Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, προσέφυγε ιατρός κατά ιδιωτικής κλινικής, ζητώντας την συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της, κάθε δικαιώματος και περιουσιακού στοιχείου της, που βρίσκεται είτε στα χέρια της είτε στα χέρια τρίτου, μέχρι του ποσού των 120.720 ευρώ.
Με την αίτηση του ζητεί ακόμη να του χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, απαγορεύουσα στην καθ’ης, την νομική και πραγματική μεταβολή της περιουσίας της και την οιαδήποτε μεταβολή της ενεστώσας περιουσίας της στην οποία περιλαμβάνονται τριάντα μηχανήματα αιμοκάθαρσης, ασθενοφόρο, καθώς και ο εν γένει κινητός εξοπλισμός της, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεώς του.
Κατά της καθ’ ης, όπως υποστηρίζει ο ιατρός, έχει απαίτηση απορρέουσα από σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και συγκεκριμένα παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Έχει ασκήσει εξάλλου αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Η εναγόμενη απασχολούσε πολυάριθμο υπαλληλικό προσωπικό διάφορων ειδικοτήτων. Μέχρι την πρόσληψή του από την εναγόμενη εργαζόταν στο Ε.Σ.Υ.
Όπως επισημαίνει την 9η Αυγούστου 2018 ενημερώθηκε από ασθενείς ότι διεκόπτετο η παροχή των υπηρεσιών της κλινικής προς αυτούς και ότι θα έπρεπε να μεταφερθούν σε άλλες μονάδες, χωρίς ο ίδιος να έχει κάποια ειδικότερη ενημέρωση, ούτε προφορική ούτε γραπτή για τους λόγους διακοπής της λειτουργίας αυτής εν μία νυκτί. Έκτοτε και μέχρι σήμερα η άνω μονάδα παραμένει «κλειστή».
Εν συνεχεία η καθ’ ης του απέστειλε έγγραφη καταγγελία της συμβάσεως του, απολύοντας τον, χωρίς την καταβαλλόμενη εκ του νόμου αποζημίωσή του, ενώ σήμερα έχει επίσης απολύσει όλο το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό της.
Όπως επισημαίνει η καθ’ ης βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση αφού το κλείσιμο της επιχείρησης οδήγησε όχι απλώς σε καθοδική πορεία των εσόδων της αλλά μηδενικά κέρδη.
Ήδη, έχει προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες το τελευταίο χρονικό διάστημα, προς την κατεύθυνση πώλησης της μονάδας και εκποίησης του εξοπλισμού της.
Από το κλείσιμό της έχουν διογκωθεί τα χρέη της, αφού δεν εισέρχεται ούτε ένα ευρώ στα ταμεία της ενώ οι υποχρεώσεις της έχουν αυξηθεί υπερβολικά και σήμερα αδυνατεί να καταβάλει οφειλές της σε προμηθευτές της, τις αποζημιώσεις απολύσεως του διοικητικού και νοσηλευτικού προσωπικού που απασχολούσε.
Την υπόθεση χειρίζεται η δικηγόρος κ. Νεκταρία Κρομμύδα.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ