Κατατέθηκε στη Ρόδο, η πρώτη αίτηση για διόρθωση καταχώρισης φύλου, με βάση τον πολυσυζητημένο νέο νόμο του υπουργείου Δικαιοσύνης, με την ψήφιση του οποίου απλουστεύθηκαν όλες οι διαδικασίες για τη μεταβολή του φύλου διεμφυλικών προσώπων.
Η αίτηση έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί προσεχώς στο Ειρηνοδικείο της Ρόδου και μάλιστα έχει ζητηθεί, όπως προβλέπει ο νόμος, αυτό να γίνει σε ιδιαίτερο γραφείο, χωρίς δημοσιότητα ώστε να προστατευθεί η ταυτότητα του προσώπου.
Πρόκειται για μόνιμο κάτοικο της Ρόδου, πλήρως ενταγμένο στο κοινωνικό σύνολο, που έλαβε την απόφαση να διορθώσει το φύλο του προκειμένου η αναφορά στην ταυτότητα να συμβαδίζει με την εικόνα που έχει το άτομο αυτό για τον εαυτό του αλλά και την εικόνα που έχει ο κοινωνικός του περίγυρος.
Με τον νόμο αυτό το υπουργείο Δικαιοσύνης επιδιώκει για πρώτη φορά τη θέσπιση ενός ειδικού νομοθετήματος για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου τρανσέξουαλ και τρανς ατόμων. Όπως άλλωστε αναφέρεται και στις γενικές παρατηρήσεις του νομοσχεδίου, τα άτομα αυτά έρχονται αντιμέτωπα με διακρίσεις, ενώ στερούνται σε μεγάλο βαθμό την απόλαυση των ατομικών δικαιωμάτων τους.
Μέχρι σήμερα, η διαδικασία για την αλλαγή της ταυτότητα φύλου απαιτούσε αίτηση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, με την οποία θα έπρεπε το κάθε πρόσωπο να δείξει ότι παρακολουθείτο από ψυχίατρο και ότι είχε υποβληθεί σε σχετική επέμβαση.
Με τον νέο νόμο, το υπουργείο Δικαιοσύνης ρυθμίζει το ζήτημα, αλλάζοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, ενώ παράλληλα ρυθμίζονται οι συνέπειες στην προσωπική κατάσταση και τις οικογενειακές και άλλες σχέσεις του προσώπου. Συγκεκριμένα, πλέον δεν απαιτείται να βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε ιατρική επέμβαση ή ότι έχει προηγηθεί κάποια εξέταση ή ιατρική αγωγή που σχετίζεται με τη σωματική ή ψυχική του υγεία.
Αντίθετα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νομοσχεδίου, η διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου γίνεται με δικαστική απόφαση. Στην αίτηση δηλώνεται το επιθυμητό φύλο, το κύριο όνομα που επιλέγεται και το προσαρμοσμένο σχετικό επώνυμο, ενώ η δήλωση γίνεται αυτοπρόσωπη στο δικαστήριο αλλά σε ιδιαίτερο γραφείο, χωρίς δημοσιότητα. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται, δε, και στην τήρηση εχεμύθειας από τους υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών οι οποίες θα είναι αρμόδιες για την έκδοση όλων των υπόλοιπων εγγράφων.
Κατά το σχέδιο νόμου, η δικαστική απόφαση καταχωρείται στο ληξιαρχείο “με τρόπο που διασφαλίζει τη μυστικότητα της μεταβολής και της αρχικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης έναντι όλων”. Μάλιστα, υπάρχει ξεχωριστό άρθρο με το οποίο τονίζεται η μυστικότητα που θα πρέπει να υπάρχει στην όλη διαδικασία, αλλά και αργότερα η τήρηση εχεμύθειας από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Με τη νέα ληξιαρχική πράξη οι υπηρεσίες θα είναι αρμόδιες για την έκδοση των υπολοίπων εγγράφων, όπως είναι η ταυτότητα, στα οποία βέβαια δεν επιτρέπεται η αναφορά ότι μεσολάβησε διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου.
Αναφορικά με τις οικογενειακές σχέσεις, τονίζεται ότι “αν το πρόσωπο έχει παιδιά, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του από τη γενική μέριμνα δεν επηρεάζονται”. Να σημειωθεί επίσης, ότι το πρόσωπο, μετά την πρώτη διόρθωση μπορεί να επανέλθει μόνο μία φορά, ζητώντας να ξαναγυρίσει στο προηγούμενο φύλο και πάλι με δικαστική απόφαση.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ