Τοπικές Ειδήσεις

Κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου σε 14 επιτροπές ευθύνης

Σε κατανομή αρμοδιοτήτων και συγκεκριμένα σε ανάθεση ρόλων ευθύνης σε επιτροπές προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου.

Οι επιτροπές έχουν ως στόχο να εντοπίσουν τα προβλήματα του δικηγορικού σώματος, να φέρουν εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε στη συνέχεια αυτό να αποφασίσει για συναφείς δράσεις και δραστηριότητες.
Ο πρόεδρος εποπτεύει το έργο του ΔΣ και εκπροσωπεί τον ΔΣΡ στην Ολομέλεια και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, επιβλέπει την καλή λειτουργία του ΔΣ και των συμβούλων αντικαθιστώντας τους στα καθήκοντά τους εφόσον κρίνει ότι δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΘΡΟ 128 ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

(ΔΣ 9/2/2022 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΩΣΗ)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΡΩΜΑΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΠΑΦΙΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΘΡΟ 128 ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

(ΔΣ 9/2/2022 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΩΣΗ)

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΗΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΚΑΖΟΥΛΛΑΚΗΣ ΚΑΖΟΥΛΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΙΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΕΛΛΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ
ΚΑΤΣΑΡΟΜΗΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ   ΑΡΘΡΟ 14 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

(ΔΣ 9/2/2022)

ΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ
ΔΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΜΕΛΟΣ ΕΑΝΔΙΡ)

 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

1.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ –ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ :

Εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο –Σύμβουλο κατόπιν  των αποφάσεων  του ΔΣ και της έγκρισης του Προέδρου.

Υπεύθυνος σύμβουλος ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ

ΜΕΛΗ : ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

2.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΣΡ  :

Εκπροσωπείται από την Γ.Γραμματέα και είναι υπεύθυνη για την δημιουργική , και εκσυγχρονισμένη  λειτουργία του ΔΣΡ.

Υπεύθυνη σύμβουλος : ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ

 

3.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΣΡ :Ο σύμβουλος οικονομικών είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά του συλλόγου και για τον έλεγχο κόστους κάθε πρότασης που κατατίθεται στο ΔΣ προς ψήφιση.

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ, ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

 

4.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ /ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ –ΔΙΚΑΣΤΩΝ –ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ . Ο σύμβουλος εποπτείας δικαστηρίων είναι αρμόδιος  για τα δικαστήρια και μεριμνά για την αναβάθμιση τους και την βελτίωση  των παρεχωμένων υπηρεσιών.

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  ΚΑΚΑΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΙΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ, ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ, ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

 

5.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ –ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ  ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ .ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ –ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ .Ο σύμβουλος διασύνδεσης βρίσκεται σε συνεχή επαφη με όλους τους Δ.Σ της χώρας και διεθνώς .

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

6.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ :Ο σύμβουλος κτηματολογίου είναι αρμόδιος για την εποπτεία του κτηματολογίου και μεριμνά για την βελτίωση των παρεχωμένων υπηρεσιών.

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  ΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΚΑΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΙΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΜΑΡΙΝΑ

 

7.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ :Ο σύμβουλος  είναι υπεύθυνος για κάθε αθλητική δραστηριότητα ,για την καλή λειτουργία και επιδότηση των αθλητικών ομάδων ( ποδόσφαιρο ,μπάσκετ, τέννις κλπ).

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΠΑΝΙΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΜΑΡΙΝΑ

 

8.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ –ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ –ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΚ.ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – LEGAL AID : Ο σύμβουλος νέων και ασκουμένων δικηγόρων είναι αρμόδιος για όλα τα θέματα των νέων και ασκουμένων δικηγόρων ,την αλληλεγγύη προς αυτούς και την στήριξη τους . Είναι υπεύθυνος του προγράμματος νομική βοήθειας( π.χ επικαιροποίηση καταλόγου νομικής βοήθειας και προώθησης -αξιοποίησης προγράμματος  LEGAL AID )

Υπεύθυνοι σύμβουλοι:  ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ, ΔΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΜΑΡΙΝΑ

 

9.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ : Ο σύμβουλος είναι υπεύθυνος προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως φυλής, θρησκεύματος, γλώσσας και άλλων ιδιαιτεροτήτων του καθενός .

Υπεύθυνοι σύμβουλοι:  ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ, ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΜΑΡΙΝΑ

 

10.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΚΩΔΙΚΩΝ –ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ –ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ )Ο σύμβουλος είναι υπεύθυνος  ενημέρωσης νομοθετικών αλλαγών , ενημέρωσης  βιβλιοθήκης  ΔΣΡ και αρχειοθέτησης της .

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΜΑΡΙΝΑ, ΔΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

11.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ –ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ : Ο σύμβουλος επιμόρφωσης ασχολείται με όλα τα θέματα επιστημονικής επιμόρφωσης  και ενημέρωσης των μελών του ΔΣΡ.

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ, ΔΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

12.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ  :Ο σύμβουλος επιλαμβάνεται ενεργειών και προώθησης του θεσμού της διαμεσολάβησης και επιλύει προβλήματα των διαμεσολαβητών δικηγόρων μελών του.

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

 

13.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : Ο σύμβουλος είναι υπεύθυνος σε θέματα πληροφορικής ,τεχνολογίας, ηλεκτρονικής πλατφόρμας  και αξιοποίησης διαφόρων προγραμμάτων , επιδοτήσεων ,προσφορών κλπ.

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ, ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ, ΔΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

 

14. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ: Ο σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της δεοντολογίας από τα μέλη του ΔΣΡ και για τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ τους.

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  ΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου