Ρεπορτάζ

Πρόταση για την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου

Την απόφαση να υποβληθεί πρόταση για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του νοσοκομείου της Ρόδου, έλαβε το Δ.Σ. του Ιδρύματος, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτηρίων – Παραγωγή Ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονα Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με Έμφαση στις Αστικές Περιοχές (ΕΤΠΑ)», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2019.
Με την ένταξη του νοσοκομείου στο πρόγραμμα, πέρα από την τεράστια εξοικονόμηση πόρων, θα γίνει αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πολύ μεγάλου κόστους.
Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων. Αντικείμενο του έργου θα είναι η έκδοση Π.Ε.Α και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Νοσοκομείο σε θέματα ενεργειακού συμβούλου για την άρτια και έγκαιρη υποβολή πρότασης στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Να σημειωθεί ότι για το Νοσοκομείο της Ρόδου έχει εκδοθεί ενεργειακό πιστοποιητικό, αλλά αυτό σύμφωνα με την πρόσκληση πρέπει να επανεκδοθεί, καθώς είναι προγενέστερο της 27/11/2017, με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων.
Επίσης, υπάρχει ήδη πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου η οποία συνόδευε το Π.Ε.Α. η οποία πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να επιτυγχάνεται το ζητούμενο αποτέλεσμα της νέας πρόσκλησης σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία αλλά και τεχνολογία.
Στην πρόσκληση υπάρχει σαφής απαίτηση για τα κτήρια που θα ενταχθούν, μετά την ολοκλήρωση των προτεινόμενων ενεργειακών παρεμβάσεων, να αναβαθμισθούν ενεργειακά κατά δύο ενεργειακές βαθμίδες και κατόπιν των παρεμβάσεων να κατατάσσονται στην κατηγορία Β κατ’ ελάχιστο.
Ως εκ τούτου σύμφωνα με την σχετική εισήγηση, η συνδρομή ενός έμπειρου ενεργειακού επιθεωρητή είναι απαίτηση απόλυτα επιβεβλημένη προκειμένου να διασφαλισθεί το Νοσοκομείο μας. Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι ενεργειακός επιθεωρητής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μπορεί να είναι μόνο ελεύθερος επαγγελματίας και σε καμία περίπτωση δημόσιος υπάλληλος.
Το οικονομικό όφελος θα είναι πολύ μεγάλο σε περίπτωση που το Νοσοκομείο μας ενταχθεί στο πρόγραμμα, καθώς πέραν του προφανούς οφέλους της εξοικονόμησης ενέργειας με νέες εγκαταστάσεις (φωτοβολταϊκό σύστημα, ηλιακοί συλλέκτες, φωτιστικά τεχνολογίας LED) θα γίνει αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πολύ μεγάλου κόστους (πχ. Ψύκτες & πύργοι ψύξης, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, λέβητες, κινητήρες κλπ), ο οποίος έτσι και αλλιώς χρίζει αντικατάστασης λόγω παλαιότητας, αλλά και έλλειψης ανταλλακτικών.
Σημειωτέον ότι ως μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για κάθε Νοσοκομείο είναι το ποσό των 4.000.000,00€ και επιπλέον 450.000€ για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αρκεί να προκύπτει εξοικονόμηση ενέργειας 15% τουλάχιστον.
Ακόμα σύμφωνα με την πρόσκληση το σύνολο των δαπανών για την υποβολή φακέλου πρότασης χρηματοδότησης μέχρι του ποσού των 40.000,00€ είναι επιλέξιμη δαπάνη και συνεπώς σε περίπτωση που το Νοσοκομείο μας ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα καλυφτεί η δαπάνη των συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Όπως σημειώνεται, η αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου δεν διαθέτει τεχνική επάρκεια για έργα τέτοιου προϋπολογισμού, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη της σύμβασης πρέπει να διενεργηθεί με προγραμματική σύμβαση από την τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέα της Γενικής Κυβέρνησης όπως π.χ. από το Δήμο. Συνεπώς όταν ολοκληρωθεί η πρόταση και πριν αυτή κατατεθεί θα πρέπει κάποιος από τους παραπάνω φορείς να αποδεχτεί τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου.
Επιπλέον αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών τακτοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να υπάρξει πληρότητα στα στοιχεία νομιμότητας και κυριότητας του κτηρίου. Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά προτάθηκε και εγκρίθηκε η άμεση διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας.
Για το σκοπό αυτό η αρμόδια Υπηρεσία συνέταξε τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμό, ο οποίος ανέρχεται στις 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου