Με απόφαση, που εξέδωσε χθες το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, ανεστάλη η έκδοση αποφάσεως επί των αγωγών που άσκησαν τρείς Τούρκοι κατά του ημεδαπού προέδρου και «συνεταίρου» τους στην εταιρεία «Τήλος Ακτοπλοϊκή Ναυτική Εταιρεία».
Το δικαστήριο διέταξε συγκεκριμένα την επανάληψη της συζήτησης της υπόθεσης, προκειμένου, να προσκομιστεί, με τη φροντίδα του επιμελέστερου των διαδίκων πιστοποιητικό πορείας της μήνυσης που έχει ασκήσει ο εναγόμενος.
Ο εναγόμενος φέρεται να εξέδωσε στη Ρόδο ως νόμιμος εκπρόσωπος της ναυτικής εταιρείας μεταχρονολογημένες επιταγές της τράπεζας «T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.» ποσού 28.724,47 ευρώ, 85.000 και 38.396,42 ευρώ, αντίστοιχα, ήτοι συνολικού ποσού 123.396,42 ευρώ και 200.000 ευρώ.
Όλες οι ως άνω επιταγές οπισθογραφήθηκαν από τους αντίστοιχους λήπτες τους στην «MAKRI Α.Ε.», που τις εμφάνισε νόμιμα και εμπρόθεσμα προς πληρωμή στις 28.02.2018, όμως δεν πληρώθηκαν λόγω έλλειψης διαθεσίμων κεφαλαίων.
Στη συνέχεια η ως άνω εταιρεία μεταβίβασε εκ νέου τις επίμαχες επιταγές με ανάστροφη κυκλοφορία στους αντίστοιχους ενάγοντες, οι οποίοι κατέστησαν έτσι και πάλι νομιμοι κομιστές τους.
Ο εναγόμενος, ισχυριζόμενος ότι οι επιταγές έφεραν μεν τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του, ήταν δε κατά τα λοιπά λευκές, ωστόσο είχαν υπεξαιρεθεί από τον δεύτερο εναγόμενο, στη συνέχεια πλαστογραφήθηκαν (με νόθευση) από τον εκάστοτε αντίστοιχο λήπτη τους, ήτοι τους ενάγοντες, και χρησιμοποιήθηκαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, προκειμένου να αποκτηθούν βάσει αυτών εκτελεστοί τίτλοι (διαταγές πληρωμής), υπέβαλε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου μήνυσή του, μεταξύ άλλων και κατά των εναγόντων για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (σε βάρος του δεύτερου ενάγοντος), κακουργηματικής πλαστογραφίας με χρήση και κακουργηματικής απάτης (σε βάρος όλων των εναγόντων).
Ενόψει των ανωτέρω, το δικαστήριο έκρινε ότι θα πρέπει να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου να προσκομιστεί με τη φροντίδα του επιμελέστερου των διαδίκων πιστοποιητικό πορείας της ανωτέρω μήνυσης, δεδομένου ότι η εξέλιξη αυτής είναι δυνατόν να επηρεάσει τη διάγνωση της προκείμενης αστικής διαφοράς, υπό την έννοια ότι πραγματικά περιστατικά, που πιθανόν συνθέτουν την υπόσταση μιας πράξης που τελέστηκε, μπορεί να ασκουν επιρροή όσον αφορά τα θεμελιωτικά της αστικής δικαιολογητικής σχέσης περιστατικά.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ