Τοπικές Ειδήσεις

Εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης του Λιμενικού Ταμείου με την “Α1 YACHT TRADE”

Με την υπ’ αρίθμ. 284/2021 απόφαση του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανακλήθηκε η υπ’ αρίθμ. 466/2020 πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικου Συνεδρίου και πλέον δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης – εκμετάλλευσης, επισκευής και συντήρησης του Κέντρου Επισκευής Πλοιαρίων στην περιοχή Καναμάτ μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου και της εταιρείας “Α1 ΓΙΩΤ ΤΡΕΪΝΤ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.
Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, το οποίο βαίνει πλέον στην τελική του ευθεία μέσω διεθνούς διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό που είχε διενεργηθεί προσφορά κατέθεσε μόνο ο οικονομικός φορέας “Α1 ΓΙΩΤ ΤΡΕΪΝΤ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με διακριτικό τίτλο “Α1 YACHT TRADE” με έδρα τη Ρόδο.
Αφού, διευθετήθηκαν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της το με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 2113/03-10-2019 έγγραφο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. περί βεβαίωσης -έκδοσης εγκυρότητας της υπ’ αριθμό 7004108541/16-09-2019 εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που προσκομίστηκε, διαπιστώθηκε η πληρότητα των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο συμμετέχοντας οικονομικός φορέας.
Στη συνέχεια αποφασίστηκε να ελεγχθεί και να αξιολογηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, η Τεχνική του Προσφορά.
Την 15/11/2019 στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) στον εμπορικό λιμένα της Ρόδου, συνήλθε εκ νέου η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με παρόντα όλα τα τακτικά μέλη της, για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και για τη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς τον υποψηφίου αναδόχου “Α1 ΓΙΩΤ ΤΡΕΙΝΤ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με διακριτικό τίτλο “Α1 YACHT TRADE”.

Η τεχνική προσφορά συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία 86,20%. Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν μελέτης των εγγράφων έγινε αποδεκτή η προσφορά του μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα από απόψεως ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς και θα συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία στο επόμενο στάδιο, ήτοι στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποβληθέντος (υπο)φακέλου της οικονομικής προσφοράς τον συμμετέχοντος οικονομικού φορέα.
Σύμφωνα με απόφαση του δ.σ. του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. το μεγάλο έργο προβλέπει την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, εκμετάλλευσης, επισκευής και συντήρησης του Κέντρου Επισκευής Πλοιαρίων, με εξαίρεση τα τμήματα που περιγράφονταν στο σχέδιο της διακήρυξης, και υπό τους περιορισμούς του σχεδίου της διακήρυξης, για χρονικό διάστημα 40 ετών από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονταν στο συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης, με ετήσιο μίσθωμα όχι μικρότερο των 150.000.
Με την Α.Π.: 3113.10-61/51677/2019 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών ΝΑ.Ν. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 95Α/10-6-2019 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Ν. Δωδεκανήσου, η οποία αφορά σε παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης τμήματος Ζώνης Λιμένα του Κέντρου Επισκευής Πλοιαρίων στην περιοχή Καναμάτ Δήμου Ρόδου χερσαίας έκτασης 63.314 τ.μ. και θαλάσσιας έκτασης 39.715 τ.μ., με σκοπό την άσκηση εκ μέρους τρίτων επιχειρηματικής δραστηριότητας ναυπηγοεπισκευής και παροχής λιμενικών υπηρεσιών με εξαίρεση την ακτοπλοΐα, για χρονικό διάστημα 40 ετών, με δυνατότητα παράτασης για πέντε έτη επιπλέον από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, με οικονομικό αντάλλαγμα που περιλαμβάνει ελάχιστο ετήσιο αντάλλαγμα 150.000,00 ευρώ και ποσοστό τρεισήμισι τοις εκατό (3,5%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4609/2019 (Α’67).

Το Λιμενικό Ταμείο εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο κ Βασίλη Καταβενάκη και η εταιρεία από τον δικηγόρο κ. Γεώργιο Καραβοκύρη.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου