Συγκλήθηκε σήμερα σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ιατρών
Νοσοκομείου Ρόδου και μετά από αρχαιρεσίες η σύνθεση του έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Πολύμνια Γαλανου, Ιατρός Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ, Υπεύθυνη
Αναισθησιολογικού Τμήματος,

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Παλιούρας, Ιατρός Νεφρολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ,
Υπεύθυνος Νεφρολογικού Τμήματος

Γενικος Γραμματέας: Νικόλαος Παπαπαναγιώτου, Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης, Επιμελητής
Β’ ΕΣΥ

Αναπ. Γενικός Γραμματέας: Μάριος Γεωργανάς, Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης –
Επεμβατικός Ακτινολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ

Μέλος: Βασίλειος Κινούς, Ιατρός ΜΕΘ, Διευθυντής ΕΣΥ

Για το ΔΣ,
Η Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας
Πολύμνια Γαλανού  Νικόλαος Παπαπαναγιώτου

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ