Τοπικές Ειδήσεις

Σημαντικά έργα στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης – Aναλυτικά τι προβλέπεται

Μια σειρά από σημαντικά έργα, είναι προγραμματισμένα να υλοποιηθούν στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, στο πλαίσιο της “Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την Προστασία, Διαχείριση και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου”, μεταξύ Δήμου Ρόδου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου.
Σήμερα η “δημοκρατική”, παρουσιάζει τα έργα που είναι προγραμματισμένα να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης και τα οποία θα δώσουν νέα πνοή στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.
ΣΤΟΧΟΙ
Η προγραμματική σύμβαση στοχεύει στην προστασία του εξέχοντος μνημειακού συνόλου της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και παράλληλα στην ικανοποίηση των κοινωνικοοικονομικών αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, με γνώμονα τη διατήρηση και την ανάδειξη της εξέχουσας οικουμενικής αξίας της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου ως αγαθού παγκόσμιας κληρονομιάς ιδίως δε της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των πολιτιστικών αξιών που ενσωματώνουν η ιστορία, η τέχνη, η αρχιτεκτονική και γενικότερα η πολιτιστική κληρονομιάς της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.
Ειδικότερα η ΠΣ θέτει τους ακόλουθους στόχους:
α. Την προστασία και διαχείριση των μνημείων της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και του περιβάλλοντός της μέσω ενός ιεραρχημένου προγράμματος εκπόνησης μελετών και υλοποίησης εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης, ανάδειξης και προβολής του μνημειακού συνόλου.
β. Την αισθητική αναβάθμιση, την εξυγίανση, την επίλυση λειτουργικών προβλημάτων και την αναζωογόνηση του ενεργού οικισμού της Μεσαιωνικής Πόλης σε βιώσιμη και αειφόρο βάση. Στο πλαίσιο αυτό θα αναληφθούν δράσεις για την ενίσχυση της κατοικίας, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών, τη λελογισμένη ανάπτυξη των τουριστικών χρήσεων, τη θέσπιση και διασφάλιση της εφαρμογής των κανονισμών για τις χρήσεις και τις λειτουργίες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού χώρου ούτως ώστε να αποτραπεί η μετατροπή του μνημειακού συνόλου σε χώρο τουριστικής αγοράς και φιλοξενίας και νυχτερινής διασκέδασης (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πεζών και οχημάτων, ανάπτυξη ήπιων μορφών μετακίνησης, πολεοδομικοί κανονισμοί και άρση παραβάσεων και αυθαιρεσιών, όροι λειτουργίας εμπορικών χρήσεων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αποτροπή αισθητικής και λειτουργικής υποβάθμισης του δημόσιου χώρου από την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση εμπορευμάτων, τραπεζοκαθισμάτων και διαφημιστικών πινακίδων, αποτροπή ηχορύπανσης κλπ). Θα ληφθεί επίσης μέριμνα για τον εντοπισμό και την κάλυψη των κενών στο θεσμικό πλαίσιο και την εφαρμογή ηλεκτρονικών εργαλείων για την βελτίωση της εικόνας της πόλης.
γ. Την ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πόλης σε κέντρο πολιτισμού διεθνούς εμβέλειας με αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος που προσφέρει η ιδιαίτερη ταυτότητά της, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα του τουρισμού και συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
δ. Την ανάδειξη τον ιστορικού χαρακτήρα της Ρόδου. Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί τον συμπλέγματος της Δωδεκανήσου αποτελώντας κέντρο εξυπηρέτησης και πόλο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. Η γεωγραφική της θέση είναι στρατηγικής σημασίας. Παράλληλα, η γεωμορφολογία και το φυσικό της κάλος, η ιστορικότητα και η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της την καθιστούν ένα από τα πλέον επισκέψιμα ελληνικά νησιά, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει εφαλτήρια ανάπτυξης για όλο το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Συνεπώς, οι δράσεις πού λαμβάνονται στην κατεύθυνση της διατήρησης της προαναφερθείσας ιστορικότητας είναι ταυτόσημες με την ενίσχυση ενός νησιού με ιδιαίτερη δυναμική.
ε. Την εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω του ετήσιου προϋπολογισμού των συμβαλλομένων, της ένταξης έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους και της απόδοσης μέρους των εσόδων τον ΤΑΠΑ από εισιτήρια, μισθώσεις ακινήτων και παραχωρήσεις μνημείων. Επιπλέον οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την μελλοντική εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση έργων.
Οι σκοποί και στόχοι της Προγραμματικής Σύμβασης εξειδικεύονται σε ένα ενιαίο και συνεκτικό πρόγραμμα.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΔΡΑΣΕΩΝ
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων οι συμβαλλόμενοι προγραμματίζουν συγκεκριμένες δράσεις, μελέτες και έργα που εντάσσονται σε ένα ενιαίο και συνεκτικό πρόγραμμα, με βάση τούς παρακάτω άξονες:
1. Θεσμικές παρεμβάσεις
2. Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση έργων συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.
3. Ένταξη συγκεκριμένων κατάλληλων δημόσιων και κοινωφελών χρήσεων σε επιλεγμένα ακίνητα και μνημεία.
4. Άμεσα μέτρα και σωστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση ετοιμόρροπων στις περιοχές των κοινόχρηστων χώρων αλλά και σε κενά ακίνητα, δημόσια και ιδιωτικά.
5. Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων.
6. Υλοποίηση προγραμμάτων για την ενεργειακή εξοικονόμηση και εγκατάσταση ήπιων μορφών ενέργειας.
7. Ενίσχυση και εμπλουτισμός των δράσεων προβολής της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου (πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, ημερίδες, ενημερωτικές δράσεις, συναντήσεις καλλιτεχνών, συγγραφέων και επιστημόνων, πολιτιστικές ανταλλαγές με αντίστοιχες πόλεις, ετήσια διεθνή φεστιβάλ κλπ). Διατύπωση συγκεκριμένων υλοποιήσιμων προτάσεων για την ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πόλης σε κέντρο πολιτισμού διεθνούς εμβέλειας.
8. Έρευνα-τεκμηρίωση των μνημείων της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου (ψηφιακές δράσεις, μελέτη μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, παραδοσιακών τεχνών, μεσαιωνικής μουσικής, συνεργασίες με Ευρωπαϊκά και Διεθνή Επιστημονικά Ιδρύματα και Οργανισμούς κτλ).
Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης θα υλοποιηθούν οι εξής μελέτες και έργα:
1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Πηγή Χρηματοδότησης: (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΡ)
2. Τίτλος έργου: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – Φορέας υλοποίησης: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ Μ. ΠΟΛΗΣ. Προϋπολογισμός: υπάρχον προσωπικό. Πηγή Χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
3. Τίτλος έργου: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – Φορέας υλοποίησης: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ Μ. ΠΟΛΗΣ. Προϋπολογισμός: 24.800,00. Πηγή Χρηματοδότησης: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
4. Τίτλος έργου: Μελέτη και Εκτέλεση του έργου “Άρση ετοιμορροπίας ακινήτων στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου”. Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου – Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου – ΕΦΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Προϋπολογισμός: 1.500.000,00. Πηγή Χρηματοδότησης: 2019=Δήμος Ρόδου /2020-2029 Δήμος Ρόδου και Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων
5. Τίτλος έργου: Μελέτη “Βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος κτηρίων στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, ένταξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας”. Φορέας υλοποίησης: Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου. Προϋπολογισμός: 124.000,00. Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
6. Τίτλος έργου: Μελέτη για “Διαμόρφωση Πλατειών Μεσαιωνικής Πόλης”. Φορέας υλοποίησης: Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου. Προϋπολογισμός: 24.800,00. Πηγή Χρηματοδότησης: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
7. Τίτλος έργου: Μελέτη “Αναθεώρηση κανονιστικών διατάξεων Μεσαιωνικής Πόλης”. Φορέας υλοποίησης: Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου και ΕΦΑ Δωδεκανήσου. Προϋπολογισμός: 18.600,00. Πηγή Χρηματοδότησης: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
8. Τίτλος έργου: Μελέτη “Διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης εντός των τειχών” της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου (αναθεώρηση συμπλήρωσης υφιστάμενης). Φορέας υλοποίησης: Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης ΔΡ. Προϋπολογισμός: 24.800,00. Πηγή Χρηματοδότησης: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
9. Τίτλος έργου: Μελέτη “Σχεδιασμός εργαλείου για τον αποτελεσματικά έλεγχο νομιμότητας στη Μεσαιωνική Πόλη” Φορέας υλοποίησης: Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου και ΕΦΑ Δωδεκανήσου. Προϋπολογισμός: 24.800,00. Πηγή Χρηματοδότησης: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

10. Τίτλος έργου: Τέμενος Ρετζέτ Πασά (υποέργο 1 του έργου “Αποκατάσταση και Ανάδειξη Οθωμανικών, Μεσαιωνικών και Ρωμαϊκών Μνημείων στην πύλη της Ρόδου”). Το μνημείο, μετά την αποκατάσταση, θα λάβει πολιτιστική χρήση, ως εκθεσιακός χώρος με συμβατό περιεχόμενο σε σχέση με την ιστορικότητά του. Φορέας υλοποίησης: ΕΦΑ Δωδεκανήσου. Προϋπολογισμός: 300.000,00 ευρώ. Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΕ 014 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
11. Τίτλος έργου: Συντήρηση και Αποκατάσταση τον Ιστορικού Νεκροταφείου Μουράτ Ρέις στην Παλιά Πόλη της Ρόδου. Φορέας υλοποίησης: ΕΦΑ Δωδεκανήσου. Προϋπολογισμός: 800.000,00 ευρώ. Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΕ 014 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
12. Τίτλος έργου: Συντήρηση Οχυρώσεων Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου. Φορέας υλοποίησης: ΕΦΑ Δωδεκανήσου. Προϋπολογισμός: 200.000,00 ευρώ. Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΕ 014 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
13. Τίτλος υποέργου 4: Οργάνωση και διευθέτηση εργοταξίου για την αποσυμφόρηση του αρχαιολογικού χώρου του Ρωμαϊκού Τετραπύλου και των κήπων τον παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Φορέας υλοποίησης: ΕΦΑ Δωδεκανήσου. Προϋπολογισμός: 200.000,00 εύρω. Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΕ 014 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
14. Τίτλος έργου: Εκπόνηση Μελετών και εκτέλεση του έργου: Αποκατάσταση κτηρίων και οργάνωση επισκέψιμων αποθηκών φύλαξης αρχαίων σε όμορα ακίνητα διαχείρισης ΤΑΠΑ (Β.Κ 1222, Β.Κ 1234, Β.Κ 1225 και Β.Κ 1219) στην οδό Πυθαγόρα, Λυσίππου και Μίνωος. Φορέας υλοποίησης: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Προϋπολογισμός: 1.560.000,00 εύρω. Πηγή Χρηματοδότησης: ΤΑΠΑ
15. Τίτλος έργου: Συντήρηση Παραλιακού Μετώπου (Ξύλινου Πεζόδρομού) των Λιμένων της “Κολόνας”, του τουριστικού και της Ακαντιάς. Φορέας υλοποίησης: ΔΛΤΝΔ. Προϋπολογισμός: 500.000,00€. Πηγή Χρηματοδότησης: ΥΝΑΝΠ.
Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης, η διάρκεια της οποίας είναι 10 έτη με δυνατότητα παράτασης για άλλα δέκα έτη, θα αναζητηθούν πηγές χρηματοδότησης για ακόμα 19 εξίσου σημαντικά έργα.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου