Ρεπορτάζ

Ξεκινούν οι πληρωμές του «Νησίδα» και πληροφορίες για τρεις νέες προκηρύξεις

Γράφει ο
Νεκτάριος Καλογήρου
Μήνας επιδοτούμενων προγραμμάτων είναι ο Μάιος για το Νότιο Αιγαίο, καθώς στη διάρκειά του θα ξεκινήσουν οι εκταμιεύσεις των οικονομικών ενισχύσεων του «Νησίδα», και θα εξελιχθούν ακόμα τρία προγράμματα που απευθύνονται τόσο σε επιχειρήσεις, όσο και σε ανέργους.
Στο κατώφλι της εξόδου από την υγειονομική κρίση, οι δικαιούχοι θα έχουν στη διάθεσή τους ένα σημαντικό εργαλείο για την όσο το δυνατόν καλύτερη επανεκκίνηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τέσσερα πρόγραμμα που αφορούν ένα ευρύ φάσμα οικονομικής – επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα τρία από αυτά έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το τέταρτο από την Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ Α.Ε).
Ξεκινούν οι πληρωμές
του «Νησίδα»
Χαράς Ευαγγέλια θα ακουστούν για συνολικά 3.705 επιχειρήσεις από το Νότιο Αιγαίο που θα λάβουν χρηματικά ποσά ενίσχυσης από 4000 έως και 10.000 ευρώ.
Η σχετική πλατφόρμα για τη είσπραξη της οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την πληροφόρηση της «δημοκρατικής», αναμένεται να ανοίξει την επόμενη εβδομάδα. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε επαλήθευση των στοιχείων που είχαν δηλώσει στο φάκελο υποψηφιότητάς τους. Ο τρόπος επαλήθευσης των στοιχείων θα ανακοινωθεί από μέρα σε μέρα και είναι πιθανό να γίνει μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτηθεί η αποστολή των έντυπων δικαιολογητικών προς την ΕΛΑΝΕΤ (που αποτελεί τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης).
Για την επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων και την εκταμίευση των χρημάτων εκτιμήθηκε ότι θα μεσολαβήσει χρονικό διάστημα 15 ημερών. Το σύστημα επαλήθευσης για το ‘Νησίδα’ θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τον Σεπτέμβριο.
Τα χρήματα αυτά αποτελούν οικονομική ενίσχυση και δεν θα υπάρχει απαίτηση να επιστραφούν. Συνολικά θα μοιραστούν 35 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εξασφάλισε από Κοινοτικούς πόρους.
Παρότι τα χρήματα ήταν διαθέσιμα από την αρχή του έτους, χρειάστηκε η παρέλευση τόσων μηνών για την εκταμίευσή τους, λόγω της τεράστιας συμμετοχής που είχε καταγραφεί. Οι υποβληθέντες φάκελοι υποψηφιότητας είχαν ξεπεράσει τους 12.000 και από αυτούς βαθμολογία πάνω από τη βάση έλαβαν οι 3.705. Υπήρξαν εκατοντάδες ενστάσεις από τους απορριφθέντες, γεγονός που οδήγησε στη σημαντική αυτή καθυστέρηση.
Το σύστημα αξιολόγησης βασίσθηκε σε βαθμολόγηση, την ευθύνη της οποίας είχε η ΕΛΑΝΕΤ.

Επιδοτούμενο
πρόγραμμα κατάρτισης
ανέργων
Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει την εκπαίδευση – κατάρτιση ανέργων ηλικίας 29 – 64 ετών, αποφοίτων τουλάχιστον δημοτικού, ώστε να έχουν ένα πρόσθετο εφόδιο στη διεκδίκηση μιας θέσης από την αγορά εργασίας.
Πρακτικά, το πρόγραμμα απευθύνεται σε φορείς κατάρτισης οι οποίοι και έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι τις 21 Μαΐου για να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Το ζητούμενο θα είναι να εκπαιδευτούν τουλάχιστον 200 άνεργοι, μέσα από ένα πρόγραμμα μαθημάτων που θα διαρκέσει από 100 έως 150 ώρες.
Οι φορείς που θα διεκδικήσουν την υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να συνυπολογίσουν τις νέες δεξιότητες που γεννήθηκαν ως αναγκαιότητα στη διάρκεια της πανδημίας. Αυτές, μαζί με τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης, θα λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάδειξη των τελικών δικαιούχων.
Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται επίσης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Υποστήριξη στις
Κοινωνικές Επιχειρήσεις
Είναι ίσως η πρώτη φορά κατά την οποία οι επιχειρήσεις κοινωνικής ωφέλειας του Νότιου Αιγαίου έχουν ένα πρόγραμμα για να διεκδικήσουν οικονομική υποστήριξη. Το πρόγραμμα υποστήριξης των επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μόλις πριν από λίγες ημέρες και θα παραμείνει ανοικτό για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.
Η οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν οι τελικοί δικαιούχοι θα κυμαίνεται από 50.000 έως 100.000 ευρώ και θα έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τουλάχιστον δύο χρόνια. Το πρόγραμμα θα εξασφαλίσει προς τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις τις αμοιβές πρόσθετου προσωπικού για 18 μήνες, ενώ θα πρέπει τις νέες αυτές θέσεις εργασίας να τις διατηρήσουν για επιπλέον τέσσερις μήνες από τη λήξη της οικονομικής ενίσχυσης.
Η επιδότηση δεν αφορά προσωπικό που ήδη σήμερα εργάζεται σε επιχειρήσεις κοινωνικής ωφέλειας.
Το χρηματικό ποσό που εξασφάλισε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη δράση αυτή ανέρχεται σε 1 εκ. ευρώ, όμως θεωρείται σίγουρο πως αυτό θα αυξηθεί λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που αναμένεται να εκδηλωθεί.

Πρόγραμμα για αλιείς
και δράσεις συναφείς
με τη θάλασσα
Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα που εντός του Μαΐου θα προκηρύξει η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝΔΩ Α.Ε) και θα απευθύνεται τόσο σε αλιείς της Δωδεκανήσου, όσο και σε πρόσωπα που θα θελήσουν να αναπτύξουν παράκτια επιχειρηματική δραστηριότητα εντός του νομού.
Πρώτο ζητούμενο του προγράμματος «Αλιείας» που θα προκηρύξει η ΑΝΔΩ θα είναι η διαφοροποίηση του εισοδήματος των επαγγελματιών ψαράδων. Οι δικαιούχοι, που έχουν δικό τους σκάφος, θα χρηματοδοτηθούν για να κάνουν σε αυτό τροποποιήσεις και προσθήκες.
Με το νέο, βελτιωμένο τους σκάφος, οι αλιείς θα μπορούν να πραγματοποιούν θαλάσσιες ξεναγήσεις επισκεπτών ή ακόμα να τους προσκαλούν να ζήσουν την εμπειρία του ψαρέματος. Γενικά, ένα από τα ζητούμενα του προγράμματος είναι να δώσει στους αλιείς το εναλλακτικό εργαλείο για την αύξηση του εισοδήματός τους. Αυτό μακροπρόθεσμα θα μπορέσει να βοηθήσει και προς την κατεύθυνση μείωσης της εξάρτησης των αλιέων από τα θαλάσσια αποθέματα (τα οποία στην περιοχή της Δωδεκανήσου είναι πια ελάχιστα).
Το ίδιο πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει και πρόσωπα που δεν είναι επαγγελματίες ψαράδες, όμως αναπτύσσουν ή θέλουν να αναπτύξουν κάποιου είδους παράκτια επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικότερα, στην προκήρυξη θα προβλέπεται επιδότηση σε ποσοστό μέχρι 75% για την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που έχουν ως περιοχή δράσης τους τη θάλασσα ή τις ακτές.
Ο πίνακας με τις ωφελούμενες κατηγορίες επιχειρήσεων θα ανακοινωθεί μαζί με την προκήρυξη που θα εκδώσει η ΑΝΔΩ εντός του τρέχοντος μηνός.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

  • Καλογηρου Διονυσισ    16.06.2021 03:05

    Σα δεν ντρεπονται λιγο.τσσκιστηκσμε να πλξρωσουμε μεχρι κσι τσ προστιμα κοκ.κι αυτο γιατι μονοδρομουν σενεχεισ δρομους ,γισ να ριχνουν τσιμεμεντσ.ποια εξοδα κινησης ,θα χρηματοοδοτησουνν …οταν θσ τελειωσει η σεζον!!!δεν φτανει που το νησι ειναι αδειο..οι λογαριασμοι ομως ερχοντσι.και γαμω τους λογαριασμους τα παιδια μας τι θσ φανε .εχουνε λεει τσ λεφτα απο το Δεκεμβιο…Χαρας ευαγγελια …πουντσ;;;δυο χρονια μας γαμ..σετε…μαρρσει που ο χατημαρκος πανηγυριζε….

Σχολιασμός άρθρου