Και νέα σύσκεψη με την συμμετοχή παραγόντων της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών (Υπηρεσία Δόμησης) του Δήμου Ρόδου και επιτελών της νομικής υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε χθες για την διεκπεραίωση αιτήματος της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου για την χορήγηση στοιχείων που αφορούν την υπόθεση της καταβολής εισφοράς γης σε χρήμα ξενοδόχων και τη μη είσπραξη εισέτι των οφειλομένων αρμοδίως.
Η προθεσμία της 5ης Οκτωβρίου 2018, που έδωσε για την συγκέντρωση και την υποβολή των στοιχείων, ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας κ Θ. Παπαγεωργίου, κατέστη χθες σαφές ότι δεν μπορεί να τηρηθεί με αποτέλεσμα να μετατεθεί η αποστολή για την προσεχή εβδομάδα.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες σε υπάλληλο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών έχει ανατεθεί συγκεκριμένα να συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα που συνέλεξε η υπηρεσία για τα ξενοδοχεία που όφειλαν την εισφορά στο διάστημα των ετών 2005 – 2011.
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται 27 αποφάσεις πρώην νομαρχών για την μετατροπή της εισφοράς σε χρήμα, 4 πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου που εξέτασε σε συνεδριάσεις του το ζήτημα και μια σχετική με το όλο ζήτημα απόφαση αντιδημάρχου.
Επιπλέον έρευνα γίνεται και στο πρωτόκολλο προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απαντήσεις που δόθηκαν από 22 ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες εξέφρασαν την θέλησή τους να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι αναζητούνται και όλα τα στοιχεία των αρμοδίων των υπηρεσιών που εξέδωσαν τις οικοδομικές άδειες των ξενοδοχείων χωρίς να έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση της καταβολής εισφοράς γής σε χρήμα ενώ από την Ανακρίτρια ζητήθηκαν και τα στοιχεία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιακών παραγόντων και αιρετών, προκειμένου, προφανώς να προσωποιήσει τις διώξεις που έχουν ασκηθεί in rem κατά παντός υπευθύνου.
Θυμίζουμε ότι η κυρία Ανάκριση διενεργείται μετά την άσκηση ποινικής διώξεως για το αδίκημα της απιστίας κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ΟΤΑ, που το όφελος που πέτυχε ο δράστης ή η ζημία που προκλήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε, υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών δημοσίου χρήματος, κατά παντός υπευθύνου της πρώην Νομαρχίας Δωδεκανήσου της περιόδου 2005 – 2011 εξαιτίας της μη είσπραξης των οφειλομένων.
Τα αιτήματα για χορήγηση στοιχείων από την κ. Ανακρίτρια εδράζονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε στοιχεία που περιλαμβάνονται σε ΝΟΝ PAPER της Υπηρεσίας Δόμησης, που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.
Στο μακροσκελές έγγραφο τονίζεται μεταξύ άλλων ότι η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης εισφοράς γης σε χρήμα θα σήμαινε την απαγόρευση χορήγησης οικοδομικής άδειας πέραν των 4.000 τ.μ. και ως εκ τούτου τα πέραν αυτής της δόμησης – επιφάνειας που υλοποιήθηκε θεωρούνται προφανέστατα οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις ως αυθαίρετες και κατεδαφιστέες και χρήζουν σύνταξης έκθεσης αυτοψίας (πρωτοκόλλου αυθαιρέτου) και επιβολή προστίμου ανέγερσης και διατήρησης.
Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει σήμερα πλέον, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4178/2013 (εάν φυσικά και αυτός ο νόμος δεν κριθεί όπως και ο Ν.4014/2011 αντισυνταγματικός), άπαντες οι υπόχρεοι να προβούν σε υπαγωγή ρύθμισης, αν και υπάρχει ο κίνδυνος γι’ αυτούς, της ανάκλησης παράνομης διοικητικής πράξης (λόγω κοινωνικού και δημόσιου συμφέροντος), με πιθανότητα να περιέλθουν σε δυσμενέστατη θέση, ακόμα και αυτή της άρσης λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων.
Σημειωτέον ότι το 2005 δεν υπήρχε ούτε και αυτή η δυνατότητα περί ρυθμίσεων «αυθαιρέτων κατασκευών».
Επιπλέον τονίζεται ότι με την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτη Ν. 3852/2010 και με την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής ανατέθηκε αρχικά η διενέργεια ελέγχου στο αρχείο οικοδομικών αδειών και η συλλογή στοιχείων, προκειμένου να εντοπιστούν οι ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις και οφείλουν εισφορά σε γη στο Δήμο.
Έγινε μία αρχική έρευνα εντοπισμού των ξενοδοχείων άνω των 4.000 τ.μ. δόμησης, καθώς και των Αποφάσεων Νομάρχη που εκδόθηκαν περί μετατροπής της εισφοράς γης σε χρήμα.
Στη συνέχεια προχώρησε η ολοκλήρωση της διαδικασίας προκειμένου να γίνει ο τελικός προσδιορισμός των ξενοδοχείων που οφείλουν εισφορά καθώς και ο υπολογισμός του μεγέθους της εισφοράς για το καθένα από αυτά.
Στην προσπάθεια αυτή απεστάλησαν έγγραφα προς όλες τις Δημοτικές Ενότητες προκειμένου να χορηγήσουν σχετικά στοιχεία, με παράλληλη συνεχή επικοινωνία με την Νομική Υπηρεσία προκειμένου να αντιμετωπιστούν πολλαπλά προβλήματα που ανέκυπταν.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός αυτών των ξενοδοχείων είναι εξήντα έξι (66) με συνολική εισφορά περίπου 600.000 τ.μ.
Πιο συγκεκριμένα αφορά:
Για τις εν λόγω 66 ξενοδοχειακές μονάδες έχουν εκδοθεί είκοσι επτά (27) αποφάσεις Νομάρχη για μετατροπή της εισφοράς σε χρήμα, τέσσερις (4) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του νέου Δήμου Ρόδου, καθώς και μία απόφαση Αντιδημάρχου.
Στη συνέχεια στάλθηκε έγγραφο σε όλους τους υπόχρεους, όπου αναφερόταν η σχετική νομοθεσία, οι οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί και η έκταση σε γη που όφειλαν να εισφέρουν βάσει αυτών, προκειμένου εντός 20 ημερών, για τις μεν εξ αυτών όπου έχει εκδοθεί απόφαση μετατροπής σε χρήμα να προσέλθουν στην υπηρεσία για εξεύρεση λύσης σχετικά με τον προσδιορισμό της τιμής και για τις υπόλοιπες είτε να προχωρήσουν στην διαδικασία παραχώρησης γης με συμβολαιογραφική πράξη, είτε να αιτηθούν την μετατροπή της οφειλής τους σε χρήμα.
Από τα έγγραφα που αποστάλθηκαν, η υπηρεσία έλαβε έγγραφη απάντηση από είκοσι δύο (22) ξενοδοχειακές μονάδες εκ των οποίων:
-οι τρεις (3) αιτήθηκαν παράτασης της προθεσμίας που τέθηκε
-οι τρεις (3) για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση μετατροπής, αιτήθηκαν εισφορά σε γη, την οποία θα προσδιορίσουν με τοπογραφικό σχέδιο προσεχώς
-οι δύο (2) ήταν απλώς διευκρινιστικές κάποιων στοιχείων
-και οι υπόλοιπες είχαν γενική ένσταση περί της οφειλής εισφοράς, εκ των οποίων κάποιες είχαν έντονο και απειλητικό τόνο.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ