Ειδήσεις

Μειώθηκε το μίσθωμα του καταστήματος στο πάρκο της οδού Δημοκρατίας

Την ώρα που η δημοτική αρχή δια του εκκαθαριστή της εταιρείας «Δημοτικές Τουριστικές Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις Ρόδου ΑΕ (ΡΟΔΩΝ ΑΕ)» κ. Μάριου Μαραβέλια έχει κινήσει τις διαδικασίες για την έξωση των μισθωτών του πάρκου της οδού Δημοκρατίας και συγκεκριμένα της εταιρείας «Αφοί Λεβέντη ΟΕ», το Εφετείο Δωδεκανήσου με απόφασή του μείωσε σημαντικά το μίσθωμα για την χρήση του δημοτικού ακινήτου, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης!

Το Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου στην υπ΄αριθμ. 46/2014 απόφασήτου αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:
Με το από 3.9.2007 ιδιωτικό συμφωνητικό υπεκμισθώσεως η εναγομένη δημοτική επιχείρηση υπεκμίσθωσε στην ομόρρυθμη εταιρεία -με τη συναίνεση του εκμισθωτή Δήμου Ροδίων- ένα κατάστημα, εμβαδού 65 τμ. που βρίσκεται εντός του δημοτικού πάρκου, στην πόλη της Ρόδου, επί της οδού Δημοκρατίας, εντός οικοπέδου, επιφανείας 3.850 τμ., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από την υπομισθώτρια ως αναψυκτήριο – σνακ μπαρ.
Η εν λόγω υπομίσθωση καταρτίστηκε σύμφωνα με τη διαδικασία για την υπεκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας δήμων και κοινοτήτων, μετά από δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, που προκήρυξε η υπεκμισθώτρια, στον οποίο η ενάγουσα εταιρεία αναδείχθηκε πλειοδότρια.

Η διάρκεια της υπομισθώσεως συμφωνήθηκε 12ετής, αρχόμενη από 1.9.2007 και λήγουσα την 31.8.2019, με αρχικό καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα, για το πρώτο μισθωτικό έτος, ποσού 2.000 ευρώ, πλέον τελών χαρτοσήμου 3,6%, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά ποσοστό 3% επί του εκάστοτε διαμορφωμένου μισθώματος.
Ήδη δε, κατά το χρόνο ασκήσεως της αγωγής (11.5.2012), το αρχικό μίσθωμα των 2.000 ευρώ έχει ανέλθει στο ποσό των 2.251 ευρώ, πλέον τελών χαρτοσήμου.
Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί, ότι για τη λειτουργία της επιχείρησής της η ενάγουσα δεσμεύθηκε να προβεί σε δαπάνες για την εκτέλεση έργων, με βάση εγκριθείσα από το Δήμο Ροδίων μελέτη, ώστε να καταστεί το ακίνητο εκμεταλλεύσιμο.

Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα, προέκυψε ότι το δημοτικό πάρκο, εντός του οποίου βρίσκεται το εν λόγω μίσθιο, αποτελεί υπαίθριο παιδότοπο, ο οποίος απευθύνεται σε παιδιά, ηλικίας 5-12 ετών.
Η ενάγουσα με την (υπο)μίσθωση αυτή απέβλεψε στα κέρδη που θα της απέφερε η χρήση του μισθίου ως καταστήματος αναψυκτηρίου, στηριζόμενη κυρίως στη χρήση του πάρκου ως υπαίθριου παιδότοπου, που είναι και μοναδικός στο είδος του, εντός της πόλης της Ρόδου.

Ωστόσο, η οικονομική κρίση, που έχει πλήξει τη χώρα από το έτος 2009 και εντεύθεν, επιδεινούμενη συνεχώς, έχει σαφώς επηρεάσει δυσμενώς την εμπορική κίνηση των καταστημάτων και των επιχειρήσεων, με αναγκαίο επακόλουθο τη μείωση της πελατείας τους σε μεγάλο βαθμό.

Η γενικευμένη αυτή κατάσταση, άλλωστε, αντανακλάται και στη μισθωτική αξία των προσφερομένων προς μίσθωση καταστημάτων στην ίδια περιοχή, η οποία εμφανίζει πτωτική πορεία, ενόψει της χαμηλής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, που στεγάζονται σε αυτά.
Τα ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση, συνιστούν μεταβολή των συνθηκών, στις οποίες τα συμβαλλόμενα μέρη στήριξαν τη σύναψη της σύμβασης, καθώς η παρατεταμένη ύφεση έχει περιορίσει δραματικά την καταναλωτική κίνηση της επιχείρησης της ενάγουσας, με τις αναγκαίες επιπτώσεις και στα έσοδα αυτής.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής πραγματική μισθωτική αξία του επιδίκου μισθίου, η οποία μπορεί να επιτευχθεί, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, δεν υπερβαίνει το μηνιαίο ποσό των 1.800 ευρώ.

Καθόρισε το μηνιαίο μίσθωμα, στο ως άνω ποσό, πλέον τελών χαρτοσήμου 3,6%, για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της αγωγής έως τη συμβατική λήξη της μίσθωσης, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως σύμφωνα με τους όρους του από 3.9.2007 συναφθέντος μεταξύ των διαδίκων ιδιωτικού συμφωνητικού.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου