Ειδήσεις

Εκπνέει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων στο ΕΒΕΔ

Την 16η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. εκπνέει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων στις εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.
Το ενδιαφέρον σε σχέση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, όπως έγραψε ξανά η «δημοκρατική», είναι μηδαμινό και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η Δωδεκάνησος θα κατέβει ενωμένη με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο στις επιμελητηριακές εκλογές.
Επικεφαλής πρόκειται να είναι ο σημερινός πρόεδρος κ. Γιάννης Πάππου.
Ηδη η εκλογική επιτροπή Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου προχώρησε στην έκδοση αναλυτικής πρόσκλησης με την οποία καλεί τα μέλη του Επιμελητηρίου, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν εγγραφεί σ’ αυτό τουλάχιστον μέχρι και τις 15-12-2016 και έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο ΓΕ.ΜΗ. ή εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Μητρώο του Επιμελητηρίου μέχρι και το έτος 2016, να συμμετάσχουν στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, που θα διεξαχθούν στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2017, ημέρες Σάββατο και Κυριακή, και ώρα 08.00 μέχρι και 18.00.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου «Γεώργιος Καραγιάννης» (Γρ. Λαμπράκη 8) στη Ρόδο, στα γραφεία των Παραρτημάτων του Επιμελητηρίου στην Kω (Μαρμαρωτό) στην Kάλυμνο (Oδός Nομικού Kαλαβρού), στην Κάρπαθο (γραφεία Ένωσης Ξενοδόχων Καρπάθου, Πηγάδια Καρπάθου), στη Λέρο (γραφεία Εμπορικού Συλλόγου Λέρου) και Πάτμο (ο ακριβής τόπος θα προσδιοριστεί με νεώτερη ανακοίνωση της Εκλογικής Επιτροπής).
Σημειώνεται ότι η εξόφληση ή ο διακανονισμός των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών προς το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου μέχρι και το έτος 2016 θα πρέπει να γίνει μέχρι και τις 6-11-2017.
Ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών) του κάθε Τμήματος στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου ορίστηκε ως εξής:
-Εμπορικό: 14 (δεκατέσσερις) έδρες,
-Υπηρεσιών: 12 (δώδεκα) έδρες,
-Μεταποιητικό: 18 (δεκαοκτώ) έδρες,
-Τουριστικό: 7 (επτά) έδρες.
Τα εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους μέλη μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ως ακολούθως:
-Τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν την έδρα της επιχείρησής τους στην Ρόδο, Σύμη, Χάλκη, Τήλο και Μεγίστη θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στην Ρόδο.
-Τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν την έδρα της επιχείρησής τους στην Κω και Νίσυρο θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στην Κω.
– Τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν την έδρα της επιχείρησής τους στην Κάρπαθο και Κάσο θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στην Κάρπαθο.
– Τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν την έδρα της επιχείρησής τους στην Κάλυμνο και Αστυπάλαια θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στην Κάλυμνο.
– Τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν την έδρα της επιχείρησής τους στην Λέρο, θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στην Λέρο.
– Τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν την έδρα της επιχείρησής τους στην Πάτμο, Λειψούς και Αγαθονήσι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στην Πάτμο.
Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.
Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό και με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου, εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο, ως εξής:
– Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο μία (1) ψήφος.
– Κάθε προσωπική εταιρεία μέχρι δύο (2) ψήφους ως εξής:
(α) Για τις ομόρρυθμες εταιρείες μέχρι δύο (2) ψήφους δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων της, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
(β) Για τις ετερόρρυθμες εταιρείες μέχρι δύο (2) ψήφους είτε δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων είτε του ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
– Κάθε εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) μέχρι δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
– Κάθε μονοπρόσωπη ΕΠΕ μία (1) ψήφος, αυτή του διαχειριστή της.
– Κάθε ανώνυμη εταιρία (ΑΕ) τρεις (3) ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το διοικητικό συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
– Κάθε ΙΚΕ δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
– Κάθε μονοπρόσωπη ΙΚΕ μία (1) ψήφος, αυτή του διαχειριστή της.
– Κάθε υποκατάστημα, μία (1) ψήφος, αυτή του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.
– Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μία (1) ψήφος, αυτή του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
– Κάθε συνεταιρισμός, δύο (2) ψήφους, αυτές του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι του μέλη του ΔΣ.
Σημειώνεται ότι κανένας δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία ψήφους οσεσδήποτε ιδιότητες και αν έχει. Εάν το ίδιο πρόσωπο ή η ίδια επιχείρηση ασκεί περισσότερα επαγγέλματα, το εκλογικό δικαίωμα ασκείται στην κατηγορία που θα επιλέξει με δήλωσή του.
Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή ΙΚΕ ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, ή συνεταιρισμών, ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου