσω του πράσινου ομολόγου, reporting, κτλ.

2. Ενίσχυση εισοδήματος – μείωση φορολογίας
Πέραν των πρωτοβουλιών που έχουν δημοσιοποιηθεί όπως η μείωση φορολογικής επιβάρυνσης από υπερ-εκπτώσεις δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, καθώς και η σταδιακή μείωση του τέλους επιτηδεύματος επιτηδευματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων προγραμματίζεται η παροχή φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση των συγχωνεύσεων και των εξαγορών, μέσω παροχής έκπτωσης για τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται. Η εκτίμηση του δημοσιονομικού κόστους θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συλλογής δεδομένων από την ΑΑΔΕ, από την εκκαθάριση των δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2023.

►Διαβάστε επίσης: Κομισιόν: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία παρά τις κρίσεις – Βιώσιμο το χρέος
3. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
Πέρα από τις παρεμβάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, την επέκταση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και την πλήρη ενεργοποίηση του myDATA,σχεδιάζεται:

εξορθολογισμός της βεβαίωσης τελών κυκλοφορίας ενώ θα γίνει ευχερέστερος ο εντοπισμός ανασφάλιστων οχημάτων που κυκλοφορούν, καθώς και οχημάτων που όφειλαν να ελεγχθούν από ΚΤΕΟ. Με το νέο καθεστώς θα είναι αποτελεσματικότερος ο έλεγχος τυχόν παραλείψεων ως προς τις υποχρεώσεις των κυκλοφορούντων οχημάτων με αυτοματοποιημένο τρόπο και ενίσχυση της συμμόρφωσης των υπόχρεων προσώπων
θεσμοθέτηση κανόνων για την αποφυγή της φοροδιαφυγής στο τομέα της ενοικίασης ακινήτων
αναμόρφωση της έμμεσης φορολογίας και ειδικότερα των συντελεστών ΦΠΑ, με την συμμόρφωση στο ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά στο ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010.
εισαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τη δημιουργία φορολογικής συνείδησης
δεύτερη φάση μεταρρύθμισης των αντικειμενικών αξιών που στοχεύει στη διαμόρφωση ενός συστήματος που θα παρακολουθεί τις τάσεις στην αγορά ακινήτων, με την ευθυγράμμιση «αντικειμενικών» αξιών ακινήτων με εκείνες της αγοράς. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της αυτοματοποιημένης επικαιροποίησης ενός πλήρως ψηφιοποιημένου συστήματος απεικόνισης των ζωνών, τιμών και συντελεστών του συστήματος, καθώς και στοιχείων και αξιών ακινήτων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τη δημιουργία σχετικών εφαρμογών.
4. Αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους
Προετοιμάζονται μηχανισμοί παρακολούθησης του επιπέδου του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους και έγκαιρης προειδοποίησης για το γρήγορο εντοπισμό του σε επίπεδο επιχειρήσεων και ιδιωτών. Επίσης:

Ίδρυση Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης -Έναρξη λειτουργίας του φορέα το 3ο τρίμηνο του έτους
Επιτάχυνση εξέτασης και αποπληρωμής κρατικών εγγυήσεων
5. Προώθηση Αποκρατικοποιήσεων
Υλοποίηση Στρατηγικού Πλάνου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο)
Πρόγραμμα αποτίμησης ακίνητης περιουσίας
Υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου
Ολοκλήρωση διαγωνισμού μακροχρόνιας παραχώρησης Αεροδρομίου Καλαμάτας και εκκίνηση αξιοποίησης των 22 Περιφερειακών Αεροδρομίων της χώρας
Σύσταση Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου
6. Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας
Επέκταση του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου, με το οποίο διενεργείται εποπτεία και παρακολούθηση της δημόσιας περιουσίας, μέσω της διαλειτουργικότητας με όλα τα Υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου, που διαχειρίζονται ακίνητα, καθώς και τις  Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ και ΕΤΑΔ ΑΕ.
Νέο ρυθμιστικό Πλαίσιο για την Δημόσια Ακίνητη Περιουσολόγιο ΑΕ και ΕΤΑΔ ΑΕ
7. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Κωδικοποίηση νομοθεσίας με στόχο την αναμόρφωση και απλοποίηση του φορολογικού νομοθετικού πλαισίου και την αντιμετώπιση της πολυνομίας το 2ο τρίμηνο του 2024
Κατάργηση χειρόγραφων διαδικασιών επιστροφών φόρων και αυτοματοποίηση συμψηφισμών
Υποχρεωτική δήλωση αριθμού IBAN για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος
Φορολογικό πλαίσιο για τα Άτομα με Αναπηρία
►Διαβάστε επίσης: Ακίνητα: Απιαστο όνειρο τα ενοίκια έως 600€ – Ραγδαία αύξηση τιμών σε όλες τις περιοχές
8. Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Πόρων
Κατάρτιση και παρακολούθηση σχεδίων δράσης έτους 2024 για την υλοποίηση και την καταχώριση δαπανών των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων

9. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ΣΔΙΤ
Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εκτέλεση και παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ΣΔΙΤ το 4ο τρίμηνο του 2024
Θέσπιση νέου πλαισίου για τη διαχείριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με εφαρμογή σειράς μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνουν απλούστευση διαδικασιών ένταξης και χρηματοδότησης, ευέλικτες διαδικασίες ανακατανομής πόρων, νέα αρχιτεκτονική πληρωμών δαπανών για όλα τα έργα, ενίσχυση του προγραμματισμού και της παρακολούθησης δαπανών και εσόδων ΠΔΕ, θέσπιση διαδικασιών ολοκλήρωσης έργων το  4ο τρίμηνο του 2024
Δημιουργία ψηφιακού κόμβου με διαδραστικό χάρτη προβολής όλων των έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους σε επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας και Δήμου
10. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, έχει θέσει ως στόχο την πλήρη απολιγνιτοποίηση της χώρας έως το έτος 2028 με την πλειονότητα των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ ΑΕ να αποσύρεται έως το έτος 2025. Στο πλαίσιο του προγράμματος απολιγνιτοποίησης της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής, στις λιγνιτικές περιοχές που περιλαμβάνονται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης, υφίσταται ανάγκη αποκατάστασης και αξιοποίησής τους στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ), των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) που συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 2021- 2027

11. Ελλάδα 2.0
Εκταμίευση της τέταρτης δόσης χρηματοδοτικής συνεισφοράς μέγιστου ύψους 1,85 δισ.€ αλλά και δανειακής στήριξης δανειακής στήριξης μέγιστου ύψους 2,35 δισ. το 4ο τρίμηνο του 2024

12. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
Ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων της πράσινης μετάβασης στην οικονομική πολιτική της χώρας
Κίνητρα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας με έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας

Πηγή imerisia.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου