Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου προσέφυγαν την Παρασκευή 45 μέλη της  πρωτοβάθμιας επαγγελματικής Οργάνωσης (Ένωσης), με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΡΟΔΟΥ» για την ακύρωση απόφασης έκτακτης γενικής συνέλευσης για την αλλαγή του χρώματος των ταξί Ρόδου σε μονόχρωμο μπλέ!
Όπως εκθέτουν στην αγωγή τους τα  εγγεγραμμένα μέλη της οργανώσεως είναι 445 και τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη για το τρέχον έτος είναι 250.
Την δεύτερη εβδομάδα του μηνός Φεβρουαρίου του 2017, πληροφορήθηκαν, ότι το Δ.Σ. της Ενώσεως είχε συγκαλέσει, κατόπιν αιτήσεως του 1/5 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών αυτής, έκτακτη γενική συνέλευση με μοναδικό θέμα συζήτησης, την αλλαγή του εξωτερικού χρώματος των αυτοκινήτων των ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Ρόδου.
Για τη συνεδρίαση αυτή, συντάχθηκε το υπ’ αριθμόν 86/06.02.2017 πρακτικό έκτακτης γενικής συνέλευσης, από το οποίο προκύπτει ότι παραστάθηκαν συνολικά 156 μέλη εκ των οποίων 112 ψήφισαν υπέρ της αλλαγής του χρώματος σε μονόχρωμο μπλε, 42 μέλη υπέρ της διατήρησης του λευκού – μπλε και 2 μέλη λευκό.
Όπως εκθέτουν στην προσφυγή τους οι ενάγοντες στο άρθρο 11 του από 05 Μαρτίου 1989 επικαιροποιημένου, εγκεκριμένου και νομίμως καταχωρημένου στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Ρόδου με αριθμό καταχώρισης 31/1989 καταστατικού της Ενώσεως, προβλέπεται ρητά η τήρηση συγκεκριμένης προδικασίας για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.
Συγκεκριμένα, προβλέπει το καταστατικό, ότι η πρόσκληση της Γ.Σ. γίνεται με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο ορίζει τα θέματα που θα συζητηθούν και η οποία (πρόσκληση) αποστέλλεται στα μέλη της Ένωσης, οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν την πραγματοποίηση αυτής και εφόσον είναι δυσχερής η αποστολή της προσκλήσεως τότε και μόνο μπορεί να αντικατασταθεί με την ανάρτηση αυτής στα γραφεία της Ενώσεως και τη δημοσίευση σε μία τοπική εφημερίδα προ οκτώ ημερών, σωρευτικά και όχι διαζευκτικά.
Για τη συγκεκριμένη Γ.Σ., όπως υποστηρίζουν, στοχευμένα και με σκοπό την μη ενημέρωση των μελών, δεν εφαρμόστηκε η προβλεπομένη από το καταστατικό προδικασία, ενώ διατείνονται ότι τα μέλη που προσήλθαν το έπραξαν μετά από επιλεκτική τηλεφωνική ενημέρωση αυτών που είχαν δηλώσει πρόθεση να ψηφίσουν υπέρ της αλλαγής του χρωματισμού.
Περαιτέρω, όπως ενημερώθηκαν, το προς ψήφιση ζήτημα, ετέθη σε μυστική ψηφοφορία με κάλπη, πλην όμως δεν τηρήθηκε πρωτόκολλο ψηφοφορίας, όπως απαιτείται σε όλες τις αρχαιρεσίες, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση της νομιμότητας της διαδικασίας, ήτοι να ελέγχεται η ταυτότητα αυτού που ψηφίζει, ώστε να αποφεύγονται ετεροπροσωπίες και διπλοψηφίες και να υπογράφει σε σχετικό πρωτόκολλο ψηφοφορίας μετά την άσκηση του δικαιώματός του.
Διατείνονται παραπέρα ότι το θέμα του χρωματισμού των ταξί της Ρόδου, έχει διευθετηθεί νομοθετικά ήδη από το 1984, όπου δυνάμει του άρθρου 7 παρ. 3 της Υ.Α. 183/1984, προβλέπεται ότι «όλα τα αυτοκίνητα ταξί με έδρα διοικητική μονάδα που βρίσκεται μέσα στα όρια της αστικής περιοχής Θεσσαλονίκης ή της νήσου Ρόδου, ή της πόλης της Κέρκυρας, έχουν εξωτερικό χρωματισμό ΛΕΥΚΟ κατά το πάνω μέρος του αυτοκινήτου (από το κάτω μέρος των παραθύρων συμπεριλαμβανομένης και της οροφής) και ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ κατά το υπόλοιπο μέρος».
Σημειώνουν δε ότι η επιλογή του χρωματισμού τέθηκε ξανά ως θέμα στην Γενική Συνέλευση του σώματος της 18 Νοεμβρίου 2013, όπου τα μέλη της Ένωσης αποφάσισαν κατά πλειοψηφία, όπως παραμείνει ο χρωματισμός ΛΕΥΚΟ – ΜΠΛΕ, η απόφαση δε αυτή όχι μόνο δεν προσβλήθηκε από μέλος της Ένωσης ή τρίτο, αλλά υποβλήθηκε προσηκόντως προς έγκριση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου εκδοθείσας στην με αριθμό 29/2014 απόφασης της Ε.Π.Ζ του Δήμου Ρόδου, η οποία στη συνέχεια υποβλήθηκε δεόντως στο δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, προς έγκριση, στην τακτική συνεδρίαση της 02-04-2013 όπου και εγκρίθηκε ομοφώνως.
Στην ως άνω απόφαση πέραν του χρωματισμού ορίσθηκε προθεσμία (παράταση) τριών (3) ετών, λήγουσα στις 10 Απριλίου 2017, προκειμένου τα μονόχρωμα Ταξί να συμμορφωθούν στην ως άνω ρητή επιταγή, ώστε να υπάρχει ομοιοχρωμία σε όλα τα αυτοκίνητα.
Παρά ταύτα, όπως υποστηρίζουν παράνομα και καταχρηστικά, με την βαλλόμενη απόφαση παρακάμφθηκε, άλλως ανετράπη έωλα η ως άνω περιγραφόμενη επιταγή για λόγους που εξυπηρετούν τα συμφέροντα της μειοψηφίας.
Ισχυρίζονται ειδικότερα ότι οι κάτοχοι μονόχρωμων Ταξί, έχουν επενδύσει στην επιλογή αυτή, όχι για λόγους αισθητικής, αλλά καθαρά για λόγους σκοπιμότητας.
Πιο συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζουν οι ενάγοντες, διαφοροποιούμενοι στον χρωματισμό σε σχέση με τα λοιπά οχήματα και την ρητή νομοθετική επιταγή, παρουσιάζουν, ότι τα οχήματά τους ανήκουν σε μία διαφορετική κατηγορία, ήτοι στην κατηγορία «λιμουζίνας» και έτσι στοχεύουν επιπλέον σε ένα διαφορετικό επιβατικό κοινό, με διαφορετικές βέβαια χρεώσεις σε σχέση με τις προκαθορισμένες.
Έτσι στους επιβάτες που επιλέγουν για την μετακίνησή τους υπηρεσίες, μέσω πρακτόρων, ξενοδοχείων, κρουαζιερόπλοιων κ.λ.π., προτάσσονται έναντι των υπολοίπων, για την παροχή υπηρεσιών «λιμουζίνας», εισπράττοντας για την αιτία αυτή και παχυλό κόμιστρο εκτός των προβλεπομένων από το νόμο.
Με τον τρόπο αυτό, όπως επισημαίνουν, κερδοσκοπούν αθέμιτα, όχι μόνο έναντι των υπόλοιπων συναδέλφων, αλλά και έναντι των επιβατών που θα επιλέξουν Ταξί με τον παραπάνω τρόπο, με ότι συνεπάγεται αυτό ως προς την γενική εικόνα του νησιού σε σχέση με την οικονομική αντιμετώπιση των επισκεπτών.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Βασίλης Καβουριού.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ