Ειδήσεις

Το Δημόσιο διεκδικεί μεγάλο αριθμό ακινήτων στην Πάτμο!

12.000 διεκδικητικές αγωγές για την μεταγραφή ακινήτων υπέρ της ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου στην Πάτμο και απροσδιόριστο αριθμό όμοιων για ανάλογες διεκδικήσεις στη Σύμη, προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών με αποτέλεσμα να έχει ανακύψει μεγάλη αναστάτωση σε επίπεδο υπηρεσιών και ειδικότερα στην Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινοφελών Περιουσιών Αιγαίου!
Όπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», μια μεγάλη πληγή στην Πάτμο, άνοιξε η απόφαση του  Εφετείου Θράκης που απέρριψε ολικά την αγωγή της Μονής Βατοπαιδίου κατά του Ελληνικού Δημοσίου μην αναγνωρίζοντας την εγκυρότητα χρυσόβουλων,  βάσει τον οποίων αντλούσε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας της σεακίνητα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας στην περιοχή.
Το  δικαστήριο  δεν  δέχθηκε  την  ισχύ  των χρυσόβουλων  των  πατριαρχικών συγγιλίων. ούτε  των  επιστολών  που   είχαν  ανταλλαγεί   μεταξύ   Οικουμενικού πατριάρχη και του παλαιού μητροπολίτη Ξάνθης από το 1800.
Πρόκειται   σίγουρα   για   μια   «επιθετική»   απόφαση,   που   αποδομεί   όλα   τα επιχειρήματα της Μονής και που ήδη έχει δημιουργήσει «κακό προηγούμενο» σε ανάλογη αντιδικία του Ελληνικού Δημοσίου με την Ιερά Μονή Πάτμου ακόμη και με τον Δήμο Πάτμου, για την ιδιοκτησία νησίδων ως και εκατοντάδων ιδιοκτησιών στο νησί.
Όπως  έγραψε  η   «δημοκρατική»,   ήδη  το  αυτοτελές  γραφείο  της   Κτηματικής Υπηρεσίας, στη Ρόδο, βρέθηκε ενώπιον του συγκεκριμένου θέματος και κλήθηκε να κινήσει τις διαδικασίες με το Υπουργείο Οικονομικών, για την άσκηση σχετικών αγωγών.
Η αντιδικία γύρω από ιδιοκτησίες της Ιεράς Μονής  Πάτμου  με το  Ελληνικό Δημόσιο, ξεκίνησε από το 2004, ασκήθηκαν στην πορεία ενστάσεις, ενώ το έτος 2018 λήγει η προθεσμία που έχει το Ελληνικό Δημόσιο για να ασκήσει αγωγές για την ακύρωση σχετικών κτηματολογικών εγγραφών υπέρ της Μονής, του Δήμου Πάτμου ως και ιδιωτών!!
Θυμίζουμε ότι με χρυσόβουλο λόγο του αυτοκράτορα Αλεξίου Α’ του Κομνηνού (η ισχύς  του  οποίου  επικυρώθηκε  και  ανανεώθηκε  με όμοιο  τρόπο  από  τους Παλαιολόγους Ανδρόνικο Β’ και Γ’) παραχωρήθηκαν στην Ιερά Μονή Πάτμου η νήσος Πάτμος και τα πέριξ αυτής νησίδια.
Διατυπώνονται αμφισβητήσεις για τη νομική αξία των αυτοκρατορικών αυτών δωρεών και υποστηρίζεται ότι έχουν πλέον ιστορική μόνον αξία.
Εν πάση περιπτώσει ενδεικτικό του μεγέθους του προβλήματος που έχει ανακύψει είναι και το ακόλουθο έγγραφο που απέστειλε στο γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη, ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου κ. Δημήτρης Πατρώνης:
«Θέμα: «Ερώτημα σχετικά με την άσκηση διεκδικητικών αγωγών του Ελληνικού Δημοσίου στο Κτηματολόγιο Πάτμου και Σύμης»
ΣΧΕΤ.:  1)Το με αρ.   πρωτ.     ΜΕΕ   00312     ΕΜΠ     /23-2-2016     έγγραφο της Μονάδας     Εσωτερικού      Ελέγχου-τμήμα      Εσωτερικών      Υποθέσεων      του Υπουργείου μας.
Σε   συνέχεια   του   προαναφερθέντος   σχετικού   εγγράφου   και   ειδικότερα   στη παράγραφο 8 αυτού, ζητείται από την Υπηρεσία μας να ασκηθούν αγωγές δια το Ν.Σ.Κ.   κατά   κτηματολογικών   εγγραφών   όπως   αυτές   προέκυψαν   από   την κτηματογράφηση για το σύνολο των ακινήτων (ιδιοκτησιών) των Νησιών της Πάτμου και της Σύμης, μετά την ένταξη τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο αφού ληφθεί η υπόψη η υπ. αρ. 197/2015 Απόφαση Εφετείου Θράκης στην οποία έγινε δεκτό ότι     μεταξύ     άλλων    τα     Πατριαρχικά    έγγραφα    δεν    αποτελούν   τίτλους κυριότητας.
Εκ της προαναφερθείσας κτηματογράφησης του Εθνικού Κτηματολογίου προέκυψε συνολικός αριθμός 4.815 ακινήτων για την Πάτμο και τις πέριξ αυτής νησίδες, χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτά οι κοινόχρηστοι χώροι (δρόμοι, πλατείες, παραλίες, κλπ). Ειδικότερα στο Νησί της Πάτμου κατεγράφησαν 4624 ακίνητα ενώ μόνο 4 έχουν περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο, τα δε υπόλοιπα 4620 έχουν καταγραφεί στο μεγαλύτερο μέρος τους υπέρ της Μονής Πάτμου και ιδιωτών που τα απέκτησαν με αγοροπωλησία από την Μονή Πάτμου. Διαχρονικά τα εμπράγματα και ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Μονής Πάτμου απορρέουν από «Χρυσόβουλους Λόγους Αυτοκρατόρων του Βυζαντίου» των οποίων τα πρωτότυπα εκτίθενται ως ανεκτίμητος θησαυρός στο μουσείο της Μονής της Πάτμου, έχουν καταγραφεί, φωτογραφηθεί και εκτεθεί ως αναμφισβήτητης αξίας και εγκυρότητας αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς, σημαντικής για την Ορθοδοξία και σεβαστής σε όλον τον πολιτισμένο κόσμο. Στο Νησί της Σύμης μετά την κτηματογράφηση προέκυψαν 8993 ακίνητα, ενώ περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο 1.281 χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτά οι κοινόχρηστοι χώροι (δρόμοι, πλατείες, παραλίες κλπ).
Επομένως ο όγκος των ακινήτων τα οποία κατεγράφησαν στο κτηματολόγιο υπέρ ιδιωτών, Δήμων και Μονής Πάτμου υπερβαίνει τις 12.000. Η συλλήβδην διεκδίκηση τους από το Ελληνικό Δημόσιο δια αγωγών εκ του Ν.Σ.Κ είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει τεράστια κοινωνική αναστάτωση στα Νησιά αυτά (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο παρελθόν σε περιπτώσεις αγωγών σε μεμονωμένα ακίνητα που διεκδίκησε το Δημόσιο, υπήρξαν τεράστιες αντιδράσεις μέσω των Μ.Μ.Ε. αντιπαραθέσεις με Δημάρχους, πολιτικούς παράγοντες και κ.λ.π. ενώ στην Βουλή των Ελλήνων για το θέμα αυτό κατά καιρούς έχουν υποβληθεί πλέον των πέντε -έξι επερωτήσεων επί διαφορετικών κυβερνήσεων).
Επισημαίνεται ότι εδώ και δεκαετίες δια των υποθηκοφυλακείων που λειτουργούσαν στα Νησιά αυτά γίνονταν μεταβιβάσεις, δωρεές και γονικές παροχές χωρίς το Ελλ. Δημόσιο να προβάλει δικαιώματα κυριότητας και σήμερα θα πρέπει επομένως να διεκδικήσουμε το σύνολο των ακινήτων (ιδιοκτησιών) των νησιών Πάτμου και Σύμης σε συνθήκες γενικότερης κρίσης που αφορά ιδιαίτερα τα νησιά των Δωδεκανήσων αφού λάβουμε υπόψη μας ότι η Σύμη είναι ακριτική και ιδιαίτερα ευάλωτη περιοχή, η δε Πάτμος έχει σημαντικό θρησκευτικό ρόλο και αποτελεί κέντρο ενδιαφέροντος για το σύνολο των Ορθοδόξων λαών. Μετά τα παραπάνω θεωρούμε ότι το υπό κρίση θέμα είναι μεγάλου εύρους με τεράστιες κοινωνικές και λοιπές διαστάσεις και δεν δύναται να αντιμετωπιστεί σε στενό διοικητικό επίπεδο από την Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου και το Αυτοτελές Γραφείο Δωδ/σου αλλά χρίζει κατά την άποψη μας αντιμετώπισης από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
Το θέμα αυτό εδώ και δεκαετίες με σειρά εγγράφων της πρώην Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδ/σου έχει προβληθεί, αναφερθεί και έχουν ζητηθεί οδηγίες για την αντιμετώπιση του από το Υπουργείο Οικονομικών χωρίς να υπάρξει ουδέποτε ουσιαστική απάντηση για την αντιμετώπιση του θέματος.
Μετά τα παραπάνω ερωτάται ποιος θα πρέπει να είναι ο περαιτέρω χειρισμός του θέματος αυτού από την Υπηρεσία μας λαμβανομένου υπόψη και των προθεσμιών που τρέχουν (λόγω κτηματολογίου ) για την άσκηση αγωγών για τα Νησιά Πάτμου και Σύμης.
Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου Δημήτρης Πατρώνης»

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου