Χρηματική αποζημίωση συνολικού ύψους 105.050 ευρώ διεκδικεί από το υποκατάστημα κεντρικής τράπεζας του νησιού, που εδρεύει στην πλατεία Κύπρου, μια Ρωσίδα, κάτοικος Λίνδου, με αγωγή που υπέβαλε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Όπως υποστηρίζει, λόγω πολιτικών και οικονομικών προβλημάτων στη Ρωσία, από όπου και κατάγεται, αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στην Ελλάδα το έτος 2014, ενώ από το Δεκέμβριο του ίδιου έτους κατοικεί μόνιμα στο νησί.
Λόγω του σχετικά μικρού χρονικού διαστήματος της διαμονής της στην Ελλάδα, είναι λογικό, οι γνώσεις της στην ελληνική γραφή και ανάγνωση να είναι περιορισμένες. Με μεγάλη δυσκολία και στερήσεις κατόρθωσε να ανοίξει ένα μεσιτικό γραφείο που της αποφέρει σημαντικά έσοδα.
Στο πλαίσιο της επαγγελματικής της δραστηριότητας, πραγματοποιεί συχνά τραπεζικές συναλλαγές, ενώ διαθέτει και μπλοκ επιταγών.
Την 15η Δεκεμβρίου του έτους 2014, προσήλθε στο υποκατάστημα που διατηρεί η Τράπεζα, προκειμένου να κάνει ανάληψη ορισμένου χρηματικού ποσού από τον λογαριασμό της.
Παρελθόντων μερικών ημερών και κατόπιν ενημερώσεως του βιβλιαρίου της τραπέζης, συνειδητοποίησε ότι το ποσό που εμφαίνεται ότι εισέπραξε την 15η/12/2014, υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό που πράγματι έλαβε στα χέρια της την ημέρα που πραγματοποίησε την ανωτέρω τραπεζική συναλλαγή.
Ειδικότερα, στο βιβλιάριο τραπέζης εμφαίνεται ότι την 15/12/2014 εισέπραξε ποσό 10.000 ευρώ, εκείνη την ημέρα, όμως όπως υποστηρίζει έλαβε στα χέρια της μόλις το ποσό των 5.000 ευρώ.
Στην προσπάθεια ανεύρεσης του αποκόμματος της άνω συναλλαγής που έλαβε από την τράπεζα, συνειδητοποίησε ότι το είχε απολέσει, με αποτέλεσμα να μη δύναται να ταυτοποιήσει τη συναλλαγή.

Ζήτησε εν συνεχεία αντίγραφο του αποκόμματος και όπως ισχυρίστηκε ο υπάλληλος αρνήθηκε να της το χορηγήσει, ειρωνευόμενος και διατεινόμενος ότι αποκλείεται να έχει γίνει τέτοιο λάθος, τονίζοντας ότι το ποσό που έλαβε ήταν αντίστοιχο με αυτό που προκύπτει από την ενημέρωση του βιβλιαρίου.
Απέστειλε εν συνεχεία εξώδικη διαμαρτυρία και κλήθηκε να παραλάβει αντίγραφο του αποκόμματος. Σ’ αυτό φαίνεται να έχει εισπράξει 10.000 ευρώ αν και η ίδια εμμένει ότι εισέπραξε μόνο 5.000 ευρώ.
Την υπόθεση χειρίζεται το δικηγορικό γραφείο Μηνά Τσέρκη.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ