Στο… φακέλωμα των ιδιοκτητών ακινήτων προχωρεί ο Δήμος Ρόδου, με την καταγραφή όλων των ακινήτων στο νησί προκειμένου να καταχωρισθούν οι ιδιοκτησίες ιδιωτών και επαγγελματιών σε μια ενιαία βάση δεδομένων, προς εξυπηρέτηση τόσο των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου όσο και των πολιτών.
Με το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα (βάση δεδομένων) θα μπορεί να υπολογιστεί το τέλος ΤΑΠ και των δημοτικών τελών (ΔΤ & ΔΦ) καθώς και τα πρόστιμα, σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων, να βεβαιώνονται οι διαφορές τ.μ. και να ενημερώνεται η ΔΕΗ για τις διορθώσεις. Επιπλέον, θα βεβαιώνονται σε ετήσιο βεβαιωτικό κατάλογο τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.
Ακόμη, σε συνάρτηση με την ηλεκτρονική μορφή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού θα είναι εφικτή η διόρθωση και στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, σχετικό με τα τ.μ. του τέλους αυτού, άρα και αναπροσαρμογή στα έσοδα του Δήμου.
Την όλη διαδικασία θα κληθεί να φέρει εις πέρας η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Ρόδου και όπως εκτιμάται, με τις ενέργειες αυτές θα λυθούν πολλά προβλήματα σχετικά και με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, εφ’ όσον θα υπάρχει συνεχής αντιστοίχιση και ενημέρωση μεταξύ των ιδιοκτητών με τις παροχές των ακινήτων από την περιουσιακή κατάσταση (Ε9) και της βάσης της Δ.Ε.Η. και θα τακτοποιούνται αυτοί που έχουν κάνει διακοπή στην παροχή του ακινήτου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31/7/2017) άρθρο 65 παρ 1 αναφέρεται ότι οι «Οι Δήμοι μπορούν να ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης στοιχεία που αφορούν στην ακίνητη περιουσία και στο εισόδημα των υπόχρεων εντός των ορίων της διοικητικής τους Περιφέρειας. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες υποχρεούνται να παρέχουν ατελώς στους Δήμους τα στοιχεία που ζητούνται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και της δικαιοδοσίας τους εντός 30 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης από το Δήμο».
Ηδη έχει αποσταλεί σχετικό έγγραφο στη Δ.Ο.Y. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ζητήθηκαν στοιχεία για την περιουσιακή κατάσταση των ακινήτων, για συγκεκριμένο αριθμό δημοτών που έχουν επιχειρήσεις.
Όπως γνωστοποιήθηκε αρμοδίως από την ΔOY, το θέμα συζητήθηκε στην ΚΕΔΕ και τα στοιχεία των ακινήτων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά, αφού ο γενικός γραμματέας εσόδων κ. Πιτσιλής υπογράψει την απόφαση που θα επιτρέψει την απόδοση των εν λόγω στοιχείων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «δ», στον προγραμματισμό του Δήμου Ρόδου για την ολοκλήρωση της καταγραφής όλων των ακινήτων του νησιού περιλαμβάνονται τα εξής στάδια:
1. Η μηχανογράφηση θα προβεί στο σχετικό λογισμικό πρόγραμμα
2. Η μηχανογράφηση θα ζητήσει σε ηλεκτρονική μορφή εκ νέου τα στοιχεία από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Εσόδων και θα τα εφαρμόσει στο λογισμικό πρόγραμμα.
3. Θα ορισθούν επιπλέον υπάλληλοι από όσους υπάρχουν ήδη στο Τ.Α.Π. (οποίοι να είναι καλοί γνώστες του Η/Υ) με μόνο αντικείμενο να φέρουν εις πέρας όλες τις διορθώσεις και τους υπολογισμούς που θα προκύψουν και θα προκύπτουν στα επόμενα έτη, από την διόρθωση των τ.μ. των ακινήτων όλου του Δήμου.
Η Πολεοδομία και δη μια ομάδα που θα έχει ορισθεί από τους τοπογράφους του Δήμου Ρόδου θα αντιμετωπίζει τις ενστάσεις και τις αντιρρήσεις των τοπογράφων μηχανικών που θα έχουν ορισθεί από τους ιδιοκτήτες ακινήτων με πολλά τ.μ. όπως είναι τα ξενοδοχεία κλπ.
Να σημειωθεί ότι παρ΄ότι υπήρχε πρόθεση να ξεκινήσει η διαδικασία νωρίτερα, δεν υπήρχε το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο όμως πλέον επιτρέπει την καταγραφή, η οποία ωστόσο αναμένεται να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Με γνώμονα ότι στις δηλώσεις Ε9 (περιουσιακή κατάσταση) οι πολίτες δηλώνουν επακριβώς όλα τα ακίνητά τους βάσει τ.μ. και τοποθεσίας, αποφασίστηκε από την Διεύθυνση Οικονομικών:
-Να ζητηθούν από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΔOY Ρόδου) οι δηλώσεις του Ε9 (και δη περιουσιακή κατάσταση) όπως ζητούντο και οι δηλώσεις του ΦΠΑ για το ΔΗΦΟΔΩ ώστε να καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
-Το Λογισμικό Πρόγραμμα (βάση δεδομένων) να μπορεί να διαβάζει το Ε9 (περιουσιακή κατάσταση) και να αντιστοιχεί τον ιδιοκτήτη, το ΑΦΜ και τη διεύθυνση του ακινήτου με τους αρ. παροχής που υπάρχουν σε ηλεκτρονικό αρχείο (δισκέτα) της ΔΕΗ.
-Στην οικογενειακή δήλωση του Ε9 (περιουσιακή κατάσταση) μπορεί να υπάρχουν δύο κωδικοί που, για παράδειγμα, ο ένας κωδικός μπορεί να αντιστοιχεί στον γονέα που έχει την επικαρπία και ο άλλος κωδικός να αντιστοιχεί στο παιδί που έχει την κυριότητα. Σε αυτή την περίπτωση το Λογισμικό Πρόγραμμα θα φορολογεί το ακίνητο με τον κωδικό της επικαρπίας.
– Το Λογισμικό Πρόγραμμα να μπορεί μετά την αντιστοίχιση να αποδίδει τις διαφορές στα τ.μ. του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, και πολύ περισσότερο στα ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται π.χ. υπόγεια, ημιτελή ακίνητα πολλών ετών, αποθήκες, οικόπεδα κλπ.
– Στο αρχείο της ΔΕΗ μπορεί να υπάρχουν στους λογαριασμούς τα ΑΦΜ των καταναλωτών και όχι των ιδιοκτητών. Εκεί θα παίζει ρόλο το κλειδί της τοποθεσίας (διεύθυνσης). Επιπλέον, μπορεί να ζητηθούν τα ονόματα των ιδιοκτητών από τη ΔΕΗ. Επισημαίνεται ότι αν και υπήρχαν όλα αυτά τα αρχεία από την ηλεκτροδότηση των ακινήτων (άδειες, οριζόντιες, σχεδιαγράμματα κάλυψης) χάθηκαν (!) επειδή δεν έγινε η ηλεκτρονική καταχώρησή τους μέχρι σήμερα και ούτε καν σε αρχείο. Η τήρηση αρχείου στο Δήμο Ρόδου ξεκίνησε από το 2013 όπως επίσης και η βεβαίωση των καταλόγων.
– Η βάση δεδομένων θα ενημερώνεται και από τα στοιχεία που θα παραχωρεί η Πολεοδομία, το Τεχνικό Επιμελητήριο, όπως οι καταστάσεις των πολιτών που θα υπόκεινται σε εισφορά σε χρήμα με βάση το άρθρο 9. του νόμου 1337/83, τα στοιχεία που θα υποβάλλουν οι πολίτες για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων και την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, για τις οικοδομικές άδειες επί των οικοπέδων, για τα οικόπεδα συνεταιρισμών από τα επιστρεφόμενα τέλη που αποστέλλει η ΔΕΗ μετά την εκκαθάριση στις διακοπές των παροχών και των αιτήσεων-δηλώσεων των πολιτών που ζητούν ηλεκτροδοτήσεις και προσκομίζουν οριζόντιες πράξεις των ακινήτων τους.
– Στη βάση δεδομένων θα καταχωρηθούν και θα αναγνωρίζονται ποια ακίνητα υπόκεινται στο τέλος, βάσει νόμου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ