Αθλητικά

Γ’ Εθνική: Έναρξη στις19 Σεπτεμβρίου, πολλές οι αλλαγές

Τους όρους της προκήρυξης του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής κατηγορίας και μάλιστα για την επόμενη τριετία, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΠΟ.
Η φετινή διοργάνωση θα ξεκινήσει την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου, ο προβιβασμός στη Superleague 2 θα κριθεί μέσα από τη διεξαγωγή «μίνι πρωταθλήματος» μεταξύ των πρωταθλητριών των ομίλων, ενώ ο αριθμός των ομάδων που θα υποβιβαστούν θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής.
Η διαδικασία προβιβασμού των πρωταθλητριών των Ενώσεων στη Γ’ Εθνική καθίσταται πιο σύνθετη και πιο δύσκολη και η εκπρόσωπος της Δωδεκανήσου θα κληθεί να αντιμετωπίσει, σε «μίνι πρωτάθλημα» ενός γύρου, τις αντίστοιχες των ΕΠΣ Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Κυκλάδων, Χίου, Σάμου και Λέσβου.
Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τουλάχιστον επτά ποδοσφαιριστές με δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες, να αναγράφουν στο Φύλλο Αγώνα τουλάχιστον πέντε παίκτες 21 ετών και νεώτερους και όχι περισσότερους από πέντε μεγαλύτερους των 33 ετών.
Τα βασικά σημεία της προκήρυξης είναι τα ακόλουθα:
Άρθρο 3. Δήλωση Συμμετοχής/Έναρξη
1. Για την περίοδο 2021-2022 η επιτροπή θα αποφασίσει για τον αριθμό των ομίλων, καθώς και για τον αριθμό των σωματείων του κάθε ομίλου, με βάση τον αριθμό των σωματείων που θα δηλώσουν συμμετοχή,
Τυχόν κενή θέση από μη δήλωση συμμετοχής ομάδας, δεν καλύπτεται από ομάδες των ΕΠΣ, λόγω του ότι δεν διεξήχθησαν τα εν λόγω πρωταθλήματα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι ομάδες οι οποίες δεν θα έχουν δηλώσει συμμετοχή στις ανώτερες κατηγορίες.
Όλα τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν τη Δήλωση Συμμετοχής στην ΕΠΟ, μόνο συμπληρωμένη ηλεκτρονικά, αρχής γενομένης από την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.
Για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν τη Δήλωση Συμμετοχής συμπληρωμένη ηλεκτρονικά στην ΕΠΟ, έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00.
Για της αγωνιστικές περιόδους 2022-2023 και 2023-2024 οι καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης των δηλώσεων συμμετοχής, καθώς και η ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος, θα ανακοινωθούν από τη διοργανώτρια, στις αρχές Ιουλίου κάθε αγωνιστικής περιόδου αντίστοιχα.
Η Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά θα αναρτηθούν σε ειδικό έντυπο στο site της ΕΠΟ, τα οποία είναι
α) παράβολο των πεντακοσίων (500) ευρώ β) βεβαίωση μη οφειλής από την ΕΠΟ και τις ΕΠΣ γ)Συνυποσχετικό Διαιτησίας /Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του σωματείου/ομάδας περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων FIFA, UEFA και ΕΠΟ, νόμιμα επικυρωμένη δ)δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το κάθε μέλος του Δ.Σ. του σωματείου, νόμιμα επικυρωμένη κ.α.
Χωρίς την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.
Ως ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, ορίζεται η Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021.
2. Για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) ομίλους των δεκαοκτώ (18) ομάδων, εάν κι εφόσον δεν υποβιβαστούν και άλλες ομάδες πέραν αυτών των οποίων προβλέπεται. Οι σχετικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν με την οικεία προκήρυξη.
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν, εκτός από τις ομάδες που προβλέπεται, μόνο οι ομάδες που δεν θα έχουν δηλώσει συμμετοχή, για οποιονδήποτε λόγο, στις ανώτερες κατηγορίες.
3. Για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) ομίλους των δεκαοκτώ (18) ομάδων, εάν κι εφόσον δεν υποβιβαστούν και άλλες ομάδες πέραν αυτών των οποίων προβλέπεται. Οι σχετικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν με την οικεία προκήρυξη.
Άρθρο 15. Προβιβασμός-Υποβιβασμός
15.1.α. Προβιβασμός στην ανώτερη κατηγορία (για την περίοδο 2021-2022)
Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων, θα προβιβαστούν στην ανώτερη κατηγορία τέσσερις (4) ομάδες. Για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 οι τέσσερις (4) ομάδες θα προκύψουν από το “ειδικό πρωτάθλημα”.
Συνολικά θα προβιβαστούν τέσσερις (4) ομάδες. Αν μία ή περισσότερες ομάδες που δικαιούνται να αγωνιστούν στην ανώτερη κατηγορία παραιτηθούν για οποιονδήποτε λόγο από τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα που ακολουθεί ή δεν δηλώσουν συμμετοχή, η αν μία ή περισσότερες από τις δικαιούμενες να προβιβαστούν ομάδες από τη Γ’ Εθνική ερασιτεχνική κατηγορία στην ανώτερη κατηγορία δεν καταφέρουν να συστήσουν Π.Α.Ε., τότε το δικαίωμα για προβιβασμό αποκτούν οι αμέσως επόμενες ομάδες στη σειρά κατάταξης-μετά τον προβιβασμό των προβλεπόμενων ομάδων-του ειδικού πρωταθλήματος και σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους και με τους ίδιους κανόνες (άρθρο 20 παρ. 5 του ΚΑΠ).
Αν για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ανώτερης κατηγορίας (επαγγελματικό) απαιτηθεί αδειοδότηση και η ποινή της μη λήψης άδειας οριστεί η μη συμμετοχή ομάδας στο πρωτάθλημα, τότε θα δικαιούνται να προβιβαστούν μόνο οι ομάδες που θα αποκτήσουν τη σχετική άδεια.
Εάν από τα ανωτέρω δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των τεσσάρων (4) ομάδων που θα πρέπει να προβιβαστούν στην ανώτερη κατηγορία, τότε δικαίωμα για προβιβασμό αποκτούν οι δευτεραθλητές των ομίλων, όπως αυτοί θα κατατάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 10 του ΚΑΠ).
1β. Προβιβασμός στην ανώτερη κατηγορία (για την περίοδο 2022-2023 και 2023-2024.
Για τις αγωνιστικές περιόδους 2022-2023 και 2023-2024 το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) ομίλους και θα προβιβάζεται στην ανώτερη κατηγορία ο πρωταθλητής του κάθε ομίλου, δηλαδή τέσσερις (4) ομάδες.
Σε περίπτωση που κάποια πρωταθλήτρια ομάδα δεν μπορέσει να δηλώσει συμμετοχή στην ανώτερη κατηγορία, το δικαίωμα αποκτά η δευτεραθλήτρια ομάδα στον αντίστοιχο όμιλο. Εάν και η δευτεραθλήτρια ομάδα δεν δηλώσει συμμετοχή, το δικαίωμα αποκτά η καλύτερη δευτεραθλήτρια ομάδα των υπόλοιπων ομίλων (άρθρο 20 παρ. 10 του ΚΑΠ).
15.2. Παραμονή στη Γ’ Εθνική/Υποβιβασμός στις ΕΠΣ
2α. Περίοδος 2021-2022
Για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στους ομίλους τους, ο αριθμός των ομάδων που θα παραμείνουν στη Γ’ Εθνική κατηγορία θα είναι σαράντα οκτώ (48). Ο ακριβής αριθμός των ομάδων που θα υποβιβαστεί στην κατώτερη κατηγορία ανά όμιλο, θα γνωστοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των δηλώσεων συμμετοχής των ομάδων στην εν λόγω κατηγορία και την τελική διαμόρφωση των ομίλων και συγκεκριμένα στην κλήρωση του πρωταθλήματος.
2β. Περίοδος 2022-2023
Για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 θα υποβιβαστούν στα τοπικά πρωταθλήματα των οικείων ΕΠΣ οι έξι (6) τελευταίες ομάδες του κάθε ομίλου, εάν κι εφόσον ο αριθμός των ομάδων κάθε ομίλου θα είναι δεκαοκτώ (18). Συνολικά θα υποβιβαστούν είκοσι τέσσερις (24) ομάδες.
2γ. Περίοδος 2023-2024
Για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 θα υποβιβαστούν στα τοπικά πρωταθλήματα των οικείων ΕΠΣ οι έξι (6) τελευταίες ομάδες του κάθε ομίλου εάν κι εφόσον ο αριθμός των ομάδων κάθε ομίλου θα είναι δεκαοκτώ (18). Συνολικά θα υποβιβαστούν είκοσι τέσσερις (24) ομάδες.
15.3 Προβιβασμός από ΕΠΣ
Οι πενήντα τρεις (53) πρωταθλήτριες ομάδες των ΕΠΣ και οι τρεις (3) δευτεραθλήτριες ομάδες των ιδρυτριών Ενώσεων, δηλαδή συνολικά πενήντα έξι (56) ομάδες, θα πάρουν μέρος στους αγώνες κατάταξης για τον προβιβασμό στη Γ’ Εθνική κατηγορία.
Θα συγκροτήσουν οκτώ (8) ομίλους των επτά (7) ομάδων έκαστος.
Το πρωτάθλημα αυτό των πρωταθλητριών ομάδων των ΕΠΣ θα διεξαχθεί μετά από κλήρωση σε ένα γύρο, όπου κάθε σωματείο θα αγωνιστεί σε τρεις (3) αγώνες εντός, τρεις (3) αγώνες εκτός και ένα ρεπό.
Ο καταρτισμός των ομίλων θα γίνει ως εξής:
1ος όμιλος
ΕΠΣ Έβρου, ΕΠΣ Θράκης, ΕΠΣ Ξάνθης, ΕΠΣ Καβάλας, ΕΠΣ Δράμας, ΕΠΣ Σερρών, ΕΠΣ Μακεδονίας Α’
2ος όμιλος
ΕΠΣ Χαλκιδικής, ΕΠΣ Μακεδονίας Β’, ΕΠΣ Κιλκίς, ΕΠΣ Πέλλας, ΕΠΣ Ημαθίας, ΕΠΣ Πιερίας, ΕΠΣ Φλώρινας
3ος όμιλος
ΕΠΣ Καστοριάς, ΕΠΣ Ηπείρου, ΕΠΣ Θεσπρωτίας, ΕΠΣ Κέρκυρας, ΕΠΣ Άρτας, ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας, ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας
4ος όμιλος
ΕΠΣ Κοζάνης, ΕΠΣ Γρεβενών, ΕΠΣ Τρικάλων, ΕΠΣ Λάρισας, ΕΠΣ Θεσσαλίας, ΕΠΣ Καρδίτσας, ΕΠΣ Φθιώτιδας
5ος όμιλος
ΕΠΣ Κεφαλληνίας, ΕΠΣ Ζακύνθου, ΕΠΣ Αχαΐας, ΕΠΣ Ηλείας, ΕΠΣ Μεσσηνίας, ΕΠΣ Λακωνίας, ΕΠΣ Αρκαδίας
6ος όμιλος
ΕΠΣ Εύβοιας, ΕΠΣ Βοιωτίας, ΕΠΣ Ευρυτανίας, ΕΠΣ Φωκίδας, ΕΠΣ Κορινθίας, ΕΠΣ Αργολίδας, ΕΠΣ Πειραιά Β’
7ος όμιλος
ΕΠΣ Αθηνών Β’, ΕΠΣ Πειραιά Α’, ΕΠΣ Δυτικής Αττικής, ΕΠΣ Ηρακλείου, ΕΠΣ Χανίων, ΕΠΣ Λασιθίου, ΕΠΣ Ρεθύμνου
8ος όμιλος
ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, ΕΠΣ Λέσβου, ΕΠΣ Χίου, ΕΠΣ Κυκλάδων, ΕΠΣ Σάμου, ΕΠΣ Δωδεκανήσου ΕΠΣ Αθηνών Α’
15.4. Ειδικό πρωτάθλημα για τον προβιβασμό στην ανώτερη κατηγορία
Μετά το πέρας της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί «ειδικό πρωτάθλημα» για τον προβιβασμό των ομάδων στην ανώτερη κατηγορία για την περίοδο 2021-2022 με τους εξής όρους:
α. θα πάρουν μέρος σε αυτό οι πρώτες ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης της κανονικής περιόδου κάθε ομίλου.
β. θα σχηματιστεί ένας όμιλος των πρωταθλητριών ομάδων των ομίλων. Θα διεξαχθεί μετά από κλήρωση πρωτάθλημα με μονούς αγώνες (ένας γύρος) με ισάριθμα παιχνίδια εντός και εκτός έδρας των σωματείων.
γ. Οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης του ειδικού αυτού πρωταθλήματος θα προβιβαστούν στην ανώτερη κατηγορία για την περίοδο 2022-2023.
δ. Οι υπόλοιπες ομάδες του «ειδικού πρωταθλήματος» θα παραμείνουν στη Γ’ Εθνική κατηγορία για την περίοδο 2022-2023.
ε. Σε κάθε περίπτωση που χρειαστεί να καλυφθεί κενή θέση στην ανώτερη κατηγορία για οποιονδήποτε λόγο, πέραν των τεσσάρων (4) ομάδων που θα έχουν δικαίωμα προβιβασμού, τότε το δικαίωμα για προβιβασμό αποκτούν οι υπόλοιπες σε βαθμολογική κατάταξη ομάδες, με την εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 5 του ΚΑΠ.
Άρθρο 16. Ειδικές αναλογίες υποβιβασμού/προβιβασμού
Εφόσον οι προβλέψεις σχετικά με τις ομάδες που προβιβάζονται/υποβιβάζονται ανάμεσα στην ανώτερη κατηγορία και στη Γ’ Εθνική κατηγορία αλλάξουν από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, για λόγους αναδιάρθρωσης του αριθμού των ομάδων της ανώτερης κατηγορίας, ή και της Γ’ Εθνικής ερασιτεχνικός, τότε θα συμπληρωθεί ανάλογα και η παρούσα προκήρυξη.
Άρθρο 17. Καταρτισμός Ομίλων
Κατά τη συγκρότηση των ομίλων του πρωταθλήματος, εάν ο αριθμός των ομάδων μίας Ένωσης είναι μεγαλύτερος από δύο, αυτές θα κατανεμηθούν, εάν απαιτείται, είτε με δική τους επιθυμία είτε με απόφαση της Επιτροπής, σε περισσότερους του ενός ομίλους.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου