Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με αγωγή αδικοπραξίας εις βάρος της ΔΕΥΑ Ρόδου, προσέφυγε χθες γνωστή κατασκευαστική εταιρεία της Ρόδου.
Η εταιρεία διεκδικεί με την αγωγή της αποζημίωση ύψους 191.405,82 €, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, από την επίδοσή της.
Η εταιρεία απέκτησε κατά συγκυριότητα, κατά ποσοστό 55,67% εξ αδιαιρέτου, ένα οικόπεδο έκτασης 1.349 τ.μ επί της οδού Μυκηνών.
Με προσύμφωνα και εργολαβικά συμβόλαια από την εταιρεία από κοινού και με τους λοιπούς συνιδιοκτήτες συμφωνήθηκε και αποφασίσθηκε η ανέγερση πολυώροφης οικοδομής (πολυκατοικίας) και ανατέθηκε σε αυτήν με το σύστημα της αντιπαροχής και με εργολαβικό αντάλλαγμα η ανέγερση τετραώροφης οικοδομής με όλες τις δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και οικοδομικής άδειας, εκσκαφών και ανέγερσης της οικοδομής, να βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά την εταιρεία, η οποία εγγυήθηκε την στατικότητα, ήτοι την στατική επάρκεια και εκτέλεση των εργασιών και της οικοδομής.
Σε εκτέλεση των εργολαβικών αυτών συμβολαίων, με δαπάνες και επιμέλεια της εταιρείας εκδόθηκε οικοδομική άδεια, σύμφωνα με την οποία επί του γηπέδου είχε δικαίωμα ανέγερσης τετραώροφης οικοδομής με υπόγειο, υπόγειο γκαράζ και διώροφη μονοκατοικία (μεζονέτα) και συνολικά 1.073,40 τ.μ δόμησης.
Επί του παραπάνω οικοπέδου ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2006 σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη που συνόδευε την άνω οικοδομική άδεια, τις εργασίες εκσκαφής του οικοπέδου προκειμένου να διαμορφωθούν οι χώροι θεμελίωσης της οικοδομής με οπλισμένο έτοιμο σκυρόδεμα για την ανέγερση της.
Ευθύς αμέσως έγινε αντιληπτό ότι σε τμήμα του παραπάνω οικοπέδου το έδαφος δεν ήταν κατάλληλο την θεμελίωση της οικοδομής, διότι στο σημείο αυτό είχε πραγματοποιηθεί επιχωμάτωση με ξένα φερτά υλικά, αφού είχε προηγηθεί εκσκαφή.
Ύστερα από αυτοψία την οποία έκαναν οι μηχανικοί αποδείχθηκε ότι εντός του οικοπέδου, είχε γίνει εκσκαφή σε βάθος 15 τουλάχιστον μέτρων και σε πλάτος 14 μέτρων από την ρυμοτομική γραμμή, εκ του οποίου τα 8 μέτρα ήταν εντός της την οικοδομικής γραμμής, προκειμένου να ανοιχθεί όρυγμα επί της όμορου οδού Μυκηνών, στο οποίο τοποθετήθηκε ο κεντρικός καταθλιπτικός αποχετευτικός αγωγό Ρόδου, τον οποίο κατασκεύασε η εναγόμενη.
Στη συνέχεια, αφού πραγματοποιήθηκαν διερευνητικές τομές, αποδείχθηκε ότι η επιχωμάτωση, η οποία επακολούθησε της εκσκαφής, πραγματοποιήθηκε με ακατάλληλα φερτά υλικά και χωρίς να γίνει σωστή αποκατάσταση του εδάφους.
Η απόδειξη της ακαταλληλόλητας της επιχωμάτωσης από την εναγόμενη προέκυψε από ενδελεχή εδαφοτεχνική έρευνα γραφείου γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών.
Την από 19-4-2006 διενεργήθηκε αυτοψία από πολιτικό μηχανικό ο οποίος και στην έκθεση πραγματογνωμοσύνης που συνέταξε διαπιστώνει και συμπεραίνει ότι το οικόπεδο, λόγω των τεχνητών επιχωματώσεων, υπάγεται στην κατηγορία -Χ- του ισχύοντος αντισεισμικού κανονισμού, γεγονός το οποίο και το καθιστούσε ακατάλληλο για την κατασκευή της θεμελίωσης.
Συγκεκριμένα η εναγόμενη ανέθεσε στην εταιρεία “ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε”, που εδρεύει στην Αθήνα την κατασκευή του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Ρόδου.
Η ΔΕΥΑΡ επεφύλαξε στον εαυτό της το δικαίωμα της διεύθυνσης και επίβλεψης του έργου κατά την εκτέλεσή του, με παροχή δεσμευτικών για τον άνω εργολάβο εντολών και οδηγιών.

Παρά δε τις προσκλήσεις της η ΔΕΥΑΡ ουδέν έπραξε για την αποκατάσταση των πραγμάτων.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Φώτης Κωστόπουλος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ