Με νέα ανακοίνωσή της η ΕΠΣΔ ενημέρωσε τα σωματεία για τις μεταβολές των ποδοσφαιριστών, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται από την «πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
Αναλυτικά:
«Ενημερώνουμε τα σωματεία της δύναμής μας ότι, το Τμήμα Μητρώου Δελτίων της ΕΠΟ, μετά από σχετικό έγγραφο της ΕΙΜ, προκειμένου για οποιαδήποτε μεταβολή ποδοσφαιριστή (πρώτη εγγραφή, επανεγγραφή, μετεγγραφή, υποσχετική/ δανεισμός, αποδέσμευση), θα πρέπει να συνυποβάλλουν με την αίτηση μεταβολών και το έντυπο της ΄΄πράξης συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα΄΄, συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία και θα πρέπει να φέρει το γνήσιο υπογραφής, από ΚΕΠ ή Αστυνομία. Για τους ανήλικους ποδοσφαιριστές η πράξη συναίνεσης θα πρέπει να υπογράφεται από τον κηδεμόνα και επίσης να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του. Για τους μη έχοντες την ελληνική υπηκοότητα θα πρέπει να συμπληρώνουν την πράξη συναίνεσης που είναι μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα.
Το έντυπο της ΄΄πράξης συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα΄΄, στα ελληνικά και στα αγγλικά, βρίσκεται στο πεδίο «ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ –ΕΝΤΥΠΑ» του site της Ένωσης, από όπου μπορείτε να το εκτυπώσετε.
Υπενθυμίζουμε στα σωματεία ότι:
1.Το Τμήμα Μητρώου Δελτίων δεν θα εκδίδει Δελτία Αθλητικής ιδιότητας σε ποδοσφαιριστές που δεν αποδέχονται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΕΠΟ και τις ΕΠΣ και δεν θα παραλαμβάνονται από τη γραμματεία της ΕΠΣΔ.
2. Τα Σωματεία θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένα έντυπα με την «πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», για όλους τους εγγραμμένους ποδοσφαιριστές τους, δικαίωμα συμμετοχής στις διοργανώσεις θα έχουν μόνο όσοι ποδοσφαιριστές αποδεχτούν και προσκομίσουν υπογεγραμμένη και θεωρημένη (γνήσιο υπογραφής, από ΚΕΠ ή Αστυνομία) την ΄΄πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα΄΄.
3. Οι ποδοσφαιριστές χρειάζεται να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν μία μόνο φορά το έντυπο και όχι σε κάθε μεταβολή που θα ακολουθήσει μεταγενέστερα.
Η ΕΠΣΔ μετά την συγκέντρωση των εντύπων της ΄΄πράξης συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα΄΄ από τα σωματεία, θα δημιουργήσει καταστάσεις-λίστες με τους ποδοσφαιριστές που αποδέχτηκαν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και θα τις παραδώσει θεωρημένες στα σωματεία.
Τις θεωρημένες αυτές καταστάσεις από την ΕΠΣΔ, θα υποχρεούνται τα αγωνιζόμενα Σωματεία, να τις προσκομίζουν μαζί με τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, στον διαιτητή πριν από την έναρξη κάθε αγώνα».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ