Σε αρμόδια υπηρεσία ελεγκτών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ανατίθεται η διενέργεια Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης για τον πειθαρχικό κολασμό υπαλλήλου του λογιστηρίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που υπεξαίρεσε χρήματα από το ταμείο.
Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια σχετικής έρευνας από Ορκωτό Λογιστή προκειμένου να διαπιστωθεί το ύψος του ποσού που έχει υπεξαιρεθεί.
Η έρευνα, όπως έγραψε η «δημοκρατική», ξεκίνησε την 26η Οκτωβρίου 2017 από επιτελείς του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας γύρω από την δραστηριότητα λογιστή, που ασκεί επί 25ετία την διαχείριση της δομής, στο γηροκομείο της Ρόδου, ο οποίος αιφνιδίως ομολόγησε εγγράφως την υπεξαίρεση ποσού ύψους 7.000 ευρώ, για την κάλυψη αυξημένων προσωπικών του αναγκών.
Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Κέντρου κ. Γιάννης Μαρίνος, που ενημερώθηκε εγγράφως από τον υπάλληλο για την ατασθαλία, αφού ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο, έλαβε την απόφαση ανάθεσης οικονομικού ελέγχου σε βάθος, προκειμένου να διαπιστωθεί εαν υφίστανται κι άλλες ατασθαλίες αλλά και για το ακριβές ύψος της υπεξαίρεσης, που φέρεται να έγινε από τον υπάλληλο για να καλύψει χρέη του.
Ο υπάλληλος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ήδη επιστρέψει το ποσό των 7.000 ευρώ το οποίο αφαιρέθηκε, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες σταδιακά το τελευταίο έτος και καλύφθηκε με ιδιαίτερα τεχνάσματα σε εγγραφές του ταμείου.
Ο κ. Μαρίνος τον έθεσε σε υποχρεωτική άδεια, του ανέστειλε την άσκηση των καθηκόντων του ενώ από την ολοκλήρωση της έρευνας του Ορκωτού Λογιστή θα κριθεί αν συντρέχουν λόγοι προσφυγής στην δικαιοσύνη ή όχι.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ