Ρεπορτάζ

Ενα εκατ. δεν πλήρωσε το «χαράτσι»

Στην «τσιμπίδα» των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων πιάστηκαν περίπου 1 εκατ. φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν πλήρωσαν το ΕΕΤΗΔΕ του 2012 για 1,6 εκατομμύρια ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους. Οι φορολογούμενοι αυτοί καλούνται τώρα να καταβάλουν αναδρομικά ποσά συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2014. Όσοι δεν πληρώσουν μέχρι το τέλος του μήνα το «χαράτσι» της ΔΕΗ θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων, τόκων αλλά και κατασχέσεων καταθέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.

Τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων εσόδων δείχνουν ότι τα νοικοκυριά αδυνατούν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις αφού εκτός από το «χαράτσι» της ΔΕΗ που δεν εξοφλήθηκε για 1,6 εκατ. ηλεκτροδοτουμένα ακίνητα σε σύνολο 7,5 εκατ., απλήρωτα έμειναν τα τέλη κυκλοφορίας του 2014 για περίπου 200.000 αυτοκίνητα, ενώ δεν καταβλήθηκαν τέλη κυκλοφορίας του έτους 2013 για 95.000 αυτοκίνητα.
Οι ιδιοκτήτες που άφησαν απλήρωτο το «χαράτσι» της ΔΕΗ εντοπίστηκαν μέσω των διασταυρώσεων που έγιναν στους αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αναγράφονται σε καταλόγους πελατών της ΔΕΗ και τους αριθμούς παροχής ρεύματος που αναγράφονται στα έντυπα Ε1 και Ε2 των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 και στις αιτήσεις είσπραξης επιδομάτων θέρμανσης.

Με τον τρόπο αυτό ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των πραγματικών υπόχρεων πληρωμής του ΕΕΤΗΔΕ, που είναι οι ιδιοκτήτες των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων. Οι παροχές ρεύματος για τις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καταβληθεί -εν όλω ή εν μέρει- το ΕΕΤΗΔΕ ανέρχονται συνολικά σε 1.645.000, με το συνολικό ποσό του ΕΕΤΗΔΕ που δεν καταβλήθηκε να ανέρχεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε 400 εκατ. ευρώ. Ήδη η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων απέστειλε ηλεκτρονικά σε κάθε έναν από τους ιδιοκτήτες αυτούς ειδοποιήσεις για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΕΤΗΔΕ.
Οι ειδοποιήσεις έχουν αναρτηθεί στους λογαριασμούς που έχουν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι στο διαδικτυακό σύστημα ΤΑΧΙSnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.1.gsis.gr/webtax/incomefp/per.jsp (επιλογή «Ειδοποιήσεις Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου»).
Ως προθεσμία πληρωμής έχει οριστεί η 31η Ιανουαρίου 2014. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι καλούνται είτε να πληρώσουν εφάπαξ τα οφειλόμενα ποσά ΕΕΤΗΔΕ είτε να ρυθμίσουν την εξόφλησή τους σε μηνιαίες δόσεις. Εναντίον όσων δεν ανταποκριθούν στις ειδοποιήσεις θα ληφθούν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή θα επιβληθούν κατασχέσεις σε εισοδήματα και υπόλοιπα τραπεζικών καταθέσεων ή ακόμη και κατασχέσεις σε ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία τους. Επίσης σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες η ΓΓΔΕ:
1. Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από τα τέλη κυκλοφορίας 2014 ανέρχεται σε 1,081 δισ. ευρώ και αφορά 5,37 εκατ. οχήματα.
2. Ολοκληρώθηκε η έκδοση εκκρεμών χρεωστικών και μηδενικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας των ετών 2012 και 2013. Τα σημειώματα έχουν αναρτηθεί στην εφαρμογή του Περιουσιολογίου https://www1.gsis.gr/webtax3/etak/faces/index.jspx μέσω της οποίας μπορεί να γίνεται η εκτύπωση. Για τα χρεωστικά εκκαθαριστικά, ως προθεσμία εξόφλησης της πρώτης δόσης έχει οριστεί η 31η Ιανουαρίου 2014.
3. Ολοκληρώθηκε η 2η εκκαθάριση Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης. Τα εκκαθαριστικά σημειώματα (7.081 υπόχρεοι) έχουν αναρτηθεί στην επιλογή «Ειδοποιήσεις Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου», www.1.gsis.gr/webtax/incomefp/per.jsp με ημερομηνία πληρωμής την 31η Ιανουαρίου 2014.
Τέθηκαν σε λειτουργία έξι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο περιβάλλον του TAXISnet, με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη (αποφυγή επίσκεψης στη ΔΟΥ) και τη μείωση διαχειριστικού κόστους των ΔΟΥ. Οι υπηρεσίες αυτές είναι:
• Δήλωση Απόδοσης Προκαταβλητέου Φόρου στις Αμοιβές Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών.
• Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενου Φόρου Εισοδήματος Εργολάβων.
• Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενου Φόρου από Προμήθειες κάθε είδους αγαθών ή Παροχής Υπηρεσιών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, κ.τ.λ.
• Γενική και Συγκεντρωτική Εικόνα Ρυθμίσεων (στην επιλογή Προσωποποιημένης Πληροφόρησης) και εκτύπωση της «Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ)» για την πληρωμή σε Τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ. στη διεύθυνση https://www1.gsis.gr/taxisnet/info.
• Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για Φυσικά Πρόσωπα. Εκδίδεται για κάθε Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) χωριστά. Για το έτος 2014 χορηγείται πιστοποιητικό για τα έτη 2010-2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www1.gsis.gr/webtax3/etak/faces/index.jspx.
• Συμφωνητικά Μίσθωσης και Αποδεικτικό Υποβολής Υποβολή-Αποδοχή δηλώσεων στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας στις οποίες ο πολίτης εμφανίζεται ως εκμισθωτής ή μισθωτής. Η υποβολή γίνεται στη διεύθυνση www.1.gsis.gr/sgsisapps/plcs μέσω ηλεκτρονικής φόρμας .
Εως 31 Ιανουαρίου
Οι ειδοποιήσεις έχουν αναρτηθεί στους λογαριασμούς που έχουν οι συγκεκριμένοι φορολο- γούμενοι στο διαδικτυακό σύστημα ΤΑΧΙSnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.1.gsis.gr/webtax/incomefp/per.jsp (επιλογή «Ειδοποιήσεις Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου»). Ως προθεσμία πληρωμής έχει οριστεί η 31η Ιανουαρίου 2014.

Ούτε τα τέλη
Τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δείχνουν ότι τα νοικοκυριά αδυνατούν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις αφού εκτός από το «χαράτσι» της ΔΕΗ που δεν εξοφλήθηκε, απλήρωτα έμειναν τα τέλη του 2014 για 200.000 αυτοκίνητα, ενώ δεν καταβλήθηκαν τέλη κυκλοφορίας του έτους 2013 για 95.000 αυτοκίνητα.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου