Μεταστεγάζεται στον ίδιο χώρο και το Κοινωνικό Φαρμακείο

Ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος υπέγραψε πρόσφατα τη διακήρυξη για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση –διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση δημοτικού Ιατρείου οδού Βεργίνας» στο Ροδίνι, συνολικού προϋπολογισμού 110.000 ευρώ, όπου θα εγκατασταθούν οι Κοινωνικές Δομές Υγείας της περιοχής.
Σύμφωνα με τη τεχνική μελέτη, προβλέπεται η αποκατάσταση και η διαμόρφωση του υφιστάμενου δημοτικού ακινήτου(οδός Βεργίνας), για τη στέγαση : του δημοτικού Ιατρείου και τη μετεγκατάσταση του Κοινωνικού Φαρμακείου, που λειτουργεί με τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ο Δήμος Ρόδου, από την περιοχή του Αγ. Ιωάννου, καθώς δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Στην ίδια μελέτη προβλέπεται η διαμόρφωση των χώρων του 21ου Νηπιαγωγείου, αλλά και η δημιουργία χώρου στέγασης συλλόγων, προκειμένου ο δήμος Ρόδου να ανταποκριθεί στη μεγάλη ζήτηση που παρατηρείται, σύμφωνα με τα αιτήματα που καταγράφονται από την υπηρεσία.
Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθούν μεταξύ άλλων: οικοδομικές και – ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ,προκειμένου να καταστεί το κτίριο λειτουργικό.
Προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/04/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.
Ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/05/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.
Ο Δήμος Ρόδου προκήρυξε το διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με προϋπολογισμό 110.000 ευρώ και η χρηματοδότησή του θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ