Τοπικές Ειδήσεις

«Η ακίνητη περιουσία του δημοσίου στα Δωδεκάνησα δεν αξιοποιείται. Καιρός να γίνουν αλλαγές»

Σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που αναδεικνύει τα προβλήματα που έχουν οδηγήσει στο να παραμένει αναξιοποίητη η ακίνητη περιουσία του δημοσίου στα Δωδεκάνησα, προχώρησε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, καταθέτοντας και συγκεκριμένες προτάσεις.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρει ότι στα Δωδεκάνησα, υπάρχει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ.

Συγκεκριμένα, στα Δωδεκάνησα στο μητρώο της ΕΤΑΔ και ως εκ τούτου και στην ευθύνη της, υπάρχουν 5.000 περίπου ακίνητα, ενώ τα καταγεγραμμένα από την Κτηματική Υπηρεσία ακίνητα είναι σχεδόν 22.000.

Όπως τονίζει, όμως, οι αριθμοί αυτοί, αλλά και τα αποτελέσματα ως προς την αξιοποίηση ή εκμίσθωση των συγκεκριμένων ακινήτων, καταδεικνύουν το πρόβλημα. Ουσιαστικά, η ακίνητη περιουσία του δημοσίου στα Δωδεκάνησα δεν αξιοποιείται, επισημαίνει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου.

Αυτό ισχύει, όχι μόνο για τα ακίνητα που μπορεί να εκποιηθούν ή να εκμισθωθούν, αλλά και για ακίνητα που θα μπορούσαν να παραχωρηθούν στην αυτοδιοίκηση για κοινωφελείς σκοπούς. Αυτό έχει ως συνέπεια, πέρα από το γεγονός ότι η ακίνητη περιουσία παραμένει αναξιοποίητη, να έχουν αφεθεί κτίρια και ακίνητα στη φθορά του χρόνου και να απαξιώνονται.

Ο κ. Κόνσολας κάνει λόγο για αβελτηρίες και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στη λειτουργία της ΕΤΑΔ, τονίζοντας:

«Υπάρχουν δύο Γενικές Διευθύνσεις, η Γενική Διεύθυνση Αξιοποίησης και η Γενική Διεύθυνση Χαρτοφυλακίου.

Όταν υποβληθεί μια αίτηση αξιοποίησης ακινήτου στην Αθήνα ή στο κλιμάκιο, η Γενική Διεύθυνση Αξιοποίησης στέλνει το αίτημα στη δεύτερη Διεύθυνση για ωρίμανση (δηλαδή, να συγκεντρώσει στοιχεία, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ., που είναι σχεδόν πενήντα στον αριθμό).

Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι για να εκμισθωθεί, για παράδειγμα, ένα μικρό, εγκαταλειμμένο ακίνητο στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, πρέπει να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, να αλληλεπιδράσουν δύο γενικές διευθύνσεις, αλλά και να συγκεντρωθούν 50 σχεδόν δικαιολογητικά για να προχωρήσει η εκμίσθωση.

Δεύτερο παράδειγμα που καταδεικνύει τις αβελτηρίες είναι η αντιμετώπιση περιπτώσεων κατάληψης ενός δημόσιου ακινήτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να κινηθεί η Κτηματική Υπηρεσία για την αποβολή αυτού που κατέλαβε αυθαίρετα και παράνομα το ακίνητο του δημοσίου, απαιτείται η αποστολή εγγράφου με 5 υπογραφές, συμπεριλαμβανομένης και της υπογραφής του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι δεδομένες οι αιτίες για την αδυναμία αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου στα Δωδεκάνησα».

Ο Μάνος Κόνσολας προτείνει:

α) αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΕΤΑΔ. Να γίνουν περισσότερο ευέλικτες οι διαδικασίες για την εκποίηση, εκμίσθωση ή παραχώρηση για κοινωφελείς σκοπούς ενός ακινήτου.

β) απλοποίηση διαδικασιών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων με ενίσχυση του τοπικού κλιμακίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προϊστάμενος του τοπικού κλιμακίου της ΕΤΑΔ στα Δωδεκάνησα δεν έχει δικαίωμα να υπογράφει κανένα έγγραφο, αλλά και να ζητήσει στοιχεία από την Κτηματική Υπηρεσία, το Δασαρχείο, την Αρχαιολογία, το Δήμο κλπ.

Παράλληλα, ζητά τα ακόλουθα στοιχεία:

– Πόσες εκποιήσεις ή μισθώσεις ακινήτων του δημοσίου έγιναν στα Δωδεκάνησα μέχρι το 2016 και πόσες μετά την ψήφιση του ν.4389 του 2016 με τον οποίο συστάθηκε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ;

– Πόσες εκποιήσεις, μισθώσεις ή παραχωρήσεις ακινήτων του δημοσίου έχει κάνει η ΕΤΑΔ στα Δωδεκάνησα από την ημέρα της σύστασης της έως σήμερα;

 

Επισυνάπτεται η παρέμβαση και οι προτάσεις του κ. Κόνσολα προς το Υπουργείο Οικονομικών για τη βελτίωση των διαδικασιών και την επίλυση των προβλημάτων που παρατηρούνται στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου στα Δωδεκάνησα.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Οικονομικών

 

ΘΕΜΑ: «Αβελτηρίες στην αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου στα Δωδεκάνησα που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Κοινός στόχος είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, προκειμένου να υπάρχουν αυξημένα δημόσια έσοδα, αλλά και να αξιοποιείται αυτή η περιουσία με όρους δημοσίου συμφέροντος ή ακόμα και για κοινωφελείς σκοπούς με την παραχώρηση ακινήτων στην αυτοδιοίκηση.

Ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα, υπάρχει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ.

Συγκεκριμένα, στα Δωδεκάνησα στο μητρώο της ΕΤΑΔ και ως εκ τούτου και στην ευθύνη της, υπάρχουν 5.000 περίπου ακίνητα, ενώ τα καταγεγραμμένα από την Κτηματική Υπηρεσία ακίνητα είναι σχεδόν 22.000.

Οι αριθμοί αυτοί, αλλά και τα αποτελέσματα ως προς την αξιοποίηση ή εκμίσθωση των συγκεκριμένων ακινήτων, καταδεικνύουν το πρόβλημα.

Ουσιαστικά, η ακίνητη περιουσία του δημοσίου στα Δωδεκάνησα δεν αξιοποιείται.

Όχι μόνο για ακίνητα που μπορεί να εκποιηθούν ή να εκμισθωθούν, αλλά και για ακίνητα που θα μπορούσαν να παραχωρηθούν στην αυτοδιοίκηση για κοινωφελείς σκοπούς.

Αυτό έχει ως συνέπεια, πέρα από το γεγονός ότι η ακίνητη περιουσία παραμένει αναξιοποίητη, να έχουν αφεθεί κτίρια και ακίνητα στη φθορά του χρόνου και να απαξιώνονται.

Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στη λειτουργία της ΕΤΑΔ.

Αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: υπάρχουν δύο Γενικές Διευθύνσεις, η Γενική Διεύθυνση Αξιοποίησης και η Γενική Διεύθυνση Χαρτοφυλακίου.

Όταν υποβληθεί μια αίτηση αξιοποίησης ακινήτου στην Αθήνα ή στο κλιμάκιο, η Γενική Διεύθυνση Αξιοποίησης στέλνει το αίτημα στη δεύτερη Διεύθυνση για ωρίμανση (να συγκεντρώσει δηλαδή στοιχεία, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ., που είναι σχεδόν πενήντα στον αριθμό).

Σε πρακτικό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι για να εκμισθωθεί, για παράδειγμα, ένα μικρό, εγκαταλειμμένο ακίνητο στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, πρέπει να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, να αλληλεπιδράσουν δύο γενικές διευθύνσεις, αλλά και να συγκεντρωθούν 50 σχεδόν δικαιολογητικά για να προχωρήσει η εκμίσθωση.

Δεύτερο παράδειγμα που καταδεικνύει τις αβελτηρίες, είναι η αντιμετώπιση περιπτώσεων κατάληψης ενός δημόσιου ακινήτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να κινηθεί η Κτηματική Υπηρεσία για την αποβολή αυτού που κατέλαβε αυθαίρετα και παράνομα το ακίνητο του δημοσίου, απαιτείται η αποστολή εγγράφου με 5 υπογραφές, συμπεριλαμβανομένης και της υπογραφής του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι δεδομένες οι αιτίες για την αδυναμία αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου στα Δωδεκάνησα.

Το πρόβλημα λέγεται γραφειοκρατία και πρέπει να αντιμετωπιστεί με:

α) αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΕΤΑΔ. Να γίνουν περισσότερο ευέλικτες οι διαδικασίες για την εκποίηση, εκμίσθωση ή παραχώρηση για κοινωφελείς σκοπούς ενός ακινήτου.

β) απλοποίηση διαδικασιών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων με ενίσχυση του τοπικού κλιμακίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προϊστάμενος του τοπικού κλιμακίου της ΕΤΑΔ στα Δωδεκάνησα δεν έχει δικαίωμα να υπογράφει κανένα έγγραφο αλλά και να ζητήσει στοιχεία από την Κτηματική Υπηρεσία, το Δασαρχείο, την Αρχαιολογία, το Δήμο κλπ.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

 

1. Πόσες εκποιήσεις ή μισθώσεις ακινήτων του δημοσίου έγιναν στα Δωδεκάνησα μέχρι το 2016 και πόσες μετά την ψήφιση του ν.4389 του 2016 με τον οποίο συστάθηκε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ;

2. Πόσες εκποιήσεις, μισθώσεις ή παραχωρήσεις ακινήτων του δημοσίου έχει κάνει η ΕΤΑΔ στα Δωδεκάνησα από την ημέρα της σύστασης της έως σήμερα;

3. Με δεδομένα τα προβλήματα που καταγράφονται στο κείμενο της ερώτησης, προτίθεται να προβεί η ΕΤΑΔ σε αλλαγές στο οργανόγραμμα της, στο πλαίσιο των διαδικασιών αλλά και στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης και της ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων των τοπικών κλιμακίων;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου