Άνοδο έχουν σημειώσει τα ποσοστά της πλήρους απασχόλησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναδεικνύει η τελευταία τριμηνιαία επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο απογοητευτικά φαίνονται τα νούμερα για την Ελλάδα, καθώς υψηλά παραμένουν τα ποσοστά ανεργίας και ιδιαίτερα των μακροχρόνια ανέργων.

Όπως φαίνεται στην έκθεση της Επιτροπής σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος σημειώθηκε αύξηση της απασχόλησης σε χώρες τις ΕΕ κατά 1,7%, το οποίο αντιστοιχεί σε 4 εκατομμύρια εργαζομένους, από τους οποίους οι 2,7 εκατ. είναι σε χώρες της Ευρωζώνης.
Η αύξηση αυτή φαίνεται να βασίζεται στην αύξηση των μόνιμων θέσεων και της πλήρους εργασίας. Συγκεκριμένα, το τρίτο τρίμηνο του 2016 και του 2017 ο αριθμός των εργαζομένων με μόνιμες συμβάσεις αυξήθηκε κατά 2,8 εκατομμύρια.

 Απογοητευτικά τα ποσοστά της Ελλάδας

Παρά το γεγονός ότι η έκθεση δείχνει πως τα ποσοστά της ανεργίας στην Ελλάδα πλησιάζουν τα επίπεδα προ κρίσης, σημειώνονται μεγάλες διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Τα ποσοστά απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο κυμάνθηκαν από 58% στην Ελλάδα έως 82% στη Σουηδία.
Σύμφωνα με την έκθεση σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, από την έκθεση της Επιτροπής προκύπτει ότι το τρίτο τρίμηνο του 2017, το 73,4% των ανέργων ήταν μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή είχαν παραμείνει εκτός της αγοράς εργασίας για πάνω από 12 συνεχόμενους μήνες.
Το ίδιο τρίμηνο, η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας στην ΕΕ (15,3%), ακολουθούμενη από την Ισπανία (7,1%) και την Ιταλία (6,2%). Επίσης, η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ «πολύ μακροχρόνιας ανεργίας» (άνω των 24 μηνών) (11%).
Ενώ η αύξηση του εισοδήματος συνέχισε να βελτιώνεται με ποσοστό ανάπτυξης περίπου 15% σε ετήσια βάση, στην Ελλάδα, την Κροατία, την Ισπανία, την Ιταλία, στην Πορτογαλία, όπως επίσης και στην Ολλανδία, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών παραμένει κάτω από το επίπεδο του 2008.
thepressproject.gr

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ