Bαθαίνει ολοένα και περισσότερο το ρήγμα μεταξύ των μετόχων της νεοσύστατης ναυτιλιακής εταιρείας «Τήλος Ακτοπλοϊκή Ναυτική Εταιρεία» στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας μετέχουν με ποσοστό 51% γνωστός επιχειρηματίας της Ρόδου και με ποσοστό 49% Τούρκοι επιχειρηματίες.
Ο ημεδαπός μέτοχος της εταιρείας υπέβαλε την 30η Μαρτίου 2018 ενώπιον της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου μήνυση κατά 4 Τούρκων και της εταιρείας με την επωνυμία ANTAR RAZARLAMA DAAGITIM TICARET TURIZM ITHALAT IHRACAT ANONIM SERKETI με έδρα στην πόλη Φέτιγιε Τουρκίας.
Διατείνεται ότι τέλεσαν εις βάρος του και εις βάρος της εταιρείας «Τήλος Ακτοπλοϊκή Ναυτική Εταιρεία» τις αξιόποινες πράξεις της κακουργηματικής πλαστογραφίας μετά χρήσεως και της κακουργηματικής απάτης.
Χθες ακολούθησε η υποβολή ανακοπών εις βάρος διαταγών πληρωμής που εξέδωσαν εις βάρος του οι αντίδικοι του.
Τα όσα περιγράφονται στο δικόγραφο είναι απίθανα.
Πιο συγκεκριμένα ο Ροδίτης μέτοχος της εταιρείας υποστηρίζει τα ακόλουθα:
«Η εταιρεία μας ΤΗΛΟΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιδρύθηκε στις 10.02.2017 από τους δύο μετόχους αυτής, ήτοι τον (…) πλειοψηφών, κατά ποσοστό 51%, μέτοχο και κάτοχο 123 εκ του συνόλου των 240 μετοχών της και τον καθού τούρκο υπήκοο (…) μέτοχο κατά ποσοστό 49% του εταιρικού κεφαλαίου και κάτοχο 117.
Ο δε πλειοψηφών μέτοχος (…)τυγχάνει και Πρόεδρος του τριμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας από την ίδρυσή της έως και σήμερα. Τα άλλα δύο μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου είναι οι (…) και ο (…).
Η γνωριμία του πλειοψηφούντος μετόχου και Προέδρου της εταιρείας μας (…) με την ανωτέρω τουρκική οικογένεια του μειοψηφούντος μετόχου και καθού (…) ήτοι με τον (…) ο οποίος είναι ο επικεφαλής της οικογένειας και των επιχειρήσεων με τον διακριτικό τίτλο (…), την αδερφή του (…) η οποία είναι υπεύθυνη επί των οικονομικών των επιχειρήσεων της οικογενείας και τον σύζυγό της (…), ανάγεται περί τα τέλη του έτους 2016, όταν ο καθού αυτοαποκαλούμενος ως “αρχηγός” της τουρκικής αυτής οικογένειας (…) κατά την διάρκεια επισκέψεως του στην Ρόδο προσέγγισε τον (…) εξαιτίας του κύρους του ονόματός του και της επιφανούς επιχειρηματικής δράσης του προκειμένου να του προτείνει να αναλάβει την διοίκηση των επιχειρήσεων που σκόπευε να αναπτύξει στην Ελλάδα και δη στην Ρόδο ώστε σε περίπτωση εκδίωξης της οικογένειάς του από την Τουρκία να έχει έτοιμη επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ρόδο την οποία έβλεπε ως τόπο μετοίκησής του και της οικογένειάς του. Κατά τις συναντήσεις τους δε αυτές τα μέλη της ως άνω τουρκικής οικογένειας δήλωναν διατεθειμένοι να προβούν σε σημαντικές επιχειρηματικές επενδύσεις στην Ρόδο στον τομέα του τουρισμού, των ξενοδοχείων και της ναυτιλίας τις οποίες προσδιόριζαν σε ποσό άνω των 3.000.000 ευρώ. Οι διαπραγματεύσεις αυτές διήρκησαν αρκετούς μήνες και αναπτύχθηκαν φιλικές σχέσεις μεταξύ του Προέδρου της εταιρείας με τα μέλη της ως άνω τουρκικής οικογένειας. Ο δε (…) φιλοξενήθηκε στην οικία του Προέδρου μας για χρονικό διάστημα άνω των δύο μηνών κατά την διάρκεια των
οποίων κατόπιν εντολών που ελάμβανε από τον συντονιστή της οικογένειας (…)πρότεινε στον (…)διάφορα επιχειρηματικά σχέδια μεταξύ των οποίων και η σύσταση της εταιρείας μας για την εκμετάλλευση του πλοίου SEA STAR τύπου καταμαράν το οποίο εκτελούσε την γραμμή μεταξύ Ρόδου και Τήλου και η πλοιοκτήτριά του εταιρεία λαϊκής βάσεως Τήλος 21ος αιώνας ναυτική εταιρεία είχε σταματήσει να λειτουργεί λόγω θέσης αυτής σε εκκαθάριση.
Την 21.09.2016 ο δε ανωτέρω αρχηγός της τουρκικής οικογένειας (…) συνέστησε την μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με έδρα στη Ρόδο με την επωνυμία (…). Πρόεδρος δε του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής διορίστηκε η επίσης τουρκικής καταγωγής (…)κάτοικος Ρόδου η οποία ήταν και η διευθύντρια του εν λειτουργία τότε υποκαταστήματος στην Ρόδο της τουρκικής τράπεζας ZIRAAT BANKASI A.S. Η δε (…), η οποία πέραν της τουρκικής που είναι η μητρική της γλώσσα ομιλεί και την ελληνική, επιπρόσθετα με την ιδιότητά της της διευθύντριας του ως άνω τραπεζικού υποκαταστήματος τελούσε σύμβουλος της ανωτέρω τουρκικής οικογένειας και είχε αναλάβει ρόλο διερμηνέα διότι οι ως άνω τούρκοι υπήκοοι δεν ομιλούν την ελληνική. Ήταν δηλαδή η διευθύντρια του υποκαταστήματος της τουρκικής τράπεζας (…) και παραμένει “το δεξί χέρι” και η σύμβουλός της τουρκικής οικογένειας (…). Όλοι δε οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εταιρειών του τηρούντο στο εν λόγω υποκατάστημα.
Την 01.02.2017, μετά δηλαδή από μερικούς μήνες από την σύσταση από τον (…) της εταιρειας (…) δυνάμει της με ίδιας ημερομηνία απόφασης Γενικής Συνέλευσης ο mως άνω τούρκος υπήκοος καθού και αρχηγός της οικογένειας διόρισε ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας αυτής τον (…). Τα δε άλλα δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μας (…) και (…)ομοίως διορίσθηκαν μέλη και του διοικητικού συμβουλίου της ως άνω εταιρείας και ειδικώτερα ο μεν πρώτος ως Αντιπρόεδρος ο δεύτερος ως μέλος αυτού. Οι (…), ο υιός του (…) και ο (…)αποδέχτηκαν τον διορισμό τους ως μέλη της διοίκησης της εταιρείας (…) επειδή ο τούρκος μεγαλο-επιχειρηματίας (…) τους είχε υποσχεθεί ότι η ως άνω εταιρεία σύντομα θα καθίστατο κερδοφόρα και με μεγάλο κύκλο εργασιών και ότι τότε θα ελάμβαναν ανάλογη αμοιβή, προσέφερε δε στον (…) μέρος των μετοχών της εταιρείας αυτής.
Στις 10.02.2017, εννέα (9) δηλαδή ημέρες μετά τον διορισμό του (…) ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της (…) συνεστήθη η εταιρεία μας ΤΗΛΟΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο (…) διορίσθηκε ως Πρόεδρος αυτής.
Ο σκοπός της εταιρείας μας ήταν η αγορά του καταμαράν SEA STAR καθώς και η επισκευή αυτού για την εκτέλεση τοπικών δρομολογίων. Στην εταιρεία αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας είναι 24.000 ευρώ ο (…)εισέφερε εκτός από το ποσό των 12.300 ευρώ που αντιστοιχεί στο ποσοστό των μετοχών του (51%) και την τεχνογνωσία που έχει στον χώρο της ναυτιλίας καθώς και τις γνωριμίες και διασυνδέσεις για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού. Ενώ η
συνεισφορά του καθού (…)και του γαμπρού του αλλά και η εν γένει ενασχόλησή τους με αυτήν, ήταν αποκλειστικά και μόνο οικονομική, δεδομένου ότι δεν γνώριζαν καθόλου τον χώρο της ναυτιλίας, το αντικείμενο και δεν δύνατο να ασχοληθούν με την καθημερινή εφαρμογή του εταιρικού σκοπού. Λόγω ακριβώς της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας του (…) στο αντικείμενο, με το καταστατικό σύστασης ανατέθηκε σε αυτόν η εκπροσώπηση εν όλω της εταιρείας, την οποία δέσμευε δια μόνης της υπογραφής του, ενώ ο αντίδικος δεν ορίσθηκε μέλος του ΔΣ. Τη θέση του Προέδρου της εταιρείας ο (…)διατηρεί έως και σήμερα και παρά τις διαμάχες που έχουν ανακύψει λόγω των έριδων και των αντεγκλήσεων που προκλήθηκαν με τον αντίδικο, λόγω των διαρκώς εντεινόμενων προσπαθειών του να αποκτήσει παρά το νόμω την πλειοψηφία των μετοχών του κεφαλαίου της ναυτικής εταιρείας τελώντας σε γνώση του ότι απαγορεύεται τούρκος υπήκοος να έχει ποσοστό συμμετοχής σε ελληνική ναυτική εταιρεία άνω του 49%. Από τον Φεβρουάριο του 2017 έως και τον Ιούνιο του ίδιου έτους ο Πρόεδρος της εταιρείας μας κατόπιν εντατικών προσπαθειών και εκ μέρους του ενεργειών πέτυχε την σύναψη της συμφωνίας για την εξαγορά του καταμαράν SEA STAR σε τιμή πολύ χαμηλότερη από την αρχική. Όταν δε περί τον Ιούνιο του 2017 είχε καταστεί εμφανές ότι είχε ανοίξει ο δρόμος για την μεταβίβαση του πλοίου στην εταιρεία μας γεγονός που θα σηματοδοτούσε και την έναρξη της εταιρικής και επιχειρηματικής της δραστηριότητας ο ιδιοκτήτης της καθής (…) επιδίωξαν να αποσπάσουν με κάθε τρόπο από τον (…) το ποσοστό των μετοχών του. Ήδη από τον Ιούνιο του 2017 ο αντίδικος μεθόδευε, όπως εκ των υστέρων συνειδητοποιήσαμε και εξακολουθούμε να συνειδητοποιούμε, την απόκτηση της πλειοψηφίας, αν όχι του συνόλου των μετοχών ώστε να έχει υπό τον πλήρη έλεγχο την ως άνω εταιρεία.
Ειδικώτερα, βάσει των μεταξύ μας συμφωνιών, όταν η νεοσυσταθείσα εταιρεία είχε ταμειακές ανάγκες με δεδομένο ότι δεν είχε αναπτύξει ακόμη επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να της αποφέρει έσοδα, αυτές καλύπτονταν από τον (…) τα μέλη της οικογένειάς του και επειδή αυτός διέθετε οικονομική δύναμη και δάνειζε άτοκα τα σχετικά ποσά στην εταιρεία με την συμφωνία να του αποδοθούν σταδιακά αρχής γενομένης μετά την περιέλευση του πλοίου στην ιδιοκτησία της και την εμπορική του εκμετάλλευση και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από το έτος 2023 οπότε και υπολογίζετο το νωρίτερο της έναρξης της κερδοφορίας. Από τον Ιούνιο του 2017 μόνιμη επωδός ήταν να αποδώσει ο (…)το ποσοστό των μετοχών του παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παράνομο κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου 959/1979. Ο (…) και η αδερφή του δεν μπορούσαν να δεχτούν το γεγονός ότι εξαιτίας της τουρκικής καταγωγής τους δεν επιτρέπετο από την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία να κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας μας. Τότε ήταν που οι ανωτέρω παράνομα και αντισυμβατικά ξεκίνησαν να απαιτούν εκβιαστικά από τον (…) να τους μεταβιβάσει το ποσοστό των μετοχών του προκειμένου να αποκτήσουν την απόλυτη πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας όπως είχαν και στην (…). Στην άρνηση του (…) να συμφωνήσει “συμμαχώντας μαζί τους στις παρανομίες τους” εκείνοι δηλαδή ο αρχηγός της
οικογένειας (…), η αδερφή του (…) και σύζυγός της ξεκίνησαν εναντίον του (…) έναν αδίστακτο πόλεμο που περιλάμβανε μέχρι και απειλές για την ζωή του και των μελών της οικογένειάς του.
Τα ανωτέρω γεγονότα οδήγησαν σε ασφυκτική πίεση εναντίον του (…)ενώ αποτέλεσαν την εκκίνηση πλήθους επιθετικών ενεργειών τους σε βάρος της εταιρείας μας και του Προέδρου της, όπως διαπιστώσαμε εκ των υστέρων, μέρος των οποίων αποτελεί και η ανακοπτόμενη.
Η δε εμμονή τους να αποκτήσουν παρά το νόμο την πλειοψηφία των μετοχών
στην εταιρεία άλλως το μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο δηλαδή το καταμαράν SEA STAR αποδεικνύεται ότι χωρίς καμία αναστολή δεν δίστασαν προκειμένου να στοιχειοθετήσουν την απαίτηση σε βάρος της εταιρείας μας να διαπράξουν τις εγκληματικές ενέργειες της υπεξαίρεσης, της κακουργηματικής πλαστογραφίας και της επι δικαστηρίω απάτης».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ