Ρεπορτάζ

Νέα δεδομένα στην αντιδικία της ΔΕΥΑ Ρόδου με κοινοπραξία για το έργο των αντλιοστασίων Ιαλυσού

Mε δύο αποφάσεις που αναρτήθηκαν στην Διαύγεια, το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ Ρόδου ανέθεσε στο δικηγορικό γραφείο «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και τους δικηγόρους κ.κ. Ελένη Τροβά και Παναγιώτη Οικονόμου, σε συνέχεια εισήγησης του γραφείου Νομικών Υποθέσεων της επιχείρησης, να γνωμοδοτήσουν αναφορικά με τη δυνατότητα ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης του έργου των αντλιοστασίων της Ιαλυσού.

Με απόφαση που εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς (Α1 Τμήμα) και με εισηγήτρια την πρόεδρο κ. Αικατερίνη Ε. Σταυρίδου, απορρίφθηκε η αίτηση της ΔΕΥΑ Ρόδου για την ακύρωση της υπ’ αρ. 232/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (3ου Κλιμακίου) και κάθε άλλης σχετικής συμπροσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», με την υπ’ αρίθμ. 232/2020 απόφαση του 3ου Κλιμακίου της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 629/07.12.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ρόδου γενομένης δεκτής της προσφυγής που υπέβαλε η κοινοπραξία Στήριξις Τεχνική Α.Ε. – Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.
Η Κοινοπραξία είχε αιτηθεί την αναστολή και ακύρωση απόφασης που έλαβε τον Δεκέμβριο του 2019 το δ.σ. της ΔΕΥΑΡ με την οποία ματαιώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία που βρισκόταν σε εξέλιξη και αφορούσε στην ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ».
Με απόφαση που αναρτήθηκε στην Διαύγεια τον Αύγουστο του 2019 είχε εγκριθεί κατά πλειοψηφία το πρακτικό κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του εν θέματι έργου, προϋπολογισμού 4.193.900,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. στην «Κοινοπραξία Στήριξις Τεχνική Α.Ε. – Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.».
Πιο συγκεκριμένα ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στον ως άνω ανάδοχο με συμβατικό τίμημα 3.374.960,90€ χωρίς ΦΠΑ.
Η σύμβαση ωστόσο δεν είχε υπογραφεί, ενώ με την 914/2019 πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είχε κριθεί ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της.
Πλην όμως η ΔΕΥΑ Ρόδου αποφάσισε την ματαίωση του έργου.
Το ΑΕΠΠ έκανε δεκτούς ειδικότερα δύο λόγους της προσφυγής της αναδόχου κοινοπραξίας και συγκεκριμένα έκρινε ότι δεν προκύπτει η στοιχειοθέτηση της αρμοδιότητας του γενικού διευθυντή να γνωμοδοτήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης για τη ματαίωση του διαγωνισμού, ακόμη και αν οι λόγοι ματαίωσης άπτονται της σκοπιμότητας του έργου και ότι μόνη αρμόδια ήταν η συσταθείσα από τον αναθέτοντα φορέα Επιτροπή.
Επιπλέον έκρινε ότι ο ισχυρισμός της ΔΕΥΑ Ρόδου ότι πρέπει να επανεξεταστεί ο σχεδιασμός του έργου στη βάση πολυκριτηριακής ανάλυσης δεν συνιστά ουσιώδη λόγο ματαίωσης, όπως και ο ισχυρισμός ότι δεν επετεύχθη επαρκής ανταγωνισμός, επειδή υποβλήθηκε μία μόνο κανονική προσφορά, ενώ οι άλλες δύο κρίθηκαν μη κανονικές, ως μη πληρούσες τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης.
Έκρινε επιπλέον ότι ο αναθέτων φορέας αναφέρεται σε πλασματική εικόνα ικανοποιητικής ταμειακής ρευστότητας και προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της τάξης των 4.935.475,60€, χωρίς όμως να παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία για την κάλυψη του συγκεκριμένου έργου, όπως π.χ. το ύψος της δέσμευσης πίστωσης που έχει γίνει πριν την προκήρυξη της συγκεκριμένης σύμβασης, στο πλαίσιο του άρθρου 49 του Ν. 4412/2016.
Καθώς η ΔΕΥΑ Ρόδου εμμένει στην απόφαση της για την ματαίωση του διαγωνισμού δεδομένου ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα τεχνικά στελέχη της επιχείρησης, έχουν κατασταλάξει στην αναγκαιότητα ενός έργου που αφορά όχι απλά στην αναβάθμιση των Η/Μ Έργων των Α/Σ Λυμάτων, αλλά στην συνολική αλλαγή του τρόπου σχεδιασμού και λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς και διάθεσης των λυμάτων της Δ.Ε. Ιαλυσού όχι πια στην ΕΕΛ Ρόδου, αλλά στην ΕΕΛ Κρεμαστής με ταυτόχρονη αναβάθμιση – επέκταση της ΕΕΛ Κρεμαστής, η ανάθεση γίνεται προκειμένου να βεβαιωθεί ότι δεν θα ανακύψουν αστικές και ποινικές ευθύνες.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου