Υπεγράφη την Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014, μεταξύ του Δήμου Ρόδου εκπροσωπούμενου από τον Αντ/ρχο Τεχνικών Έργων & Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Μιχάλη Χριστοδούλου και της αναδόχου εταιρείας «ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε.», η σύμβαση κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», συνολικού ποσού 871.881,54 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αποκατάσταση της πενταόροφης πτέρυγας του παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, συνολικής επιφανείας 4.175τ.μ. και η μετατροπή της σε γραφεία για τη στέγαση των Διευθύνσεων της Πολεοδομίας, των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Για τη χρηματοδότηση του έργου έχει συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση ποσού 500.000,00 € μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ