Η κυβέρνηση δεν δεσμεύεται από τη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις μειώσεις των συντάξεων από το 2019, στην οποία αναφερόταν ότι ενδεχομένως αυτές να προσκρούουν στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), αλλά πρόκειται να κάνει κάποιες αλλαγές, όπου «κρίνεται αναγκαίο».

Κυβερνητικές πηγές σημείωναν τα εξής σχετικά με τις περικοπές των συντάξεων που προβλέπονται από τη συμφωνία της κυβέρνησης με την τρόικα και περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που θα εισαχθεί για ψήφιση στη Βουλή:

«1. Η αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στα νομοσχέδια που αφορούν συνταξιοδοτικά ζητήματα του δημοσίου, είναι αμιγώς γνωμοδοτική. Oι ρυθμίσεις, για τις οποίες γνωμοδότησε το Ελεγκτικό Συνέδριο, αποτελούν μέρος μόνο του συνολικού νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή.

2. Το νομοσχέδιο θα συνοδεύεται από έκθεση αιτιολόγησης όλων των ρυθμίσεων, ενώ η γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα ληφθεί υπόψη και, όπου κρίνεται αναγκαίο, θα υπάρξουν οι σχετικές τροποποιήσεις. Από την αιτιολογική έκθεση θα προκύπτει με σαφήνεια, όπως εξάλλου συστήνει και το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο λόγος επιλογής όλων των ρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων και των συνταξιοδοτικών.

3. Τονίζουμε ότι το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει ένα σύνολο θετικών μέτρων κοινωνικής στήριξης, τα οποία θα ελαχιστοποιούν τις επιβαρύνσεις, οδηγώντας σε μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο».

enikonomia.gr

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ