Με τα πανωφόρια τους αναγκάζονται να παρακολουθούν µαθήµατα τα παιδιά σε δεκάδες σχολεία γύρω από το κέντρο της Αθήνας

Το πρόβληµα έχει δύο πηγές: Σε ορισµένα σχολεία οι καυστήρες έχουν υποστεί βαριές βλάβες, ενώ καθυστέρησε η εισαγωγή κάποιων ανταλλακτικών τα οποία δεν ήταν σε απόθεµα. Στις περισσότερες σχολικές µονάδες, όµως, δεν έχει γίνει ακόµη η ετήσια συντήρηση και οι διευθυντές αρνούνται να θέσουν τα συστήµατα θέρµανσης σε λειτουργία για λόγους ασφαλείας, σύµφωνα µε αρµόδιες πηγές του ∆ήµου Αθηναίων.

Η άρνηση των υπευθύνων των σχολικών µονάδων να θέσουν σε λειτουργία τα καλοριφέρ έχει προκαλέσει ένταση, καθώς οι γονείς των παιδιών διαµαρτύρονται και παραπέµπονται από τον Αννα στον Καϊάφα. Παράγοντες του δήµου θεωρούν τον φόβο των διευθυντών υπερβολικό και ακατανόητο, καθώς οι µονάδες συντηρήθηκαν πριν από έναν χρόνο.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν δηλώσει πως δεν αναλαµβάνουν την ευθύνη εάν συµβεί κάποιο ατύχηµα, µε αποτέλεσµα ο δήµος να φθάσει στο σηµείο να τους στείλει σχετικά έγγραφα τα οποία τονίζουν πως δεν υπάρχει κίνδυνος. «Το πολύ-πολύ να µη λειτουργήσει, και αυτό δεν θα έχει άλλη επίπτωση, καθώς ο καυστήρας δεν είναι πυρηνικός αντιδραστήρας» λένε οι αρµόδιοι. ∆εν παραλείπουν, πάντως, να «καρφώσουν» και ορισµένους διευθυντές σχολείων που φεύγουν από τις 13.30, µε αποτέλεσµα ο εργολάβος συντήρησης να µη βρίσκει κάποιον για να του ανοίξει…

Η µη συντήρηση των καυστήρων αφήνει χωρίς καλοριφέρ πολλά σχολεία, µε αποτέλεσµα οι µαθητές να µη βγάζουν το µπουφάν όταν µπαίνουν στην τάξη

Στην επικράτεια του ∆ήµου Αθηναίων λειτουργούν περίπου 400 σχολικές µονάδες, εκ των οποίων πάνω από τις µισές είναι συνδεδεµένες µε το δίκτυο του φυσικού αερίου, ενώ στις υπόλοιπες έχει γίνει κανονικά τροφοδοσία µε πετρέλαιο. Σύµφωνα µε τον ∆ήµο Αθηναίων, οι διαδικασίες επισκευών και συντήρησης θα ολοκληρωθούν το συντοµότερο, ενδεχοµένως και πριν από τις γιορτές.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ