Τοπικές Ειδήσεις

Σιωπηρή απόρριψη προσφυγής της αναδόχου του έργου της αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου Ρόδου

Με την υπ’ αρίθμ. 51477/6.11.2020 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που αναρτήθηκε χθες στην Διαύγεια, απορρίφθηκε σιωπηρώς η ειδική διοικητική προσφυγή της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ W.A.T.T. Α.Ε. – ENACT ΑΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΑΕ», της εταιρείας «Ανώνυμη εταιρεία εφαρμοσμένων τεχνολογιών & μεταφορών αποβλήτων», της εταιρείας με την επωνυμία “ENACT Περιβαλλοντική – Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία» και της εταιρείας «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» κατά της με αριθ. 238/2020 απόφασης σε ορθή επανάληψη του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.
Ο συντονιστής αναφέρει ότι επί της αριθμ. πρωτ. 38407/3-9-2020 ειδικής διοικητικής προσφυγής δεν απεφάνθη εντός της αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή της, με έννομη συνέπεια η προσφυγή να θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Ενημερώνει ότι μπορούν να προσφύγουν στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν.3463/2006.
Η ειδική διοικητική προσφυγή ασκήθηκε για την ακύρωση της δυσμενούς αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου για την λειτουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).
Την 13η Αυγούστου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την ανάκληση των υπ’ αριθ. 1120/2017 και 505/2018 αποφάσεων του ίδιου οργάνου.
Με την πρώτη απόφαση είχε εγκριθεί κατά πλειοψηφία η εκχώρηση προϊόντος (τίμημα διαλογής και μεταφοράς) της σύμβασης συνεργασίας Δήμου Ρόδου και ΕΕΑΑ Α.Ε. (με ημερομηνία 1.11.2016 και αριθμό πρωτοκόλλου 52367) για το χρονικό διάστημα ισχύος της παραπάνω σύμβασης στην κοινοπραξία «W.A.T.T. Α.Ε. – ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Με την δεύτερη απόφαση έγινε τροποποίηση της από 01-11-2016 σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρόδου και της ΕΕΑΑ Α.Ε. για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων αρ.πρωτ. 2/29737/2018.
Υπέρ ψήφισαν 30 δημοτικοί σύμβουλοι και κατά 11 και συγκεκριμένα οι κ.κ. Ι. Αφεντούλης, Ν. Γιαννάς, Σ. Διακοσταματίου, Δ. Ζανεττούλλης, Ε. Καζούλλης, Μ. Καφετζής, Ι. Κορωναίος, Μιχ. Παλαιολόγου, Α. Πάλλας, Μ. Σταυρής, Μ. Χριστοδούλου ενώ αποχή δήλωσε ο κ. Κ. Πότσος.
Στην απόφαση γίνεται λόγος για «κατάφωρη παράβαση» των όρων της Διακήρυξης, για τη Σύμβαση Υπηρεσίας «Αποκομιδή – μεταφορά & διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική & χειρωνακτική) χορτοκοπή- κλαδοκοπή (μηχανική & χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή & διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, του Δήμου Ρόδου (ΚΔΑΥ)» ενώ προβλέπονται κυρώσεις σε συγκεκριμένες προθεσμίες.
H κοινοπραξία και οι εταίροι της τονίζουν στην προσφυγή ότι τηρήθηκαν στο ακέραιο οι συμβατικές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από νόμιμες αποφάσεις που εκτελέστηκαν και η από 1 Νοεμβρίου 2014 σύμβαση, ως ίσχυε πλέον τροποποιημένη, εκτελέστηκε πλήρως και προσηκόντως, και ήδη στις 7.6.2020 έληξε.
‏
Τονίζει παραπέρα ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι παράνομη και πρέπει να ακυρωθεί διότι οι ανακληθείσες υπ’ αριθ. 1120/2017 και 505/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου είναι νόμιμες.
Επικαλείται προς τούτο τον έλεγχο που είχε προηγηθεί της αναθέτουσας αρχής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ισχυρίζεται ακόμη ότι και μετά την εκχώρηση του τιμήματος, το ποσό επιχορήγησης που εισέπραξε έχοντας καταβάλει το προβλεπόμενο στη διακήρυξη ιδιαίτερα υψηλό κόστος λειτουργίας, απασχολώντας μάλιστα 22 άτομα προσωπικό, ήτοι επιπλέον 9 από τα ζητούμενα στη διακήρυξη, υπολείπεται σημαντικά του οριζόμενου στη διακήρυξη συμβατικού ανταλλάγματος.
Τονίζει επικουρικώς ότι η οικεία σύμβαση εκτελέστηκε με καλή πίστη και σύμφωνα με τη συμβατική υποχρέωση από όλα τα συμβαλλόμενα στη σύμβαση μέρη, εξοπλισμένη με το τεκμήριο νομιμότητας της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της οποίας ερείδεται.
Υποστηρίζει παραπέρα ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου πάσχει από ειδική και επαρκή αιτιολογία.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου