Ειδήσεις

Εφορία: Πώς στήνει διπλή παγίδα για τους φοροφυγάδες

Το 2012 μια ομάδα καθηγητών από το πανεπιστήμιο του Σικάγο, μεταξύ των οποίων η κ. Μαργαρίτα Τσούτσουρα έκανε μια μελέτη για τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα.

Διαπίστωσε μεταξύ άλλων ότι στην Ελλάδα ο μέσος ελεύθερος επαγγελματίας εμφανίζεται να δαπανά το 82% του δηλωθέντος εισοδήματός του για την αποπληρωμή δανείων. Σε μερικούς κλάδους, όπως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ιατρικά και δικηγορικά επαγγέλματα το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 100%, ανέφερε η μελέτη σημειώνοντας πως είναι ηλίου φαεινότερο ότι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι κλέβουν την εφορία.

Πολύ απλά, κανένας δεν μπορεί να καταβάλλει για εξυπηρέτηση των δανείων του οκτώ στα δέκα ευρώ του εισοδήματός του ή και το συνολικό του εισόδημα. Είναι σαφές ότι κλέβει την εφορία. Η μελέτη μάλιστα εκτιμούσε , δια αυτής της μεθόδου, ότι η φοροδιαφεύγουσα φορολογητέα ύλη, μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες ήταν 28 δισ. ευρώ (το 2009).

Σε αυτό το φόντο, με αρκετή καθυστέρηση, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εντάσσει στη γκάμα των στοιχείων που θα συλλέγει από τις τράπεζες και τις τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων. Πάσης φύσεως δανείων, χωρίς περιορισμούς ως προς το ύψος τους.

Η απόφαση της ΓΓΔΕ Κ. Σαββαϊδου, με την οποία τροποποιείται παλαιότερη του προκατόχου της Χ. Θεοχάρη βάζει στο κάδρο των στοιχείων που θα συλλέγονται για διασταυρώσεις εκτός από τα δάνεια, τα μερίσματα αλλά και πάσης φύσεως ασφαλιστήρια συμβόλαια. Είναι ένα βήμα πιο μπροστά σε σχέση με τα ισχύοντα για το περασμένο έτος.

Διορθώνει τα όρια (από 50.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ) για τις καταθέσεις και για τα χρηματιστηριακά προϊόντα (από 100.000 σε 200.000 ευρώ) και βάζει επιπλέον στοιχεία στη βάση δεδομένων που θα τροφοδοτήσει το προφίλ των φορολογουμένων στο περιβόητο Περιουσιολόγιο.

Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να αποστέλλουν στοιχεία όχι μόνο για τους τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους υπάρχει ή υπήρξε στη διάρκεια του περασμένου έτους υπόλοιπο μεγαλύτερο των 100.000 ευρώ, αλλά και για τους λογαριασμούς στους οποίους η κίνηση κεφαλαίων υπερβαίνει αυτό το όριο.

Για τα δάνεια, δεν υπάρχει όριο τοκοχρεολυτικής δόσης και περιλαμβάνονται από στεγαστικά και καταναλωτικά έως πιστωτικές κάρτες και πάσης φύσεως χορηγήσεις.

Αναφορικά με τα στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρείες σε αντιδιαστολή με ότι ίσχυε έως πέρυσι (υποχρέωση αποστολής των βεβαιώσεων που χορηγούσαν οι εταιρείες σε ασφαλισμένους τους) από φέτος υπάρχει υποχρέωση αποστολής στοιχείων για κάθε ασφαλιστήριο είτε αφορά συμβόλαια ζωής – θανάτου, είτε προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας.

Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποσταλούν στη ΓΓΔΕ έως τις 31 Μαρτίου.

Η παγίδα γίνεται διπλή. Από το Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμη και η επέκταση του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών στα δάνεια. Ετσι, οι ελεγκτές της ΓΓΔΕ θα έχουν σχεδόν απευθείας πρόσβαση σε όλες τις συναλλαγές δανειακών προϊόντων στις τράπεζες, ενώ έως το τέλος του έτους θα έχουν πρόσβαση και στα στοιχεία χρηματιστηριακών συναλλαγών. Ήδη σχεδόν on line έχουν πρόσβαση σε κάθε τραπεζικό λογαριασμό φορολογούμενου υπό έλεγχο.

Τι θα στέλνουν οι φορείς στην ΓΓΔΕ

Σύμφωνα με την απόφαση, τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, η Ελληνικά Χρηματιστήρια ΕΧΑΕ -0,81% Α.Ε, τα ΕΛΤΑ και οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να αποστείλουν στοιχεία για:

1. Καταθέσεις. Αποστέλλονται στοιχεία που αφορούν σε δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης, μεγαλύτερη των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών ή ΕΛΤΑ,
β) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων του λογαριασμού,
γ) ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
δ) Αριθμός λογαριασμού,
ε) Ποσά συνολικής χρέωσης σε ευρώ,
στ) Ποσά συνολικής πίστωσης σε ευρώ,
ζ) Το ποσό της μεγαλύτερης συναλλαγής, χρέωσης ή πίστωσης, ανά λογαριασμό,
η) Υπόλοιπα λογαριασμού σε ευρώ με ημερομηνία 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο,
θ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,
2. Κινητές αξίες. Διαβιβάζονται στοιχεία χαρτοφυλακίου φυσικών προσώπων που αφορά σε κινητές αξίες, με ημερομηνία 31/12 τόσο έκαστου ημερολογιακού έτους αναφοράς όσο και του αμέσως προηγούμενου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

Τα στοιχεία αφορούν:

α) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων,
β) ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
γ) Αριθμός λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα Άυλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ’ ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου,
δ) Αποτίμηση χαρτοφυλακίου σε ευρώ την 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο, ε) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.»

3. Μερίσματα. Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν σε μερίσματα, που διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα στοιχεία αφορούν:

α) Ονοματεπώνυμο-επωνυμία δικαιούχων,
β) Α.Φ.Μ των δικαιούχων,
γ) Αριθμός λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα Άυλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ’ ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου,
δ) Την Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται οι δικαιούχοι,
ε) Επωνυμία της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα,
στ) Α.Φ.Μ της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα,
ζ) Το ποσό του μερίσματος,
η) Το ποσό του φόρου που αναλογεί στο μέρισμα,
θ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς».

4. Δάνεια. Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν σε χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας.

Τα στοιχεία αφορούν:

α) Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος
β) Είδος δανείου (1:Στεγαστικό, 2:Καταναλωτικό, 3:Άλλο)
γ) Συνολικό ύψος εκταμιευμένου δανείου σε ευρώ
δ) Ημερομηνία χορήγησης δανείου
ε) Συνολικό καταβληθέν ποσό για απόσβεση δανείου (τόκοι και κεφάλαιο)
στ) Πλήθος οφειλετών/ συνοφειλετών
ζ) ΑΦΜ πρώτου οφειλέτη ή ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου
η) Ποσοστό συμμετοχής πρώτου οφειλέτη
θ) Ονοματεπώνυμο πρώτου οφειλέτη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία ζ, η και θ επαναλαμβάνονται για κάθε οφειλέτη, όταν υπάρχουν συνοφειλέτες».

5. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια. Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας που συνάφθηκαν.

euro2day.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου