Aναστάτωση προκλήθηκε από αδέσποτες φήμες που έφεραν την αστυνομία να εγκαθιστά κάμερες σε εφαρμογή ενός σχεδίου παρακολούθησης των πολιτών, ενός “μεγάλου αδελφού” στην πόλη της Ρόδου.

Η δημοτική αρχή, με ανακοίνωση του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Μιχάλης Χριστοδούλου, έσπευσε χθες να αποκαταστήσει την αλήθεια:
“Στα πλαίσια του έργου ΔΙΑΥΛΟΣ, εταίρος του οποίου είναι ο Δήμος Ρόδου, εγκαθίστανται ανιχνευτές μέτρησης κυκλοφοριακών δεδομένων, σε διάφορα επιλεγμένα σημεία στη πόλη της Ρόδου.

Οι παραπάνω ανιχνευτές έχουν ως μοναδικό σκοπό την άντληση κυκλοφοριακών δεδομένων (κυκλοφοριακός φόρτος και ταχύτητα), με σκοπό την πληροφόρηση των μετακινούμενων οχημάτων στην πόλη της Ρόδου σχετικά με το επίπεδο της κυκλοφοριακής κατάστασης και την ενημέρωσή τους για την ύπαρξη εκτάκτων κυκλοφοριακών συμβάντων, όπου θα επιτυγχάνεται μέσω των ήδη εγκατεστημένων πινακίδων στην περιοχή Κρητικά και στην έξοδο από το Λιμάνι της πόλης.
Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού, ανίχνευσης, ή καταγραφής οποιασδήποτε οπτικής πληροφορίας (εικόνας) και δεν δύναται ο συγκεκριμένος εξοπλισμός τεχνικά με καθοιονδήποτε άλλο τρόπο να ανιχνεύει, να καταγράφει, ή να βιντεοσκοπεί ανθρώπους, κτήρια, ή αριθμούς πινακίδων αυτοκινήτων”.

Ο ΔΙΑΥΛΟΣ είναι έργο εισαγωγής τηλεματικής στον τομέα των μεταφορών, με έμφαση στις αστικές μετακινήσεις νησιωτικών πόλεων, αλλά ασχολείται και με το συνδυασμό πληροφορίας για υπεραστικές μετακινήσεις στις πύλες εισόδου της περιοχής ενδιαφέροντος.

Αφορά στη δημιουργία και αξιολόγηση ενιαίας μεθοδολογίας σχεδιασμού και ανάπτυξης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ) για νησιωτικές πόλεις μεσαίου μεγέθους με υλοποίηση μέσω πιλοτικών έργων σε μία πόλη της Κύπρου (Λευκωσία) και δύο πόλεις της Ελλάδας (Άγιος Νικόλαος και Ρόδος).
Όπως έγινε χθες γνωστό, ο εν λόγω ανιχνευτής, χρησιμοποιεί δύο τεχνολογίες ανίχνευσης οχημάτων.

Για τον εντοπισμό των οχημάτων χρησιμοποιείται συνδυασμός δεσμών υπερύθρων (όπως χρησιμοποιείται σε κάθε μορφή ανιχνευτών κίνησης) και η μέτρηση ταχύτητας επιτυγχάνεται με χρήση μικροκυματικού ραντάρ, ίδιας τεχνολογίας με τα συστήματα μέτρησης ταχύτητας οχημάτων που χρησιμοποιεί η Ελληνική Αστυνομία.
Στην πρώτη περίπτωση (υπέρυθρες) ανιχνεύεται μόνο η ύπαρξη ή όχι αντικειμένου στο πεδίο ελέγχου του αισθητήρα και στην δεύτερη (μικροκυματικό ραντάρ), μετριέται το ανακλώμενο κύμα που επιστρέφει στον αισθητήρα για την μέτρηση της ταχύτητας.

Σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού, ανίχνευσης ή καταγραφής οποιασδήποτε οπτικής πληροφορίας (εικόνας), καθώς κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο για την συγκεκριμένη εφαρμογή, αλλά και δεν υποστηρίζεται από τον αισθητήρα, καθώς δεν είναι εφοδιασμένος με οπτικό αισθητήρα.

Το εγκεκριμένο έργο ΔΙΑΥΛΟΣ πραγματοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013».
Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Ελλάδα-Κύπρος» είναι η ανάδειξη της περιοχής ως πόλος αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Συγκεκριμένα στη Ρόδο, με την ολοκλήρωση του έργου, θα αναπτυχθεί μία κεντρική εφαρμογή αστικής κινητικότητας και διαχείρισης κυκλοφοριακών δεδομένων που θα τροφοδοτείται μέσω μόνιμων αισθητήρων που θα εγκατασταθούν στο οδικό δίκτυο της πόλης.

Μέσω του συστήματος θα παρέχεται σε «πραγματικό» χρόνο πληροφόρηση για τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω (α) Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS), (β) infokiosks, (γ) δια-δικτυακού τόπου, και (δ) πινακίδων LED σε στάσεις λεωφορείων.

Μέχρι σήμερα έχει εγκατασταθεί το μεγαλύτερο μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού και το σύνολο του λογισμικού.
Οι πολίτες της Ρόδου θα έχουν αντιληφθεί τις δύο πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων που έχουν τοποθετηθεί στα Κρητικά και στην έξοδο του εμπορικού λιμένα. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του υπόλοιπου εξοπλισμού, θα ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία του συστήματος και θα γίνουν εκ νέου μετρήσεις των κυκλοφοριακών παραμέτρων ώστε να τεκμηριωθεί η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να έχει τα εξής άμεσα αποτελέσματα:
ελάφρυνση κυκλοφοριακής συμφόρησης μέσω διαχείρισης κυκλοφορίας και ενημέρωσης οδηγών,καλύτερη ενημέρωση των τουριστών και βελτίωση του τουριστικού προϊόντος,ενίσχυση διατροπικών μετακινήσεων εντός και εκτός πόλης, προώθηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, βελτίωση της ποιότητας ζωής και των περιβαλλοντικών συνθηκών στην περιοχή εγκατάστασης των πιλότων, και περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 304.503 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20 % από Εθνικούς πόρους.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ