Στο «σφυρί» μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού βγαίνει ακόμη μια γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα στην ανατολική πλευρά της Ρόδου, την 22α Φεβρουαρίου 2019 σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου, η οποία φέρει εκτελεστήριο τύπο. Η κατάσχεση στην ξενοδοχειακή μονάδα επεβλήθη για ποσό ύψους 281.539,36 €, πλέον τόκων, εξόδων εκτέλεσης μέχρι εξόφλησης από ιδιώτη. Πιο συγκεκριμένα θα εκπλειστηριαστεί ένας αγρός κατά το κτηματολόγιο, συνολικής επιφάνειας 28.820 τ.μ. που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Αρχαγγέλου και η ξενοδοχειακή μονάδα εντός αυτού κατηγορίας 4*, κλασικού τύπου, που αποτελείται από ένα κεντρικό κτήριο με υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο, Α’ όροφο και Β’ όροφο. Η ξενοδοχειακή μονάδα διαθέτει σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία σήμερα 256 δωμάτια με δυναμικότητα 482 κλίνες. Απ’ αυτά, τα 247 δωμάτια με τις 460 κλίνες είναι εγκεκριμένα από την οικοδομική άδεια και τα υπόλοιπα 9 δωμάτια με τις 14 κλίνες έχουν τακτοποιηθεί με τον Ν.4178/13. Από το σύνολο των 256 δωματίων, τα 38 είναι μονόκλινα, τα 210 είναι δίκλινα και 8 είναι σουίτες τρίκλινες. Η αξία της μονάδας εκτιμήθηκε στα 8.800.000 €. Το ακίνητο βαρύνεται με 13 υποθήκες και προσημειώσεις υποθήκης και με 7 εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης κυρίως από την ΔΟΥ και ασφαλιστικούς φορείς.

Στο μεταξύ με απόφαση που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έγινε δεκτή μερικώς η αίτηση επιχειρηματία της Ρόδου για τον διορισμό συνεκκαθαριστών σε υπό εκκαθάριση ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία που λειτουργούσε ξενοδοχειακή μονάδα στο κέντρο της πόλεως της Ρόδου. Σύμφωνα με την απόφαση σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης οι εκκαθαριστές θα προβούν στη νόμιμη σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για το διορισμό νέων και οριστικών εκκαθαριστών, ενώ παρέχεται η εξουσία σ’ αυτούς, όπως μέσα στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα προβούν από κοινού σε κάθε αναγκαία για τις ανάγκες της εκκαθάρισης πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, αποκλεισμένης κάθε άλλης δραστηριότητας και εξουσίας σε αυτούς. ‏Με την 5 πράξη-καταστατικό Ειρηνοδίκη Σύμης, ιδρύθηκε το 1965 η ανώνυμη εταιρεία και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών. Η ανώνυμη εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ως κύριο περιουσιακό στοιχείο ένα ξενοδοχείο κατηγορίας 3 αστέρων στην Ρόδο. Η εταιρεία λύθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 και ετέθη αυτοδικαίως σε διαδικασία εκκαθάρισης καθόσον δεν παρατάθηκε η διάρκειά της με τροποποίηση του καταστατικού της, ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Ωστόσο, κατά την ημερομηνία λύσης της ανώνυμης εταιρείας και εφεξής υφίστατο ως εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό το οποίο εξελέγη κατά τη γενική συνέλευση της εταιρείας τον Απρίλιο του 2011, το οποίο ουδέποτε συγκροτήθηκε σε σώμα και αποδείχθηκε ότι ουδέποτε έκανε κάποια πράξη διαχείρισης ή εκπροσώπησης και επομένως η εταιρεία βρίσκεται σε αδράνεια, λόγω και των ερίδων μεταξύ των μετόχων της. Ο αιτών αγοραστής της εταιρείας είχε αναλάβει την υποχρέωση αναστολής του επισπευδόμενου αναγκαστικού πλειστηριασμού του ξενοδοχείου της εταιρείας για τουλάχιστον 6 μήνες καταβάλλοντας ανάλογο χρηματικό ποσό στην επισπεύδουσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, για λογαριασμό των συμβαλλόμενων πωλητών, ενώ το καταβαλλόμενο ποσό θα αποτελούσε μαζί με το ποσό των 100.000 ευρώ αρραβώνα. Η αγοραπωλησία ωστόσο δεν προχώρησε.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ