Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη Σχολή Προπονητών, μετά από 15 ολόκληρα χρόνια! Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, έχει προγραμματίσει την ίδρυση Σχολής Προπονητών Ποδηλασίας Γ’ κατηγορίας, στο πλαίσιο ανάπτυξης και επιμόρφωσης για το άθλημα.

Η σχολή θα πραγματοποιηθεί από τον Νοέμβριο 2020 έως και τον Φεβρουάριο 2021. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν μετά το πέρας της συλλογής των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος συμμετοχής στη σχολή. Η διάρκεια της σχολής είναι 300 ώρες. Τα μαθήματα θα γίνουν δια ζώσης και εξ αποστάσεως. Ο τόπος διεξαγωγής των δια ζώσης μαθημάτων θα ορισθεί από την Ε.Ο.Ποδηλασίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της σχολής οι συμμετέχοντες θα μπορούν να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γ’ κατηγορίας από την Γ.Γ.Α. Ειδικότερα :

  1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι 21 ετών και άνω, να πληρούν τις προϋποθέσεις και να έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στο έντυπο ‘’ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ’’.
  2. Το χρηματικό ποσό για τα δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου, το οποίο είναι καθορισμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για όλες τίς Σχολές που διοργανώνει, ανέρχεται στο ποσό των 250€, το οποίο θα καταβληθεί σε λογαριασμό της Ε.Ο.Ποδηλασίας.
  3. Τα έξοδα για τις μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σχολής θα καλυφθούν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Σχολή αυτή, να το δηλώσουν εγγράφως στην Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας συμπληρώνοντας την φόρμα που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο https://forms.gle/yuXyuCkFPodqRWms7 έως την Δευτέρα 22/6/2020 στις 14.00, το αργότερο.

Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών είναι:

  1. Να είναι υγιής και αρτιμελής, σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
  2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπληρώνοντας το 21ο έτος της ηλικίας τους έως 31.12.2020).
  3. Να πληροί μια ή περισσότερες από τίς παρακάτω προϋποθέσεις :

α) Να έχει ή είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής/τρια ποδηλασίας (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ο.Ποδηλασίας με βάση φύλλα αγώνων), σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, το οποίο βεβαιώνει η ομοσπονδία. Ειδικά, οι απόφοιτοι ΣΕΦΑΑ (ΤΕΦΑΑ) απαιτείται να έχουν ενεργό συμμετοχή ως αθλητές/τριες (με δελτίο αθλητή/τριας και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ο.Ποδηλασίας (με βάση φύλλα αγώνων), σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία για τουλάχιστον δύο (2) έτη, την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία, ενώ για αποφοίτους ΙΕΚ (προπονητής αθλήματος) απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη.

β) Να έχει κατακτήσει 1η έως 3η θέση σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ποδηλασίας.

γ) Να έχει κατακτήσει 1η έως και 8η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε Πανευρωπαϊκό ή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Ποδηλασίας, ως αθλητής-τρια Ολυμπιακών ή μη Ολυμπιακών αθλημάτων σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, με βάση επικυρωμένα φύλλα αγώνων, το οποίο βεβαιώνει η Ε.Ο.Ποδηλασίας.

  1. Να είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων– βεβαίωση περί ισοτιμίας).

Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Ν. 2725/99 όπως ισχύει σήμερα. Ο έλεγχος όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς της Σχολής, πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής. Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις. Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη των προθεσμιών που τίθενται με αποφάσεις της επιτροπής διοίκησης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ