Ρεπορτάζ

Νέα προσφυγή για την ακύρωση 5 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής από τον Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου

Και δεύτερη προσφυγή για την ακύρωση 5 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής υπέβαλε ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου.
Η προσφυγή υποβλήθηκε συγκεκριμένα από τους κκ Δέσποινα Μιχαηλίδη, Κωνσταντίνο Σκουμιό και Δημήτρη Αρβανίτη και βάλλει κατά των υπ’ αριθμ. 382/2022, 383/2022, 370/2022, 373/2022 και 372/2022 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
Η προσφυγή κοινοποιείται εξάλλου στην Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Δωδεκανήσου, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας / Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας και στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Οπως εκθέτει ο Σύλλογος με όλες τις ως άνω προσβαλλόμενες αποφάσεις επιχειρείται εκ μέρους του Δήμου Ρόδου, ως Αναθέτουσας Αρχής, κατ’αρ. 2, παρ. 1α ν. 4412/2016, η σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπό την έννοια των αρ. 12 και 44 ν. 4412/2016 μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού του αρ. 2 ν. 4674/2020, με την επωνυμία «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.».
Διατείνεται ότι υφίσταται παράβαση κατ’ουσίαν πληθώρας διατάξεων νόμου:
«Ο σκοπός όλων των συμβάσεων που επιχειρούνται με τις ως άνω προσβαλλόμενες εδράζεται στην παροχή διά αντιτίμου, δηλαδή στην παροχή υπηρεσίας έναντι αποζημίωσης, πληροί δηλαδή έναν από τους βασικότερους όρους των αρ. 3 έως 221, δηλαδή το βασικότερο λόγο για τον οποίο οι εττιχειρηθείσες συμβάσεις όλων των ως άνω ττροσβαλλομένων δεν εμπίπτουν στο αρ. 12 ν. 4412/2016, γι’αυτό και αυτές πρέπει να ακυρωθούν.
Άλλωστε, οι συμβάσεις που επιχειρούνται με τις ως άνω προσβαλλόμενες αποτελούν αμφοτεροβαρείς συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας και συγκεκριμένα απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συναπτόμενη κατά παράβαση των νομίμων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Ένδειξη τούτου θεωρείται και το γεγονός ότι η ως άνω Αναπτυξιακή προσφέρει, σύμφωνα με το Καταστατικό της, υπηρεσίες οι οποίες συναντώνται στην ελεύθερη αγορά, χωρίς να διαθέτει ίδιο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, αλλά αναζητώντας εξωτερικούς συνεργάτες στους οποίους καταβάλλει το σχετικό χρηματικό αντάλλαγμα. Ταυτόχρονα, από κανένα απολύτως στοιχείο των ως άνω προσβαλλόμενων δύναται να αποδειχθεί ή, έστω, να συναχθεί η όντως αδυναμία του Δήμου Ρόδου να αντεπεξέλθει στα αντικείμενα των Συμβάσεων που επιχειρούνται με αυτές. Κάτι που επιτείνεται ακόμη περισσότερο μέσα από την παντελή έλλειψη περιγραφής του ακριβούς αντικειμένου και, ως εκ τούτου, της αναλυτικής κοστολόγησης αυτού σε όλες τις ως άνω επιχειρούμενες συμβάσεις».
Υποστηρίζει παραπέρα ότι το αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων που επιχειρούνται με τις τέσσερις πρώτες ως άνω προσβαλλόμενες αφορά, κυρίως, στην εκπόνηση τεχνικών μελετών εκ μέρους της ως άνω Αναπτυξιακής Εταιρείας για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου, λόγω τεχνικής ανεπάρκειας ή ελλιπούς τεχνικής επάρκειας αυτού και περαιτέρω ότι δεν υφίσταται απόφαση έγκρισης από το τεχνικό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών για διενέργεια διαδικασίας εκ μέρους του Δήμου Ρόδου για σύναψη σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το αρ. 52 ν. 4412/2016.
Θυμίζουμε ότι με απόφαση που εξέδωσε ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η ειδική διοικητική προσφυγή των κ.κ Μιχαηλίδη Δέσποινας, Σκουμιού Κωνσταντίνου και Αρβανίτη Δημητρίου, ως Προέδρου, Γραμματέα και Αντιπροέδρου του Σωματείου «Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Ροδίων», κατά των υπ’ αρ. 222/2022 και 951/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου