Σημαντικά ακίνητα στο νησί της Pόδου, προτίθεται να πωλήσει η Eθνική Tράπεζα της Eλλάδας με κλειστό πλειοδοτικό διαγωνισμό και κλειστές προσφορές σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής ανακοίνωσης και του φυλλαδίου των όρων πώλησης.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 224/21-6-2019 ανακοίνωση της Eθνικής Tράπεζας τα ακίνητα αυτά είναι βιοτεχνικά, καταστήματα, οικοδομές-κατοικίες και ξενοδοχεία και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίζουν σχετικώς τα ακόλουθα:

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραφεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, στην Αθήνα, οδός Σταδίου 38, στον 4° όροφο (γραφείο Ν° 418)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
1. Δήμος Ρόδου, θέση «ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΤΕΠΕ», Περιοχή Ασγούρου
Βιομηχανικός χώρος με κτήρια συνολικού εμβαδού 1.255,44 τ.μ. σε γήπεδο έκτασης 8.390,00 τ.μ.
18-07-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12,30′ με ελάχιστη τιμή προσφοράς € 330.000,00
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
2. Δήμος Ρόδου, επί των οδών 25ης Μαρτίου αριθ. 1 και Εθελ. Δωδεκανησίου
Κατάστημα ισόγειου εμβαδού 152,90 τ.μ. με υπόγεια αποθήκη 128,45 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 6,09% επί οικοπέδου έκτασης 882,70 τ.μ.
23-07-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12,00′ με ελάχιστη τιμή προσφοράς € 760.000,00
ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ -ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
3. Δήμος Ρόδου, θέση «ΠΕΥΚΟΙ», Περιοχή Λίνδος
Ημιτελή κτίσματα υπό στοιχεία (Α) και (Β) εμβαδού 100 τ.μ. και 98 τ.μ. στο στάδιο του σκελετού και υπό στοιχεία (Γ) εμβαδού 96 τ.μ. στο στάδιο της θεμελίωσης, σε γήπεδο έκτασης 4.000,00 τ.μ.
25-07-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11,00′ με ελάχιστη τιμή προσφοράς € 110.000,00
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
4. Δήμος Ρόδου, Δημοτική Κοινότητα Αφαντου, θέση «ΚΟΑΥΜΠΙΑ», επί της Επαρχιακής Οδού
Ρόδου-Λίνδου
Μονάδα η οποία απαρτίζεται από δύο κτήρια Α και Β, που προοριζόταν να λειτουργήσει ως ξενοδοχείο Γ Τάξης με δυναμικότητα 37 δωματίων – 71 κλινών συνολικού εμβαδού 1.616,82 τ.μ., σε γήπεδο έκτασης 4.968,00 τ.μ.
25-07-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13,00′ με ελάχιστη τιμή προσφοράς € 520.000,00

Στην προαναφερομένη αναλυτική ανακοίνωση με αριθμό 224/21-06-2019, που βρίσκεται καταχωρημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nbg.gr περιλαμβάνονται σημαντικές πληροφορίες για τη νομική και πολεοδομική κατάσταση των πωλουμένων ακινήτων, των οποίων απαραίτητα πρέπει να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Για την παραλαβή των παραπάνω εντύπων, των φυλλαδίων (γενικών-ειδικών) όρων πώλησης των οποίων επίσης πρέπει να λάβουν γνώση απαραίτητα οι υποψήφιοι αγοραστές και για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να:
1. Απευθύνονται για:
– το υπ’ αριθ. 1, [εκτός από το τοπικό Κατάστημα της Τράπεζας “Ρόδου (461)”, στην Πλ. Κύπρου, (τηλ. 22410-54001)] και στην αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Περιουσίας στην Αθήνα, οδός Σταδίου 38, στον Δ’ όροφο, στο γραφείο Νο 402, στα τηλέφωνα 210-3345336 και 210 3345318
τα υπ’ αριθ. 2 και 3, [εκτός από το τοπικό Κατάστημα της Τράπεζας “Ρόδου (461)”, στην Πλ. Κύπρου, (τηλ. 22410-54001)] και στην αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Περιουσίας στην Αθήνα, οδός Σταδίου 38, στον Δ’ όροφο, στο γραφείο Νο 416, στο τηλέφωνο 210-3345215
– το υπ’ αριθ. 4, [εκτός από το τοπικό Κατάστημα της Τράπεζας “Ρόδου (461)”, στην Πλ. Κύπρου, (τηλ. 22410-54001)] και στην αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Περιουσίας στην Αθήνα, οδός Σταδίου 38, στον Δ’ όροφο, στο γραφείο Νο 401 ή 402, στα τηλέφωνα 210-3345405 και 210 3345318
2. Αντλήσουν λοιπές πολεοδομικές πληροφορίες – φωτογραφίες, από την ιστοσελίδα της Τράπεζας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.realestateonline.gr.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ