Τις οδηγίες πλου για τον αγώνα «Τρίγωνα 2015» έδωσαν στη δημοσιότητα οι διοργανωτές του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου.

Μεταξύ άλλων, στις οδηγίες, αναφέρονται τα εξής:

«Στον αγώνα γίνονται δεκτά όλα τα σκάφη ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 7 μέτρων, και τα οποία έχουν έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης για το 2015, σε μία από τις παρακάτω κλάσεις και με την προϋπόθεση να έχει στο πιστοποιητικό του καταμετρημένο μπαλόνι:

  1. ORC International (ORCi)
  2. ORC Club (F-πλήρους καταμέτρησης)

Το γραφείο της Επιτροπής Αγώνων θα βρίσκεται στα γραφεία του ΑΣΙΑΘ Ρόδου, στην μαρίνα Μανδρακίου.

Πρόγραμμα Ιστιοδρομιών

Το πρόγραμμα του αγώνα και το πρώτο προειδοποιητικό σήμα για κάθε ιστιοδρομία του είναι ως κάτωθι:

Σάββατο (12/09/2015)

10:55 Ιστιοδρομίες Όρτσα – Πρίμα

Κυριακή (13/09/2015)

10:55 Ιστιοδρομίες Όρτσα – Πρίμα

Έχουν προγραμματιστεί τέσσερεις (4) ιστιοδρομίες για Όρτσα – Πρίμα για όλα τα σκάφη.

Σύστημα Ποινών

Θα εφαρμοστεί ποινή δύο στροφών (RRS 44.1), για όλες τις ιστιοδρομίες. Για παραβάσεις των ΟΠ 13, 14, 17, 18.2, του κανόνα ORC, του κανόνα IMS, του κανόνα ERS και του Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας για αγώνες Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (I.S.A.F. Offshore Special Regulations), είναι Τρίγωνα 2015: στην ευχέρεια της Επιτροπής Ενστάσεων (ΕΕ) να αποφασίσει να επιβάλει οποιαδήποτε άλλη ποινή εκτός από αποκλεισμό ή και να αποφασίσει την απαλλαγή.

Σε περίπτωση επιβολής ποινής με βάση αυτή την παράγραφο η αντίστοιχη βαθμολογία θα χαρακτηρίζεται από το σύμβολο DPI. 9.3 Για παραβάσεις του Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας για αγώνες Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (I.S.A.F. Offshore Special Regulations) οι ποινές που τυχόν θα επιβάλλονται θα αφορούν μόνον στην προηγούμενη του ελέγχου ιστιοδρομία. Αν ο έλεγχος έχει γίνει πριν την έναρξη της πρώτης ιστιοδρομίας τότε τυχόν ποινή θα αφορά στην πρώτη ιστιοδρομία.

Τα σκάφη στα οποία επιβάλλονται ποινές με βάση την παρούσα παράγραφο, αναμένεται να πράξουν κάθε τι δυνατόν ώστε στις επόμενες ιστιοδρομίες να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό. Αν δεν συμμορφωθούν μπορεί να τους επιβληθούν περαιτέρω ποινές.

Βαθμολογία 

Τα αποτελέσματα θα υπολογιστούν με την χρήση του συστήματος «Performance Curve Scoring». Στην περίπτωση που η Επιτροπή Αγώνων κρίνει ότι τα στοιχεία των πλεύσεων δεν είναι επαρκή ή/και αξιόπιστα για τον σωστό υπολογισμό των αποτελεσμάτων, θα χρησιμοποιήσει το σύστημα «Inshore Time on Time Scoring».

Το μήκος της διαδρομής, η διεύθυνση του αέρα και των σκελών της διαδρομής, θα καθοριστεί από την Επιτροπή Αγώνων και δεν δίνει δικαίωμα για αίτηση αποκατάστασης. Αυτό αλλάζει τον RRS 60.1(b). Θα ισχύσει το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας (Low Point) του Παραρτήματος Α των RRS. Όλες οι ιστιοδρομίες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,00. Οι νικητές του αγώνα θα προκύψουν από το άθροισμα των βαθμολογιών σε όλες τις ιστιοδρομίες. Αν πραγματοποιηθούν και οι τέσσερεις (4) προγραμματισμένες ιστιοδρομίες, από την βαθμολογία του κάθε σκάφους θα αφαιρεθεί η χειρότερη βαθμολογία σε ιστιοδρομία.

 Έπαθλα

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρείς πρώτους της γενικής βαθμολογίας και στον πρώτο κάθε ομάδας σκαφών.

Κανόνες Ασφαλείας

Σκάφη που, για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιαδήποτε ιστιοδρομία, εγκαταλείπουν τον αγώνα είναι υποχρεωμένα να ειδοποιήσουν το ταχύτερο δυνατόν την Επιτροπή Αγώνων. Κάθε χρήση μηχανής για πρόωση του σκάφους κατά τη διάρκεια του αγώνα, για να παρασχεθεί βοήθεια σε άτομο ή/και σκάφος που κινδυνεύει ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία θα πρέπει να δηλωθεί προς την Επιτροπή Αγώνων, γραπτά, αμέσως μετά τον τερματισμό του σκάφους, αναφέροντας το λόγο της χρήσης της. Αν ένα σκάφος δεν αποκτήσει πλεονέκτημα στον αγώνα από την χρήση αυτή, η ΕΕ μπορεί να αποφασίσει κατά την κρίση της οποιαδήποτε ποινή, συμπεριλαμβανομένης και της απαλλαγής.

Χρονικά Όρια Τερματισμού

Τα χρονικά όρια τερματισμού για τις ιστιοδρομίες, εκφραζόμενα σε ώρες – λεπτά – δευτερόλεπτα πλεύσης, είναι διαφορετικά για κάθε συμμετέχον σκάφος και θα ανακοινωθούν με την κατάσταση συμμετοχής σκαφών. Κάθε σκάφος που αποτυχαίνει να τερματίσει μέσα στο χρονικό όριο τερματισμού μιας ιστιοδρομίας, όπως αυτό έχει καθοριστεί, θα βαθμολογείται σαν «Did Not Finish». Αυτό αλλάζει τον RRS 35 και A4.

Ιστιοδρομίες

Η διαδρομή

Το μήκος της διαδρομής θα είναι περίπου 6νμ και η διαδρομή θα είναι: Εκκίνηση – Σημείο 1 (αριστερά) – Σημείο 2 (αριστερά) – Σημείο 1 (αριστερά) – Τερματισμός. Πριν από το προειδοποιητικό σήμα, η ΕΑ θα ανακοινώσει την κατά προσέγγιση διεύθυνση του πρώτου σκέλους της διαδρομής.

Γραμμή Τερματισμού

Η γραμμή τερματισμού θα είναι μεταξύ δύο κίτρινων φουσκωτών σημαδούρων, στο ίδιο σημείο που βρισκόταν η γραμμή εκκίνησης.

Επιτροπές

Επιτροπή Ενστάσεων-Πρόεδρος: Γιάννης Κλείδωνας (NJ, GRE) Μέλη: Κυριάκος Κλαδογένης Λευτέρης Κουμπιάδης, Επιτροπή Αγώνων-Πρόεδρος: Αρτέμης Καρράς (NRO, GRE).

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ