Ρεπορτάζ

Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την Ροδιακή Έπαυλη

H εταιρεία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναδείχθηκε –έπειτα από ηλεκτρονικό διαγωνισμό – προσωρινός ανάδοχος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ» με μέση προσφερόμενη έκπτωση 51,40% και προσφερόμενη τιμή 705.551,18 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση του διατηρητέου ιστορικού κτηρίου της Ροδιακής Έπαυλης καθώς και την αξιοποίησή της για στέγαση δημοτικής βιβλιοθήκης και άλλων υπηρεσιών του Δήμου και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 15 μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017 – 2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ).
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός διεξήχθη με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Κτηρίου Ροδιακής Έπαυλης», προϋπολογισμού 1.451.612,90€ € (πλέον Φ.Π.Α 24%).
Ο διαγωνισμός της διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και έχει λάβει αύξοντα αριθμό 79712.
Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος συνολικά 16 ενδιαφερόμενοι και με βάση τις οικονομικές τους προσφορές, αφού έγινε ο έλεγχος νομιμότητας και προέκυψε ορθή συμπλήρωση και κάλυψη των απαιτήσεων συμμετοχής για όλους τους συμμετέχοντες, η σειρά μειοδοσίας διαμορφώθηκε ως εξής:

1 ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 51,40 %
2 ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 48,82 %
3 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» 47,26 %
4 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 45,12 %
5 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 41,19 %
6 Κ. Ι. ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. VALCON A.T.E. 39,09 %
7 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ – ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ 38,10 %
8 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 36,72 %
9 ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 33,33 %
10 ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27,36 %
11 Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΔΟΜΗΚΑΤ ΕΕ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
-ΔΗΜΟΣΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 6936650317- domhkat@gmail.com 27,27 %
12 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ME.KON. Α.Ε.- ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.» 26,46 %
13 Κ/ΞΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 26,15 %
14 Μ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, δ.τ. «Μ.Τ. Α.Τ.Ε.» 25,00 %
15 ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε. 15,98 %
16 ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 10,00 %

Η Ροδιακή Έπαυλη είναι σχεδόν ετοιμόρροπη, και οι παρεμβάσεις για την ανακαίνιση του κτηρίου είναι επιτακτικές. Ο δρόμος για την αποκατάσταση της Ροδιακής Έπαυλης άνοιξε όταν παραχωρήθηκε το κτήριο στο Δήμο Ρόδου από το Υπουργείο στις 7-6-2017. Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2015/2376 και άλλες διατάξεις» υπάρχει ρητή διάταξη για την παραχώρηση στο Δήμο Ρόδο της Ροδιακής Έπαυλης (συγκρότημα δέκα ακινήτων) για την εξυπηρέτηση πολιτιστικών και κοινωφελών σκοπών.

Να σημειωθεί ότι η απόφαση ένταξης της Ροδιακής Έπαυλης προβλέπει συνολικά χρηματοδότηση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, για την αποκατάσταση του κτηρίου και την ανάπλαση του κήπου. Περιλαμβάνει την αποκατάσταση του διατηρητέου ιστορικού κτηρίου της Ροδιακής Έπαυλης και την ανάπλαση των 24 στρεμμάτων κήπου που την περιβάλλει.
Ειδικότερα η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει δύο υποέργα και συγκεκριμένα την αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου με 1.800.000 ευρώ και του κήπου με 1.700.000 ευρώ.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου