Στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου διαβιβάζεται από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, με απαλλακτική εισήγηση του Αντεισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου, η ογκώδης δικογραφία εις βάρος 10 πρώην μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΑΔΕΚΑΜ ΑΕ, που κατηγορούνται για υπεξαίρεση σε βάρος νομικού προσώπου του άρθρου 263Α και δη σε βάρος ανώνυμων δημοτικών επιχειρήσεων κατ΄εξακολούθηση και για ποσό άνω των 150.000 ευρώ, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Ν. 1608/50 περί καταχραστών του δημοσίου και για κακουργηματική απιστία.
Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο να μην γίνει κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων κ.κ. Αθανασίου Χατζηαθανασίου του Γεωργίου, Ιωάννη Κλαδάκη του Σπύρου, Θεοδοσίου Μπακακούμα του Εμμανουήλ, Μιχαήλ Κορδίνα του Ευγενίου, Ανδρονίκου Ψύλλα του Σταματίου, Νικολάου Παπανικόλα του Βασιλείου, Μιχαήλ Δράκου του Ελευθερίου, Ευαγγέλου Καραβόλια του Νικολάου, Τσαμπίκου Τριομμάτη του Θεολόγου και Γεωργίου Χατζημανώλη του Βασιλείου, για την πράξη της απιστίας στην υπηρεσία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με αντικείμενο αξίας άνω των 120.000 ευρώ, αλλά και των 150.000 ευρώ με την επιβαρυντική περίσταση της ιδιαίτερα μεγάλης ζημίας σε βάρος νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ιδρυθέντος από Ο.Τ.Α και ήδη της απιστίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με συνολική ζημία άνω των 120.000 ευρώ που φέρεται να τελέστηκε στην Κρεμαστή, με περισσότερες πράξεις εντός του χρονικού διαστήματος 2006-2010.
Εισηγείται ακόμη να παύσει οριστικά, ελλείψει νομότυπης έγκλησης (ή δήλωσης συνέχισης κατ’αρθ.464ΝΠΚ), η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος των ίδιων, για την πράξη της υπεξαίρεσης από κοινού και κατ’ εξακολούθηση αντικειμένου συνολικής αξίας άνω των 120.000 ευρώ που φέρεται να τελέστηκε στην Κρεμαστή Ρόδου, με περισσότερες πράξεις εντός του χρονικού διαστήματος 2006-2010.
Επιπλέον εισηγείται να παύσει η ισχύς της υπ’αρ.1/2019 Διάταξης Επιβολής Περιοριστικών Όρων του κ. Ειδικού Ανακριτή ν.4022/11 και να αρθεί ο επιβληθείς στον κ. Μιχαήλ Κορδίνα του Ευγενίου περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα αλλά και να καταργηθεί το εκδοθέν σε βάρος του κατηγορουμένου κ. Νικολάου Παπανικόλα του Βασιλείου υπ’αρ.1/2019 Ένταλμα Σύλληψης του κ.Ειδικού Ανακριτή ν.4022/11.
Διαρκούσης της κυρίας ανακρίσεως αποδόθηκαν από τον Ειδικό Ανακριτή ν.4022/11 του Πρωτοδικείου Ρόδου κατηγορίες σε βάρος των έξι πρώτων κατηγορουμένων για τις παραπάνω κακουργηματικές πράξεις, αφού προέκυψαν κατά την κρίση του ικανές προς τούτο ενδείξεις.
Εντούτοις, σε ό,τι αφορά την πράξη της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, κρίθηκε ότι λείπει η -αναγκαία πλέον για την τιμώρηση της υπεξαίρεσης- προϋπόθεση της νομότυπης υποβολής έγκλησης από το δικαιούμενο πρόσωπο άλλως η δήλωση επιθυμίας συνέχισης της ποινικής διαδικασίας εκ μέρος της ΑΔΕΚΑΜ ΑΕ ή μεταγενέστερα του εκκαθαριστή της εν λόγω εταιρείας.
Υπενθυμίζεται εν προκειμένω ότι ο σχηματισμός της παρούσας δικογραφίας έγινε αυτεπαγγέλτως ύστερα από δημοσίευμα στον τοπικό τύπο, χωρίς δηλαδή την προηγούμενη υποβολή εγκλήσεως, ενόψει του ότι υπό το προϊσχύσαν δίκαιο του ΠΚ το κακούργημα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία (όπως και η κοινή υπεξαίρεση) διώκονταν αυτεπαγγέλτως.
Αυτεπάγγελτη όμως δίωξη της υπεξαίρεσης προβλέπεται πλέον μόνο όταν αυτή στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου Ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, πράγμα που προδήλως δεν συμβαίνει όταν παθόν είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, όπως δηλαδή ήταν η ΑΔΕΚΑΜ ΑΕ, η περιουσία της οποίας απετέλεσε σύμφωνα με την κατηγορία αντικείμενο παράνομης ιδιοποίησης.
Σε ότι αφορά το αδίκημα της απιστίας ο Εισαγγελέας αναφέρει στην πρόταση του, μεταξύ άλλλων, ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΕΚΑΜ ΑΕ μεταβλήθηκε πολλές φορές μεταξύ των ετών 2003 και 2010, με κοινό παρονομαστή της οικονομικής διαχείρισης εκ μέρους όλων σχεδόν των Διοικήσεων την πρόκληση σημαντικής οικονομικής ζημίας και λογιστικών ελλειμμάτων (με εξαίρεση την κερδοφόρα χρήση του 2006), ως αποτέλεσμα της λογιστικής αταξίας και της εκτεταμμένης κακοδιαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, αποκορύφωμα της οποίας ήταν η μη δημοσίευση ισολογισμών για πλείονες εταιρικές χρήσεις, η υπέρογκη μισθοδοσία της διοίκησης και των υπαλλήλων της εταιρείας και η εγγραφή στο παθητικό της εταιρείας εικονικών πληρωμών αξιογράφων προς τρίτους, με συνέπεια την μείωση των ταμειακών αποθεμάτων της εταιρείας.
Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της ΑΔΕΚΑΜ ΑΕ με ταυτόχρονη πρόσβαση στους τραπεζικούς της λογαριασμούς είχαν οι εκάστοτε Διευθύνοντες Σύμβουλοι, μόνοι τους και από κοινού με τους Προέδρους του Δ.Σ.
Ο Εισαγγελέας αναφέρεται διεξοδικά στα όσα προέκυψαν αναφορικά με την διαχείριση κυρίως επιταγών της εταιρείας και επισημαίνει ότι υπήρξε ελάττωση της περιουσίας της «ΑΔΕΚΑΜ ΑΕ», κατά το συνολικό ποσό του 1.187.319,73 ευρώ.
Τονίζει παραπέρα ότι η υπεξαίρεση και απιστία τελούν κατά κανόνα σε σχέση αμοιβαίου αποκλεισμού, οι δε πράξεις ιδιοποίησης ξένων κινητών πραγμάτων και χρηματικών ποσών από τα όργανα διοίκησης του νομικού προσώπου, ως πράξεις εσωτερικής διαχείρισης που δεν εμφανίζονται εξωτερικά ως διαχειριστικές πράξεις, δεν πληρούν καν τη νομοτυπική υπόσταση του εγκλήματος της απιστίας, αλλά μόνο αυτού της υπεξαίρεσης.
Συνακόλουθα, είναι πρόδηλο με βάση τα ανωτέρω ότι δεν στοιχειοθετείται σε επίπεδο αντικειμενικής υποστάσεως το αδίκημα της απιστίας κατ’αρθ. 390 ΝΠΚ, όπως άλλωστε και για τους ίδιους λόγους δεν στοιχειοθετείτο και το καταργηθέν αδίκημα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία.

Ως συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων παρίστανται οι δικηγόροι κ.κ. Στ. Κιουρτζής, Βασίλης Καταβενάκης, Φ. Κωστόπουλος, Δήμος Μουτάφης, Ν. Γιαννάς και Νικηφόρος Παπανικόλας.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ