Με μία πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση, η Ο.Σ.Ε.Κ.Α. καλεί τους καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο δημόσιο ως γυμναστές στο χώρο της καλαθοσφαίρισης και επιθυμούν να προσληφθούν ως συνεργάτες της Ομοσπονδίας, να υποβάλλουν εγγράφως την πρόθεση τους προκειμένου να αποσπαστούν για τον σχολικό έτος 2020-2021
Η αίτησή τους πρέπει να συνοδεύεται από α) τυπικά προσόντα: πτυχίο, μεταπτυχιακά, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ξένες γλώσσες, β) πλήρη υπηρεσιακά στοιχεία (οργανική θέση, αριθμός μητρώου, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας), γ) βιογραφικό σημείωμα και δ) συνοπτικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτουν οι φορείς στους οποίους απασχολήθηκαν και το έργο που επιτέλεσαν όσοι ήταν αποσπασμένοι κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος.
Τέλος, το Δ.Σ. της ΟΣΕΚΑ διατηρεί απολύτως το δικαίωμα της τελικής επιλογής των ανωτέρω συνεργατών με βάση, την εν γένει προσφορά τους στον αγωνιστικό αθλητισμό, την επιστημονική επάρκεια, την εμπειρία στις αντίστοιχες θέσεις, τα δείγματα υπευθυνότητας και συνεργατικότητας, την προσήλωση στις αξίες του αθλητισμού, καθώς και την παιδαγωγική τους προσέγγιση.
Οι αιτήσεις πρέπει είτε να κατατεθούν στα γραφεία της ΟΣΕΚΑ (Μάρκου Μουσούρου 70 – κλειστό γήπεδο Μετς), είτε να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΟΣΕΚΑ, oseka@oseka.gr, έως την Παρασκευή 19/06/2020 και ώρα 17.00. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο της Ομοσπονδίας: 2107567414.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ