Θετικές είναι οι εξελίξεις που καταγράφονται από χθες για την εκκίνηση της επένδυσης στο Γκόλφ Αφάντου, μετά την κατακύρωση από το ΤΑΙΠΕΔ σε εργολαβική εταιρεία, που ήταν και η μόνη που εκδήλωσε ενδιαφέρον, του έργου της διενέργειας αρχαιολογικών τομών στο ακίνητο.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «δημοκρατικής», εκπρόσωποι της εργολαβικής εταιρείας εγκαταστάθηκαν χθες και πραγματοποίησαν τις πρώτες εργασίες χωροθέτησης για την έναρξη του έργου των διερευνητικών τομών.
Η εταιρεία που ανέλαβε το έργο, υπάγεται στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και η επωνυμία της είναι «Νότιο Αιγαίο Κατασκευές Εξοπλισμοί Ξενοδοχείων ΕΠΕ».
Διαχειριστής αυτής είναι ο κ. Μαρίνος Αντωνίου του Αριστοτέλη, κυπριακής καταγωγής, ενώ διατηρεί γραφεία στα Κολύμπια με εκπρόσωπο τον κ. Γεώργιο Σπανό, της Αtlantica Hotels.
Εταίροι της εταιρείας, είναι οι « Μ.Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ», η οποία εδρεύει στην Παραμυθιά Λεμεσού Κύπρου, η οποία συμμετέχει κατά ποσοστό 99,599%, o κ. Γιαννάκης Αντωνίου του Αριστοτέλη», ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία κατά ποσοστό 0,40% και ο κ. Μαρίνος Αντωνίου του Αριστοτέλη, ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία κατά ποσοστό 0,001%. Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής.
Θυμίζουμε ότι εκπρόσωποι των δύο επενδυτών, που έχουν υπογράψει συμφωνία με το ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση του Γκολφ Αφάντου, έχουν αποστείλει στο ΤΑΙΠΕΔ τοπογραφικά διαγράμματα των master plan των επενδύσεων, που σκοπεύουν να κάνουν, προκειμένου να καθοριστεί, πού θα διενεργηθούν οι τομές.
Υπενθυμίζεται ότι κατά την υποβολή των προσφορών αξιοποίησης των δύο ακινήτων στ’ Αφάντου Ρόδου, τον Ιούλιο του 2014, η M.A. Angeliades Inc. με προσφορά 26,9 εκατ. ευρώ για το βόρειο ακίνητο της περιοχής και η Τ.Ν. Aegean Sun Investment Ltd με προσφορά ύψους 15,0 εκατ. ευρώ για το νότιο ακίνητο, πλειοδότησαν στον σχετικό διαγωνισμό.
Εκτοτε, το ακίνητο έκτασης 500 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει το Γκολφ Αφάντου, τις εγκαταστάσεις της Φωνής της Αμερικής και το ακίνητο που κατείχε κάποτε ο Αντονι Κουίν, παραμένει αναξιοποίητο.
Θυμίζουμε ότι δεδομένης της ανάγκης τεχνικής ωρίμανσης του ακινήτου, το ΤΑΙΠΕΔ υπέγραψε με το Υπουργείο Πολιτισμού το από 11/12/2017 Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας για τη Διενέργεια Αρχαιολογικών Διερευνητικών Τομών στα δύο ακίνητα.
Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά στην παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης τεχνικού έργου, με σκοπό τη διευκόλυνση συστηματοποίηση και επιτάχυνση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών.
Οι δοκιμαστικές τομές που θα αναληφθούν δυνάμει του υπογραφέντος Μνημονίου, αφορούν στις παρακάτω περιοχές:
Για τη Νότια ζώνη:
Αριθμός επιφανειών (καλύψεις κτηρίων και κολυμβητικών δεξαμενών), όπου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εκσκαφή: (περίπου) 150. Βάθη εκσκαφών: 1,50 μ. έως 4 μ. (επικρατέστερο βάθος: 2,80 μ.).
Για τη Βόρεια ζώνη:
Ο ακριβής προσδιορισμός των διερευνητικών τομών θα προκύψει κατόπιν συνεργασίας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και του ΤΑΙΠΕΔ.
Στο νοτιότερο τμήμα του χώρου Α8 (βορείως του Γκολφ), οι εργασίες θα αφορούν μόνο στον προσδιορισμό των ορίων του αρχαίου νεκροταφείου.
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να τηρεί εμπιστευτικότητα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, να προσαρμόζει το έργο προς τις παρατηρήσεις των αρμόδιων Αρχαιολόγων, που θα επιβλέπουν την τήρηση των διαδικασιών του ν. 3028/2002 και τη διασφάλιση της προστασίας των αρχαιοτήτων και να εκτελούν το έργο συμφώνως προς τις οδηγίες του ΤΑΙΠΕΔ και των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Οι αρχαιολογικές διερευνητικές τομές θα έχουν μέγιστη διάρκεια:
Νότια ζώνη: τρεις (3) μήνες.
Βόρεια ζώνη: τέσσερις (4) μήνες.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ