Ρεπορτάζ

Επαναπροσαρμογή της συμβάσεως για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου υπέβαλε κοινοπραξία

Αίτηση τροποποίησης της σύμβασης παροχής της υπηρεσίας με αντικείμενο «Διαχείριση και Λειτουργία ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου» και επαναδιαπραγμάτευσης επί των όρων ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης υπέβαλε η κοινοπραξία «Στήριξις Τεχνική ΑΕ – Μηχανική Περιβάλλοντος ΑΕ», ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και κοινοποίησε στον διαβαθμικό φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.».
Το θέμα θα απασχολήσει την προγραμματισμένη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.»
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 2/44889 από 18.07.2018 σύμβασης παροχής της υπηρεσίας η κοινοπραξία ανέλαβε την διαχείριση και λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου με χρονική διάρκεια τα τρία έτη από της υπογραφής της ή την συμπλήρωση ποσότητας απορριμματικού όγκου 95.800 τόνων, που μεταφράζεται, σε ετήσια βάση, σε 18.600 τόνους και με δικαίωμα προαιρέσεως μονοετούς διάρκειας.
Η οικονομική προσφορά της κοινοπραξίας, όπως αναφέρεται στην αίτηση, διαμορφώθηκε στο ποσό των 20,80 ευρώ ανά τόνο διαχείρισης εισερχομένου φορτίου και είναι αυτονόητο ότι καθορίσθηκε στο ύψος αυτό σε συνέχεια των προβλέψεων των τευχών σχετικά με την συνολική ποσότητα διαχείρισης.
Συνεπώς, από τις προβλέψεις των τευχών, προκύπτει, ότι, το συμβατικό ποσό που προσδοκούσε να εισπράξει σε ετήσια βάση, ανέρχεται στο ποσό των 386.880 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Εντούτοις, όπως τονίζει, για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητά της, η ποσότητα απορριμμάτων που έχει διαχειριστεί για το έτος από 18.07.2018 έως 18.07.2019 ανήλθε ελαφρώς μειωμένη σε 17.308,14 κ.μ. έναντι προβλεπομένων 18.600,00 κ.μ, για το έτος από 18.07.2019 έως 18.07.2020 ανήλθε καταφανώς μειωμένη σε 12.544,51 κ.μ. έναντι προβλεπομένων 18.600,00 κ.μ και για το διάστημα από 18.07.2020 έως 31.05.2021 σε μόλις 8.428,58 κ.μ.
Συνολικά λοιπόν, από την έναρξη της σύμβασης έως σήμερα, το φορτίο διαχείρισης ανήλθε μόλις σε 38.281,23 τόνους, δηλαδή, ποσότητα εμφανώς χαμηλότερη από την προβλεπόμενη.
Αναπόφευκτη συνέπεια των ανωτέρω είναι, η συμφωνημένη και προσδοκώμενη, ως βεβαία, αμοιβή της να διαμορφωθεί σε καταφανώς χαμηλότερα, έναντι των προβλεπόμενων εσόδων, επίπεδα.
Επισημαίνει εξάλλου ότι η αιφνίδια και μη αναμενόμενη μείωση των ποσοτήτων και, κατ’ επέκταση, της συμφωνηθείσας αμοιβής, καθιστά, αυτονοήτως, την εξακολούθηση της σύμβασης, υπό τις ανωτέρω συνθήκες, προδήλως αδύνατη, ασύμφορη και ζημιογόνο για την κοινοπραξία.
Προσθέτει εξάλλου ότι εξακολουθεί να επιβαρύνεται μεταξύ άλλων, με δυσανάλογα, σε σχέση με τα έσοδα, έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις συμβατικές απαιτήσεις και να εκπληρώσει επιτυχώς το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Μάλιστα, τα έξοδα αυτά, αλλά και η προσπάθεια που εν γένει καταβάλλεται είναι, όπως τονίζει, ακόμη μεγαλύτερα ενόψει των συνθηκών πανδημίας.
Επισημαίνει ότι μόνη περίπτωση αποκατάστασης της ομαλότητας εκτέλεσης της σύμβασης και της διαταραχθείσης οικονομικής ισορροπίας συνιστά η αναμόρφωση της αμοιβής, αναδρομικά από την εκκίνηση της συμβάσεως.
Τονίζει ότι η αναπροσαρμογή δεν θα έχει καμία επίδραση στη φύση των υπηρεσιών, ούτε θα αλλάξει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης εις βάρος του φορέα.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου