Υπεγράφη το βράδυ της Τετάρτης το πρώτο πρακτικό παράδοσης παραλαβής οικονομικών στοιχείων και παραστατικών της δημοτικής επιχείρησης ΡΟΔΩΝ ΑΕ από τον πρώην εκκαθαριστή δικηγόρο κ. Μάριο Μαραβέλια και νέους εκκαθαριστές που διορίστηκαν κ.κ. Θεοδόση Μαρκουλή, Δημήτρη Παρπέρη, Σπύρο Σπυρόπουλο.
Οι νέοι εκκαθαριστές στο σχετικό έγγραφο εκφράζουν την ακόλουθη επιφύλαξη:
«Δεδομένου του όγκου των παραδοθέντων φακέλων κατέστη αδύνατη η πλήρης καταγραφή όλων των εγγράφων και παραστατικών και ως εκ τούτου δεν διατυπώνουμε σήμερα συγκεκριμένες παρατηρήσεις, διατηρώντας πάσαν επιφύλαξη για την πληρότητα του αρχείου δεδομένου ότι διενεργήσαμε απλή παραλαβή και όχι έλεγχο και αντιπαραβολή με βιβλία ή στοιχεία των αντισυμβαλλόμενων ή με αρχεία τρίτων».
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία καθώς διαπιστώθηκε ότι πέραν των φυλασσόμενων φακέλων στο γραφείο του πρώην εκκαθαριστή στο δημοτικό μέγαρο που είχε σφραγιστεί υπάρχει τεράστιος όγκος στοιχείων και παραστατικών και σε άλλο γραφείο, στην Νέα Αγορά.
Για τον σκοπό αυτό οι τρεις νέοι εκκαθαριστές, με εκπρόσωπο της εταιρείας Ορκωτών Λογιστών Grand Thorton και νομικούς συμβούλους και ο πρώην εκκαθαριστής με δύο νομικούς συμπαραστάτες του, ξεκίνησαν την καταγραφή όλων των εγγράφων και παραστατικών, αλλά και έλεγχο στα έσοδα και έξοδα στα οποία προέβη κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Σύμφωνα με το πρακτικό παρελήφθησαν 54 ντοσιέ, 11 μπλοκ αποδείξεων, θεωρημένο ισοζύγιο λογαριασμών, ένας φορητός δίσκος, αναλυτικά βιβλία παγίων, έγγραφα ρυθμίσεων, σφραγίδες, χρηματοκιβώτιο, υπολογιστής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, θεωρημένο Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικού, δύο εκθέσεις διαχειριστικού ελέγχου, βιβλία προσωπικού, συμβάσεις, κανονισμοί και μια προσφορά εταιρείας Ορκωτών Λογιστών.
Παραδόθηκαν και τα κλειδιά του αρχείου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Νέας Αγοράς.
Το αρχείο αυτό αφορά στην περίοδο πριν την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης.
Παρατίθεται στο πρακτικό ως πληροφοριακό στοιχείο και δεν αποτελεί αντικείμενο παράδοσης – παραλαβής.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ