ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και θα ψηφιστεί την ερχόμενη Δευτέρα 15-01-2017, στο ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ και στο ΜΕΡΟΣ Α΄ «ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»-ΣΚΟΠΟΣ- ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΡΟΙ μεταφέρονται ουσιαστικά όλα τα άρθρα της διαβούλευσης , αλλά τουλάχιστον εδέησαν οι αρμόδιοι και έκαμαν μία διαφοροποίηση- προσθήκη , αναφορικά με τα κτηματολόγια της Ρόδου και Κω–Λέρου, αφού οι μεμονωμένες ατομικές αναρτήσεις σχολίων στη σχετική διαβούλευση δύο μόνο μελών του Συλλόγου μας, αλλά και των εμπεριστατωμένων παρατηρήσεων – σχολίων, προτάσεων του Κτηματολογικού Δικαστού , απουσιάζοντος δε παντελώς του Συλλογικού μας Οργάνου, είχαν κοινό τόπο την παντελή αγνόηση-παράλειψη από το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του ισχύοντος εν Δωδεκανήσω (στα κτηματολόγια της Ρόδου και Κω –Λέρου ) Κτηματολογικού Κανονισμού (Κυβερνητικό Διάταγμα 132 της 1ηςΣεπτεμβρίου 1929 του Ιταλού Κυβερνήτη της Δωδεκανήσου), οι διατάξεις του οποίου διατηρήθηκαν ως τοπικό και ειδικό δίκαιο και ως ισχύουσες δημοσίας τάξεως διατάξεις περί Κτηματολογίου κατά την δημοσίευση του Νόμου Ν. 510/1947, άρθρο 8, παρ.2 «περί της εν Δωδεκανήσω εφαρμοστέας Δικαστικής Νομοθεσίας» (Φ.Ε.Κ. Α’ 298)».
Ειδικότερα, ενώ το Άρθρο 1 με τίτλο «Σύσταση– Σκοπός – Κατάργηση της ΕΚΧΑ Α.Ε. και των Υποθηκοφυλακείων— Αρμοδιότητες » αναφέρει :
1…… 2……3…..4…. 5. Τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας, τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω – Λέρου, καθώς και τα Κτηματολογικά Γραφεία Θεσσαλονίκης και Πειραιά καταργούνται, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7. ………..6. α) Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου και των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, περιέρχονται από την κατάργηση τους στον Οργανισμό και ασκούνται από τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματά τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου…………(…). 7. Για την, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ του Οργανισμού, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή.. (..).
ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΟΠΩΣ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΕΓΡΑΦΕ ΟΤΙ : 8.«Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για: α) Τη σύνταξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους νόμους 2308/1995 και 2664/1998. β) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κανονιστικό διάταγμα 19/23-7-1941 (Α΄244), όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 811/19-1-1971 (Α΄9), στις περιοχές στις οποίες δεν έχει επεκταθεί η λειτουργία του Εθνικού Kτηματολογίου και έως την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης του συνόλου της Χώρας».
ΔΗΛΑΔΗ ΑΓΝΟΟΥΣΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΩΔ/ΣΟΥ .
ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΝΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘHKE ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ ΩΣ ΕΞΗΣ :
«Αρθρο 1 ,
περ. 8. Ο Φορέας είναι αρμόδιος για: α) Τη σύνταξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους νόμους 2308/1995 και 2664/1998. β) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κανονιστικό διάταγμα 19/23-7-1941 (Α΄244), όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 811/19-1-1971 (Α΄9), καθώς και την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω-Λέρου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Κ.Δ 132 της 1ης Σεπτεμβρίου 1929, όπως ισχύει, και στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 510/1974 (Α’298), στις περιοχές στις οποίες δεν έχει επεκταθεί η λειτουργία του Εθνικού Kτηματολογίου και έως την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης του συνόλου της Χώρας.» ( (ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ , ΔΗΛ. ΑΝΤΙ ….του «..ν.510/1974..» να τεθεί το ορθό «..ν.510/1947») .
ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 , ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ, ΑΦΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 15 ΚΑΙ 41 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ. ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΥΠΟΜNΗΣΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ.
Τέλος νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεση επαφή με τους βουλευτές μας ώστε να επιτευχθούν ακόμη και άλλες τροποποιήσεις στην κατ’ άρθρο ψήφιση του νόμου με βάση τουλάχιστον τα όσα διαλαμβάνονται στα σχόλια όσων συμμετείχαν στη διαβούλευση και να ενεργοποιηθεί στον ελάχιστο χρόνο που απομένει ΔΣ του Δ.Σ.ΡΟΔΟΥ. Είναι επιτακτική ανάγκη τουλάχιστον να διαφοροποιηθούν τα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου εκ των υπολοίπων και να λειτουργούν ως αυτοτελή γραφεία.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ