Τοπικές Ειδήσεις

Δήμος Ρόδου: Έλεγχος για ασυμβίβαστο δημοτικών και τοπικών συμβούλων λόγω οφειλών

Μείζον θέμα με ανυπολόγιστες ακόμη συνέπειες για εκλεγμένους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους στον Δήμο Ρόδου έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο της ενεργοποίησης εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων έκπτωσης αιρετών που δεν ρύθμισαν ή εξόφλησαν τις οφειλές τους εντός 10 ημερών από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων των εκλογών του Οκτωβρίου 2023!
Ασφαλείς πληροφορίες της «δημοκρατικής» αναφέρουν ότι ενώ οικονομικές υπηρεσίες Δήμων της ζώνης ευθύνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου έχουν ενημερώσει αρμοδίως για τις οφειλές ανακηρυχθέντων αιρετών και επίκειται η έκδοση διαπιστωτικών πράξεων έκπτωσης πριν την ορκωμοσία των νέων δημοτικών αρχών αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη στον Δήμο Ρόδου.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου δεν έχει προβεί ακόμη σε καμία ενέργεια αν και υποχρεούται να το κάνει αυτεπαγγέλτως και να ενημερώσει αμελλητί τη γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ενώ χθες έγινε γνωστό ότι αρμοδίως πιστεύουν στην δημοτική αρχή πως η προθεσμία τακτοποίησης οφειλών είναι πριν την ορκωμοσία.
Ηδη έχει προκληθεί θόρυβος καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι νεοεκλεγείς δημοτικός σύμβουλος σε δημοτική ενότητα της δυτικής πλευράς του νησιού φέρεται ναι είναι ο πρώτος που θα εκπέσει λόγω οφειλών ενώ το ίδιο πιθανολογείται και για μια σύμβουλο τοπικού συμβουλίου.
Σε κάθε όμως περίπτωση καθώς οι οφειλές δεν αφορούν μόνο στον Δήμο Ρόδου αλλά στις διατάξεις του νόμου υπάγονται και οι οφειλές προς την ΔΕΥΑ Ρόδου, σε μισθώματα, τροφεία κ.α. το ζήτημα αποκτά εκρηκτικές διαστάσεις.
Ειδικότερα αιρετοί μπορούν εύκολα να χάσουν από τη μια στιγμή στην άλλη το αξίωμά τους, αν δεν φρόντισαν από την εκλογή τους και εντός 10 ημερών από την ανακήρυξη, να εξοφλήσουν χρέη που έχουν στο Δήμο αλλά και τα νομικά του πρόσωπα, τα οποία ξεπερνούν τα 300 ευρώ.
Η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών δεν αφήνει κανένα περιθώριο σε όλους τους εκλεγμένους οι οποίοι μπορούν να εκπέσουν με χαρακτηριστική ευκολία, εφόσον παραμείνουν οικονομικά ασυνεπείς.
Σε εγκύκλιο που εκδόθηκε αρχές Αυγούστου, περιγράφονται όλες οι κατηγορίες των ασυμβιβάστων και σε ό,τι αφορά στις υποψηφιότητες και στα ασυμβίβαστα μετά την εκλογή.
Στη συγκεκριμένη παράγραφο, που αφορά στα χρέη άνω των 300 ευρώ, ο καθένας εκλεγμένος πλέον είτε αυτός είναι δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος ή μέλος κοινότητας, θα πρέπει να τακτοποιήσει την όποια οφειλή του ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της είτε αφορά στο Δήμο είτε σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο μέσα σε ένα δεκαήμερο. Επίσης ορίζει αυτεπάγγελτο οικονομικό έλεγχο, τα στοιχεία του οποίου θα οδηγηθούν στην Αποκεντρωμένη, γεγονός που δρομολογεί άμεσα εξελίξεις.
Τι αναφέρει η εγκύκλιος του υπουργείου
Σύμφωνα με την υπουργική εγκύκλιο, «Δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων δεν μπορούν να είναι κατά τη διάρκεια της θητείας τους, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του οικείου δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κοινωφελών επιχειρήσεων και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αυτού, καθώς, επίσης, και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στα οποία συμμετέχει ο οικείος δήμος, εφόσον η συνολική οφειλή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ».
Τι σημαίνει πρακτικά αυτό ; Ότι εφόσον εκλεγούν όλοι οι υποψήφιοι το πρώτο που θα πρέπει να κάνουν είναι να ελέγξουν αν έχουν οφειλές στο ταμείο του Δήμου, είτε αυτό αφορά κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας, ή χρέη στην πληρωμή του νερού, ή οικονομικές εκκρεμότητες στην πολεοδομία. Εάν τα χρέη τους ξεπερνούν τα 300 ευρώ θα πρέπει άμεσα να τα αποπληρώσουν μέσα σε ένα δεκαήμερο διότι σε αντίθετη περίπτωση απειλούνται με έκπτωση από το αξίωμα τους και μάλιστα αυτοδίκαια.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου, η οικονομική υπηρεσία κάθε Δήμου, οφείλει μετά την εκλογή των νέων Δημοτικών Αρχών, να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο όλων των ανακηρυχθέντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να διαπιστώσει εάν έχουν χρέη ανεξόφλητα, και να ενημερώσει τη Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με τη σειρά της η Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα πρέπει να εκδώσει διαπιστωτική πράξη, μέσα σε ένα 15νθήμερο από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.
Εάν οι εκλεγέντες δεν ρυθμίσουν την οφειλή τους μέσα σε ένα δεκαήμερο τότε εκπίπτουν αυτοδίκαια από το αξίωμά τους. Παράλληλα στην υπουργική εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται ότι, «η διάταξη καταλαμβάνει, τόσο τις οφειλές του αιρετού οργάνου που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της θητείας του, όσο και οφειλές που προϋπήρχαν της εκλογής ή της εγκατάστασής του στο δήμο.
Συνεπώς, οι οφειλές αυτές, και στις δύο περιπτώσεις, εφόσον υπαχθούν σε διακανονισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εξαιρούνται από την υποχρέωση εξοφλήσεως εντός ορισμένης προθεσμίας και μπορούν να καταβάλλονται τμηματικά εντός της δημοτικής περιόδου, χωρίς να δημιουργείται στο πρόσωπο του αιρετού οργάνου ασυμβίβαστο με το αξίωμα που κατέχει».
Τι προβλέπει ο νόμος
Το άρθρο 11 του Ν.4804/2021 προβλέπει τα εξής:
« Ασυμβίβαστο λόγω οφειλών
1. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, όποιοι είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του οικείου δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κοινωφελών επιχειρήσεων και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αυτού, καθώς, επίσης, και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στα οποία συμμετέχει ο οικείος δήμος, εφόσον η συνολική οφειλή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.
2. Αν οφειλέτης του οικείου δήμου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανακήρυξή του. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, ο δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα. Η οικεία οικονομική υπηρεσία, κατόπιν αυτεπαγγέλτου ελέγχου όλων των ανακηρυχθέντων, οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.
3. Αν δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας καταστεί μετά από την εκλογή του οφειλέτης του οικείου δήμου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1, οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, αφότου η βεβαίωση της οφειλής καταστεί οριστική και λάβει γνώση αυτής ή, αν ασκηθούν ένδικα βοηθήματα, αφότου εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, ο δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα. Η οικεία οικονομική υπηρεσία οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον Επόπτη Ο.Τ.Α. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου