Ρεπορτάζ

Ειδική διοικητική προσφυγή για την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου για το Κ.Δ.Α.Υ.

Ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με ειδική διοικητική προσφυγή για την ακύρωση της δυσμενούς αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου για την λειτουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) προσέφυγε η κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ W.A.T.T. Α.Ε. – ENACT ΑΕ – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΕ” και οι τρείς εταιρείες ατομικώς.
‏Την 13η Αυγούστου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την ανάκληση των υπ’ αριθ. 1120/2017 και 505/2018 αποφάσεων του ίδιου οργάνου.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», με την πρώτη απόφαση είχε εγκριθεί κατά πλειοψηφία η εκχώρηση προϊόντος (τίμημα διαλογής και μεταφοράς) της σύμβασης συνεργασίας Δήμου Ρόδου και ΕΕΑΑ Α.Ε. (με ημερομηνία 1.11.2016 και αριθμό πρωτοκόλλου 52367) για το χρονικό διάστημα ισχύος της παραπάνω σύμβασης στην κοινοπραξία «W.A.T.T. Α.Ε. – ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
Με την δεύτερη απόφαση έγινε τροποποίηση της από 01-11-2016 σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρόδου και της ΕΕΑΑ Α.Ε. για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων αρ.πρωτ. 2/29737/2018.
Υπέρ ψήφισαν 30 δημοτικοί σύμβουλοι και κατά 11 και συγκεκριμένα οι κ.κ. Ι. Αφεντούλης, Ν. Γιαννάς, Σ. Διακοσταματίου, Δ. Ζανεττούλλης, Ε. Καζούλλης, Μ. Καφετζής, Ι. Κορωναίος, Μιχ. Παλαιολόγου, Α. Πάλλας, Μ. Σταυρής, Μ. Χριστοδούλου ενώ αποχή δήλωσε ο κ. Κ. Πότσος.
Στην απόφαση γίνεται λόγος για «κατάφωρη παράβαση» των όρων της Διακήρυξης, για τη Σύμβαση Υπηρεσίας «Αποκομιδή – μεταφορά & διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική & χειρωνακτική) χορτοκοπή- κλαδοκοπή (μηχανική & χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή & διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, του Δήμου Ρόδου (ΚΔΑΥ)» ενώ προβλέπονται κυρώσεις σε συγκεκριμένες προθεσμίες.
H κοινοπραξία και οι εταίροι της τονίζουν στην προσφυγή ότι τηρήθηκαν στο ακέραιο οι συμβατικές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από νόμιμες αποφάσεις που εκτελέστηκαν και η από 1 Νοεμβρίου 2014 σύμβαση, ως ίσχυε πλέον τροποποιημένη, εκτελέστηκε πλήρως και προσηκόντως, και ήδη στις 7.6.2020 έληξε.

Σημειώνει ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ελήφθη ευθύς μετά την από 7.8.2020 δήλωση διακοπής παροχής εργασιών – υπηρεσιών της εταιρείας στο Κ.Δ.Α.Υ. λόγω λήξης της σύμβασης «μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εκ μέρους του (Δήμου) προβλεπόμενες ενέργειες ανανέωσης της άλλως μέχρι χορηγήσεως ρητής εγγράφου εντολής του περί συνεχίσεως της παραμονής της στον χώρο και λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Υ. έως ότου ολοκληρωθούν οι ενέργειες ανανέωσης της σύμβασης».
Ελλείψει έγκυρης και ενεργούς σύμβασης μεταξύ Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. και Δήμου, η προσφεύγουσα Κοινοπραξία δεν νομιμοποιείται στη χρήση και λειτουργία του Κ.Δ.Α.Υ., ο Δήμος δεν νομιμοποιείται να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό συλλογής που έχει διαθέσει η Ε.Ε.Α.Α. για το έργο της ανακύκλωσης και η Κοινοπραξία να δέχεται και να προβαίνει στην παραλαβή των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών από τον εν λόγω εξοπλισμό, περαιτέρω δε η Ε.Ε.Α.Α. αδυνατεί να πιστοποιήσει τα ανακτώμενα υλικά του ΚΔΑΥ και κατ’ επέκταση να καταβάλει την επιχορήγηση για τα ανακτηθέντα υλικά συσκευασίας.
‏Τονίζει παραπέρα ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι παράνομη και πρέπει να ακυρωθεί διότι οι ανακληθείσες υπ’ αριθ. 1120/2017 και 505/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου είναι νόμιμες. Επικαλείται προς τούτο τον έλεγχο που είχε προηγηθεί της αναθέτουσας αρχής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ισχυρίζεται ακόμη ότι και μετά την εκχώρηση του τιμήματος, το ποσό επιχορήγησης που εισέπραξε έχοντας καταβάλει το προβλεπόμενο στη διακήρυξη ιδιαίτερα υψηλό κόστος λειτουργίας, απασχολώντας μάλιστα 22 άτομα προσωπικό, ήτοι επιπλέον 9 από τα ζητούμενα στη διακήρυξη, υπολείπεται σημαντικά του οριζόμενου στη διακήρυξη συμβατικού ανταλλάγματος.
‏Τονίζει επικουρικώς ότι η οικεία σύμβαση εκτελέστηκε με καλή πίστη και σύμφωνα με συμβατική υποχρέωση από όλα τα συμβαλλόμενα στη Σύμβαση μέρη, εξοπλισμένη με το τεκμήριο νομιμότητας της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της οποίας ερείδεται.
Υποστηρίζει παραπέρα ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου πάσχει από ειδική και επαρκή αιτιολογία.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου