Στα δικαστήρια των Αθηνών έχει καταλήξει η αντιδικία γνωστής τοπικής επιχείρησης με την Εθνική Τράπεζα, λόγω εσφαλμένης διαχείρισης των κεφαλαίων της από την ProBank την οποία ως γνωστόν διαδέχθηκε η Εθνική Τράπεζα.

Ειδικότερα η επιχείρηση διατείνεται ότι το έτος 2007 έλαβε από την τότε λειτουργούσα ProBank, το ποσό των 500.000 ως δάνειο με τη μέθοδο τoυ leasing, πουλώντας στην τράπεζα και στη συνέχεια μισθώνοντας η ίδια ακίνητο ιδιοκτησίας της.
Για την εξασφάλιση των δανειακών της υποχρεώσεων, η εταιρεία, είχε εκχωρήσει στην Τράπεζα τα μισθώματα που εισέπραττε από την μίσθωση γνωστού ξενοδοχείου στο κέντρο της Ρόδου.
Τα μισθώματα αυτά εισπράττονταν απευθείας από την τράπεζα και καταβάλλονταν σε δεσμευμένο λογαριασμό που τηρούταν ως εγγύηση για την εξυπηρέτηση των δανείων της εταιρείας.
Εντούτοις η Τράπεζα, αντί να αποπληρώνει με τα δεσμευμένα χρήματα τις δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας, πλήρωνε με αυτά και υποχρεώσεις δύο άλλων εταιρειών, που αν και ανήκουν σε συγγενικά πρόσωπα του ιδιοκτήτη της εταιρείας, δεν έχουν οποιαδήποτε άλλη σχέση με αυτή.
Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία, οπως διατείνεται, απώλεσε έσοδα που ξεπερνούν τα 3.800.000 ευρώ, αφού αντί να πληρώνονται με τα χρήματα αυτά τα δάνειά της, πληρώνονταν τα δάνεια δύο άλλων εταιρειών.
Ταυτόχρονα η εταιρεία τονίζει ότι υπέστη τεράστια φορολογική επιβάρυνση αφού για όλα αυτά τα χρόνια επιβαρυνόταν τους φόρους που αντιστοιχούσαν στα μισθώματα, χωρίς όμως να έχει εισπράξει αυτά και χωρίς αυτά να εξοφλούν δικές της υποχρεώσεις.
Η υπόθεση έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια, αφού η εθνική επιδίωξε την επιδίκαση των ποσών των δανείων που οφείλει η εταιρεία, ενώ η τελευταία, αντιτείνει προς την τράπεζα ότι με τα ποσά των μισθωμάτων που κατατέθηκαν στον λογαριασμό της, όχι μόνο έχει εξοφλήσει την τράπεζα, αλλά υφίσταται και υπόλοιπο.

Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Δήμος Μουτάφης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ