Τοπικές Ειδήσεις

Γ. Χατζημάρκος στον Υπ. Εσωτερικών: “Στο κόκκινο η ανάγκη στελέχωσης των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας”

Η τραγική έλλειψη τεχνικού προσωπικού, δεν επιτρέπει την υλοποίηση του τεράστιου τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας και την υποστηρικτική λειτουργία της προς τους Δήμους και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία των νησιών

Το ζήτημα της στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που εξελίσσεται στο κρισιμότερο της τρέχουσας περιόδου, θέτει ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, την οποίαν κοινοποιεί και στον Υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ο Περιφερειάρχης ζητά την ενίσχυση του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων με 70 επιπλέον άτομα, ούτως ώστε να απαντά αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, όσον αφορά την εκτέλεση έργων, σε όλα τα στάδια αυτών, από τη μελέτη, την ωρίμανση, τη δημοπράτηση , την επίβλεψη και την χρηματοδότησή τους.

Δεδομένου δε του ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υλοποιεί το δικό της τεχνικό πρόγραμμα και ταυτοχρόνως στηρίζει τους νησιωτικούς δήμους που στερούνται τεχνικών υπηρεσιών, παράλληλα με την άσκηση νέων αρμοδιοτήτων που έχουν μεταβιβαστεί σε αυτήν, καλείται να υποστηρίξει μια σειρά από απαιτητικά χρηματοδοτικά προγράμματα και πηγές, όπως το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου – ΕΣΠΑ 2014 – 2020, τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως πχ το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, τα προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και το τεχνικό πρόγραμμα όλων σχεδόν των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων του Νοτίου Αιγαίου. Στα παραπάνω προστίθενται οι συντηρήσεις του δημοτικού οδικού δικτύου, των σχολικών μονάδων και των αθλητικών εγκαταστάσεων, η συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου, τα Φράγματα και οι Υδατοδεξαμενές, η αστυνόμευση και ο καθαρισμός των ρεμάτων, που προσφάτως μεταφέρθηκε ως αρμοδιότητα, από τους Δήμους στην Περιφέρεια.

Με εξασφαλισμένη σήμερα τη χρηματοδότηση δεκάδων έργων σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου , τα οποία δεν μπορούν να υλοποιηθούν αφού το περιορισμένο προσωπικό της Περιφέρειας είναι ανθρωπίνως αδύνατον να ανταποκριθεί στον τεράστιο όγκο δουλειάς, ο Περιφερειάρχης ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών την ενίσχυση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Νοτίου Αιγαίου με 70 επιπλέον άτομα, προκειμένου τα νησιά να μπορέσουν να συμμετάσχουν ισότιμα στις ευκαιρίες που δημιουργεί η βελτίωση του οικονομικού και δημοσιονομικού περιβάλλοντος.

Η επιστολή

Ρόδος, 14 Οκτωβρίου 2019

Προς: κ. Τάκη Θεοδωρικάκο
Υπουργό Εσωτερικών

Κοιν. : κ. Γιώργο Γεραπετρίτη
Υπουργό Επικρατείας

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Δια της παρούσης επιθυμώ να σας θέσω το θέμα της στελέχωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ζήτημα που εξελίσσεται στο κρισιμότερο της περιόδου που διανύουμε και αυτό παρά το γεγονός οτι θα περίμενε κανείς μέσα στις προκλήσεις της εποχής να είναι διαφορετικές και οι προτεραιότητες.
Δυστυχώς, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχει γίνει πλέον εξαιρετικά δυσχερής η παραγωγή έργου αφού λειτουργεί με προσωπικό που σε όλες τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα είναι κάτω και απο τα ακραία όρια συναγερμού.
Σε απόλυτη προτεραιότητα, σας θέτω το ζήτημα της στελέχωσης των Διευθύνσεων Τεχνικών Εργων των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου που καλούνται να σηκώσουν και το βαρύτερο φορτίο, αφού είναι ουσιαστικά οι Διευθύνσεις Τεχνικών Εργων των 30 εκ των 34 Δήμων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου !
Σας παραθέτω την πρόβλεψη της νομοθεσίας που ισχύει μόνο για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα την παρ. 4 του άρθρου 205 του ν. 3852/2010 :

«Ειδικά η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι αρμόδια για την εκτέλεση έργων και μελετών για τους Δήμους της Περιφέρειας με πληθυσμό μέχρι 4000 κατοίκους, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα στον Περιφερειάρχη , απο τον οικείο Δήμο, ύστερα απο απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβἀνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του»

Στην πράξη, αυτό έχει οδηγήσει στο να καταστεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο μόνος φορέας που στηρίζει στο επίπεδο των Τεχνικών Υπηρεσιών σχεδόν όλους τους νησιωτικούς της Δήμους και όχι μόνο αυτούς που έχουν πληθυσμό μέχρι 4000 κατοίκους, όπως αναφέρει η σχετική νομοθετική πρόβλεψη, που επαναλαμβάνω ισχύει μόνο για την δική μας Περιφέρεια στην χώρα και για καμία άλλη.

Σήμερα, υλοποιούμε για λογαριασμό των Δήμων της Περιφέρειας μας δεκάδες έργα για τα οποία έχουμε υπογράψει και τις αντίστοιχες Προγραμματικές Συμβάσεις Συνεργασίας, τις οποίες αδυνατούμε πλέον λόγω του όγκου τους να τις παρακολουθήσουμε ακόμα και διοικητικά.
Οι ανάγκες για την εκτέλεση έργων, σε όλα τα στάδια αυτών απο την μελέτη, την ωρίμανση, την δημοπράτηση, την επίβλεψη και την χρηματοδότηση έχουν εκτοξευθεί και το αντίστοιχο προσωπικό που καλείται να ανταπεξέλθει συνεχώς μειώνεται λόγω κινητικότητας και συνταξιοδοτήσεων.
Οι χρηματοδοτικές πηγές και τα Προγράμματα που καλείται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να υποστηρίξει είναι :

-Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου ΕΣΠΑ 2014-2020 για το οποίο η Περιφέρεια μας καλείται να υποβάλει για λογαριασμό των Δήμων της, τις σχετικές προτάσεις, να τις ωριμάσει αδειοδοτικά, να τις εντάξει, να τις δημοπρατήσει, να τις επιβλέψει, να τις χρηματοδοτήσει, να τις ολοκληρώσει διοικητικά και να τις παραδόσει στον οικείο Δήμο,

-Τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως για παράδειγμα το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος ΥΜΕΠΕΡΑΑ τα έργα του οποίου έχουν ως δικαιούχους τους Δήμους της Περιφέρειας μας αλλά είναι αδύνατον να υλοποιηθούν αν δεν τα αναλάβει η Περιφέρεια μας,

-Tο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) που περιλαμβάνει έργα όλων των κατηγοριών και με τελικούς δικαιούχους τους νησιωτικούς Δήμους της Περιφέρειας μας αλλά και την ίδια την Περιφέρεια.

-Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, το οποίο έχει ενταγμένα στο όνομα των Δήμων της Περιφέρειας μας δεκάδες έργα που επίσης είναι αδύνατον να υλοποιηθούν αν δεν τα αναλάβει η Περιφέρεια μας,

-Τα προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ που επίσης έχουν ενταγμένα δεκάδες έργα στα νησιά μας που είναι αδύνατον να υλοποιηθούν αν δεν τα αναλάβει και αυτά η Περιφέρεια μας.

-Το Τεχνικό Πρόγραμμα σχεδόν όλων των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων του Νοτίου Αιγαίου που λόγω έλλειψης δικών τους Τεχνικών υπηρεσιών απευθύνονται σε εμάς για την υλοποίηση λιμενικών έργων.

-Το Τεχνικό Πρόγραμμα πολλών Υπουργείων που για τις εγκαταστάσεις τους στα νησιά μας, πολύ συχνά για κάποια Υπουργεία και σχεδόν μόνιμα για κάποια άλλα Υπουργεία, όπως για παράδειγμα το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τα κτίρια του στα νησιά μας, απευθύνονται σε εμάς για την υλοποίηση των έργων επισκευής ή συντήρησης τους. Σήμερα, είτε έχουμε υλοποιήσει είτε υλοποιούμε σημαντικό αριθμό έργων επισκευής και συντήρησης Κρατικών κτιρίων όλων των Υπηρεσιών (Αστυνομικά Τμήματα, Λιμεναρχεία, Ιατρεία κτλ)
Σε όλα τα παραπάνω, σημειώστε οτι τα νησιά μας ακόμα για τις βασικές ανάγκες τους, όπως για παράδειγμα η συντήρηση του Δημοτικού οδικού δικτύου τους ή η συντήρηση των σχολικών μονάδων τους ή η συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, που είναι αποκλειστική σύμφωνα με τη νομοθεσία αρμοδιότητα τους, απευθύνονται στην Περιφέρεια.

Η Περιφέρεια μας, εκτός όλων των ανωτέρω έχει να ανταπεξέλθει και στις δικές της αρμοδιότητες όπως για παράδειγμα την συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου τα Φράγματα και τις Υδατοδεξαμενές που προσφάτως μας μεταβιβάστηκαν, την αστυνόμευση και τον καθαρισμό των ρεμάτων για τα οποία επίσης προσφάτως μας μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα απο τους Δήμους. Στην περίπτωση μας βέβαια, η μεταφορά αρμοδιοτήτων απο τους Δήμους στην Περιφέρεια ακούγεται ως ειρωνεία γιατί δεν αλλἀζει κάτι στην πράξη, αφού εμείς καλούμαστε τελικά να καλύψουμε όλες τις αρμοδιότητες ασχέτως σε ποιόν ανήκουν νομοθετικά.
Το νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων έργων όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με την ψήφιση του ν. 4412/2016 έχει δημιουργήσει ενα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον στην υλοποίηση έργων και αυτό που αποτελεί διαπίστωση σε ολόκληρη την Ελλάδα, στην Περιφέρεια μας λειτουργεί καταδικαστικά.
Είναι πλεόν αδύνατον να ανταποκριθούμε στα αιτήματα αλλά και στις ανάγκες υλοποίησης των έργων, της απορρόφησης των σχετικών προγραμμάτων για λογαριασμό της Περιφέρειας μας αλλά και των Δήμων της περιοχής ευθύνης μας με τους 24 Μηχανικούς που στελεχώνουν της Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Κυκλάδων και τους 33 Μηχανικούς που στελεχώνουν την Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Δωδεκανήσου.
Σήμερα, δεκάδες έργα σε όλα τα νησιά τόσο των Κυκλάδων όσο και της Δωδεκανήσου έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση αλλά δεν μπορούν να υλοποιηθούν αφού η Περιφέρεια μας είναι ανθρωπίνως αδύνατον να ανταποκριθεί σε αυτό τον παράλογο όγκο δουλειάς με το λιγοστό προσωπικό που διαθέτει.
Μέχρι σήμερα έχουμε πετύχει να κρατήσουμε πολύ ψηλά την παραγωγή δημοσίων έργων στα νησιά μας αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχισθεί αφού πλέον αγωνιούμε ακόμα και για την επίβλεψη των έργων που έχουμε δημοπρατήσει και είναι στο στάδιο κατασκευής. Φυσικά, υπο τις παρούσες συνθήκες, είναι απαγορευτική κάθε σκέψη μελέτης νέου έργου.
Στο ξεκίνημα της προηγούμενης θητείας μας, συστήσαμε ένα Τμήμα Μελετών Εργων των Μικρών Νησιών με έδρα την Κω, όπου τότε είχαμε την δυνατότητα να το στελεχώσουμε με 5 Μηχανικούς, το οποίο πρόλαβε να εκπονήσει 65 μελέτες για έργα σε μικρά νησιά της Περιφέρειας μας πριν αποδεκατιστεί και αυτό απο συνταξιοδοτήσεις και μείνει με 1 πλεόν Μηχανικό.
Οι ανάγκες μας σε Μηχανικούς, όπως έχουν αποτυπωθεί λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω απαιτήσεις, περιγράφονται (ανα ειδικότητα) στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα :

ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί : 24
ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί : 10
ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί : 8
ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί : 6
ΠΕ Αρχιτεκτόνες Μηχανικοί : 4
ΠΕ Περιβαλλοντολόγοι : 4
ΠΕ Γεωλόγοι Μηχανικοί : 2
ΤΕ Μηχανικών Δομικών Εργων : 4
ΤΕ Μηχανικών Εργων Υποδομών : 2
και για την διοικητική υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού : 6

Κύριε Υπουργέ,

Η μοναδική Περιφέρεια στην χώρα που είναι φορέας μελέτης, ωρίμανσης, υποβολής πρός ανεύρεση χρηματοδότησης, δημοπράτησης, και επίβλεψης έργων όλων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, όλων των κατηγοριών έργων και ασχέτως πεδίου αρμοδιότητας, σας απευθύνει κραυγή αγωνίας.
Τα νησιά μας διεκδικούν να συμμετάσχουν ισότιμα στις ευκαιρίες που δημιουργεί η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και δημοσιονομικού περιβάλλοντος, στόχος για τον οποίο έχουν εργαστεί σκληρά και έχουν συνεισφέρει αποτελεσματικά.
Είμαστε βέβαιοι οτι κατανοώντας την ιδιαιτερότητα των καταστάσεων που καλούμαστε να χειριστούμε στο Νότιο Αιγαίο, θα θέσετε άμεσα σε πρώτη προτεραιότητα την στελέχωση της Περιφέρειας μας.

Με εκτίμηση,

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Γεώργιος Χατζημάρκος

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου